Forside

Nyt fra formanden

Golfsæsonen er omsider kommet i gang omend lidt slæbende. Hvem husker ikke vejret i april, der bestemt ikke inviterede til golf. Det er gået ud over green fee indtægterne, men vi er i gang med at indhente det manglende.

Det skal bl.a. ske ved en kampagne i juli måned, hvor vi i lighed med andre klubber nedsætter green fee. Vi nedsætter den til kr. 200 alle dage i juli. Hertil kommer, at Musta kommer med nogle favorable tilbud fra køkkenet.

Breaking news er i øvrigt, at Musta har meddelt os, at han holder i Aadalen ved årets udgang. Det skyldes Mustas familiemæssige forhold. Han har ægtefælle og barn boende i Marokko. Både bestyrelsen og Musta ønsker, at afviklingen af samarbejdet sker helt i overensstemmelse med det gode samarbejde, vi har haft gennem årene.

Bestyrelsen er i gang med at finde Mustas afløser.

Bestyrelsen har de seneste par måneder været beskæftiget med følgende opgaver og vil fortsætte det arbejde, der er beskrevet nedenfor:

 • De fleste har sikkert konstateret, at vi nu har 4 nye el-golfbiler at disponere over. De er blevet godt modtaget og skulle gerne give et godt bidrag til klubbens økonomi. Aftalen med vores leverandør er, at klubben lejer bilerne til en leje på 50% af indtægten. Resten og retten til at sælge reklameplads på bilerne tilkommer klubben. Klubben skal derudover betale for service på bilerne med kr.1.500 incl. Moms pr. bil. Der er allerede nu stor interesse for at leje bilerne. De gamle maskiner anvendes til intern brug så længe de kan.

 • Som I kan se er der nu opsat nye tee-skilte med afstandsmarkeringer og firmanavne. Det har været en af hovedopgaverne for bestyrelsen, idet det også har været et vigtigt element i sponsorarbejdet. Man vil også kunne se, at sponsorerne har fået skilte på sponsortavlen ved indgangen. Endelig er der lavet nye scorekort.

 • Der har været problemer med vores bogføring, der for et års tid siden blev lagt ud af huset. Det har ikke været en succes så aftalen er opsagt. Vi finder en anden løsning, der vil stille krav til vor nye kasserer Uffe Pedersen, men hvorfor skulle han også slippe?!!

 • Som en del har erfaret har vores adgangssystem været ned i perioder. Det er nu udskiftet og virker (i alt fald, der hvor jeg skal bruge det). Hvis jeg kan finde ud af det vil de fleste kunne! Udskiftningen, der krævede nye kort til alle, har belastet kontoret meget, men Dorthe har heldigvis holdt ved. Tak for det og tak til Pia og Joan for hjælp til det grove.

 • Kort tid efter problemerne med adgangssystemet brød IT-systemet ned. Det er kørende igen på en midlertidig løsning. Udskiftningen vil ske den 12.,13. og 14. juni, men det forventes, at nedtiden kun bliver på 1 dag. Det skal bemærkes, at det nuværende system er fra 2003 – 2006.

 • Der arbejdes til stadighed for at få nye medlemmer. Det er heldigvis lykkedes, idet der er kommet 78 nye medlemmer i år + 10 genindmeldelser.

 • Vi er fra flere sider blevet bebrejdet, at ”anetavlerne” (tavlerne med tidligere års klubmestre og hole in one spillere) ikke er a’jourført. Det bliver der snarest rettet op på.

 • Vi har haft problemer med at udleje bagskabe. Mange vil sige, at det skyldes mus/rotter. Det er nok ikke hele sandheden. Det er nu besluttet, at juniorerne indtil udgangen af 2018 kan få et lille skab stillet til disposition. Så kan man bruge cyklen som transport til og fra golfbanen.

 • Klubben har i flere omgange forsøgt at få et Aarhus mesterskab for Pay og Play spillere op at stå. Nu skal det være! Vi satser på at gennemføre det den 16./17. september. Det kommer der mere om senere.

 • Der har været afholdt en del turneringer i løbet af året, herunder åbningsturneringen med Handelsbanken som sponsor. Afviklingerne har været styret godt af Turneringsudvalget.

 • Endvidere havde vi golfens dag den 30. april og åbent hus den 28. maj styret af begynderudvalget. De 2 dage kastede en pæn del prøvemedlemmer af sig.

 • Endelig vil jeg nævne vores Facebook side. Den lukkede side har nu 420 medlemmer. Tillykke med det Keld! Da siden fremover bliver brugt i endnu højere grad til kommunikation til og mellem medlemmer vil jeg her opfordre til, at man melder sig til.

Den 10. maj blev 1/3-del af medlemmerne kontaktet af Golfspilleren i Centrum og bedt om at besvare en hel række spørgsmål om klubben og aktiviteterne i denne. Heldigvis har forholdsvis mange svaret (115). For bestyrelsen er det jo en slags eksamen. Derfor er det jo glædeligt at konstatere, at der er fremgang i tilfredsheden på stort set alle parametre. Så det er vel bestået, men der er stadig et godt stykke vej op til gennemsnittet af øvrige golfklubber, så det gælder bare om at fortsætte arbejdet!

Og det skal I hjælpe til med kære medlemmer!

Sluttelig vil jeg ønske jer en rigtig god sommer.

 

Juni 2017

Niels H. Graversen
Formand for AAGC

 

den 9. juni 2017

 

 

 

Få friske nyheder fra hjemmesiden
sendt direkte til din mail:

Delivered by FeedBurner

Nyheds liste
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Næste

 

 

© Aarhus Aadal Golf Club · Brydehøjvej 35 · 8462 Harlev · Tlf: +45 86 94 26 77 · aagc@aadalgolf.dk
Hovedsponsorer:
 

Øvrige sponsorer:
Brdr. Møller A/S · Globe Systems A/S · Ormslev El · Per Faurholt - Nybolig Højbjerg · Bygma, Viby · Brdr. Schmidt Vinhandel - Viby Centret · LaserTryk A/S · Per Kessel Byg Aps · Royalunibrew A/S · Thorbjørn Skoglund, Muremester Aps · Viby Tømrer & Snedker Aps · Dancrete Aps · Malerfirmaet Møller Madsen · Vola · Jydsk Kloak Service A/S · Finn Bisgaard, Murermester · Ole Bay Jacobsen, Malermester · Rød Billet  · Bech Andersen Consulting APS 

 Website CMS: dynamicweb.dk · Programmering: imade.dk · Design: underdogs.dk

 

GÃ¥ til Golf.dk
Gå til Facebook