Forside

Nyt fra formanden

Kære medlemmer

Det er nu tid for sidste Nyt fra formanden i år.

1:--Banen

I eftersommeren forudså baneudvalget, at det kunne blive aktuelt at vande teesteder og greens. Man må nok sige, at det ikke blev nødvendigt. Tværtimod fik vi så meget vand, at det blev nødvendig at lukke 18 huls banen. Vi var en af de sidste i vores område, der måtte give op. Det har så udviklet sig til, at vi har måttet gå over til at spille til vintergreens. Det skyldes jo ikke frost, men stadig blødere greens. Risikoen for uoprettelige skader på greens har ført os til denne konklusion.

Lasse Larsen Sløjfen er stadig åben og vil være det hele vinteren, medmindre der sker noget helt uventet. Det gælder stadig, at der ikke må spilles, når der er rimfrost. Det gælder naturligvis også 18 huls banen.

Det har desværre også været nødvendigt at lukke driving range, der er meget blød. Den er så forsøgsvis åbnet for spil i højre side, hvor det er mindst blødt. Det bliver nødvendig at hente boldene selv, da boldopsamleren ikke kan køre på den bløde overflade. Det undersøges i øjeblikket om vi kan dræne os ud af fremtidige problemer.

2:--Økonomi

Der har i år været en del ubudgetterede udgifter, ligesom den korte sæson har betydet færre indtægter. På trods af det forventer vi stadig, at vi får et resultat over det budgetterede. Likviditeten er god, hvilket bl.a. skyldes medlemmernes forudbetaling af kontingenter. Tak for det! Budgettet for næste år er under udarbejdelse. Det ser ud til, at vi kan få et mindre positivt resultat på trods af en større medlemsafgang end forventet. Bestyrelsen har bedt husudvalget om at gennemgå vore bygninger for at få afdækket, hvordan og hvornår behovet for vedligeholdelse opstår. Tilsvarende bliver der en gennemgang af skovene omkring banen med henblik på oprydning og vedligeholdelse.

3:--Restaurant

På trods af mange henvendelser og forhandlinger med emner som forpagter af restauranten er det ikke lykkedes at finde en der vil påtage sig jobbet. Det er derfor glædeligt, at Musta har givet tilsagn om at fortsætte. Der bliver i den nye aftale lagt vægt på tættere kommunikation mellem Musta og den øvrige del af organisationen, ligesom lokaler og møblement vil blive opfrisket. Musta vil i højere grad basere forretningen på selskaber og levering ud af huset.

4:--Ny træner

Som tidligere meddelt er Oli Barddal ansat som ny træner med tiltrædelse den 1. januar 2018. I bestyrelsen glæder vi os til samarbejdet.

5:--Golfringen og Golfhæftet

Også i 2018 kan der tilkøbes såvel golfring mærkat og golfhæfte på kontoret.

6:--Gamle green fee billetter

Der verserer temmelig mange gamle green fee billetter. Det vil vi gerne have ryddet op i. Derfor er reglerne for anvendelsen for fremtiden således:

  1. Billetter der er udstedt uden stregkode skal indleveres til fornyelse inden 1. marts 2018. De udløber så endeligt 31. december 2019.

  2. Billetter der udløber 31. december 2017 eller tidligere forlænges til udløb 31. december 2019. Se dog ovenfor vedr. billetter uden stregkoder.

  3. Billetter der udstedes for fremtiden gælder i udstedelsesåret + næste kalenderår.

7:--Strategi

Bestyrelsen har besluttet at indlede en strategiproces. Der holdes opstartsmøde i december og i januar vil repræsentanter for udvalgene og klubber i klubben blive indbudt til 1. møde. Torben Jørgensen har givet tilsagn om at være inspirator og tovholder.


Harlev, december 2017

Niels H. Graversen
Formand for Aarhus Aadal Golf Club

den 4. december 2017

 

 

 

Få friske nyheder fra hjemmesiden
sendt direkte til din mail:

Delivered by FeedBurner

Nyheds liste
1 2 3 4 5 6 7 Næste

 

 

© Aarhus Aadal Golf Club · Brydehøjvej 35 · 8462 Harlev · Tlf: +45 86 94 26 77 · aagc@aadalgolf.dk
Hovedsponsorer:
 

Øvrige sponsorer:
Brdr. Møller A/S ·  Ormslev El  · Bygma, Viby · Brdr. Schmidt Vinhandel - Viby Centret · Per Kessel Byg Aps · Royalunibrew A/S · Thorbjørn Skoglund, Muremester Aps · Dancrete Aps · Malerfirmaet Møller Madsen · Vola · Jydsk Kloak Service A/S · Finn Bisgaard, Murermester · Ole Bay Jacobsen, Malermester  · Bech Andersen Consulting APS 

 Website CMS: dynamicweb.dk · Programmering: imade.dk · Design: underdogs.dk

 

GÃ¥ til Golf.dk
Gå til Facebook