Forside

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

i

Aarhus Aadal Golf Club

 

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 18:30

Stakladen

Studenternes Hus

Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

 3. Fremlæggelse af det revisor påtegnede regnskab til godkendelse.

 4. Fremlæggelse af revideret budget for indeværende år til orientering samt beslutning om indskud og kontingent samt budget for det efterfølgende år.

 5. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår ændringer i foreningens vedtægter i punkterne 3.3,3.3.A og 3.4. Forslagene er vedhæftet. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer.

 6. Valg af formand.

  Niels H. Graversen modtager genvalg.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  Følgende er på valg:

  Ole Peter Jensen, der modtager genvalg.

  Lars Kjuul Kristensen, der modtager genvalg.

  Keld Nomanni, der modtager genvalg.

 8. Valg af 1.og 2. suppleant.

  Aage Andersen som 1. suppleant og Peter H. Paulsen som 2. suppleant er på valg og modtager genvalg.

 9. Valg af ekstern revisor.

 10. Eventuelt.

Bestyrelsen

Det revisorpåtegnede regnskab, budget og indkomne forslag fremlægges til eftersyn i klubhuset fra den 13. februar 2018. Medlemmer der ikke er i kontingentrestance kan rekvirere dette på mail aagc@aadalgolf.dk.

Der henvises til vedtægterne § 7.3

Stemmeberettiget med 1 stemme og valgbar er kun aktive medlemmer, som er efter dansk lov er personligt myndige og ikke i kontingentrestance. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling højst repræsentere 1 medlem ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten overdrages til dirigenten inden afstemning. Bestyrelsen betragter ikke en eventuel betalingsordning med administrationen som restance såfremt aftalen er overholdt.

Harlev den 13. februar 2018
AAGC Bestyrelse

 

Forslag til vedtægtsændring for Aarhus Aadal Golf Club 2018

Nedlæggelse af aktieselskabet giver anledning til følgende konsekvensændringer i klubbens vedtægter. Ændringerne, der foreslås af bestyrelsen, er følgende:

§ 3.3

Nuværende formulering:

Indmeldelse sker skriftlig til klubbens bestyrelse. Ved indmeldelse

 • Opkræves et indskud, der ikke tilbagebetales ved ophør af medlemskab, eller der købes en M-aktie i Aarhus Aadal Golf A/S.

 • Der er ingen krav om indskud/M-aktie for juniorer til det år hvori de fylder 19 år.

 • Ungdomsspillere fra 19 til 25 år, som er under uddannelse ved et anerkendt dansk uddannelsessted, skal betale indskud, der ikke senere refunderes, medmindre medlemmet senest i det år, hvor medlemmet fylder 26 år køber en M-aktie. Ungdomsspilleren kan også vælge at købe en M-aktie i stedet for at betale indskud.

Forslag til ny formulering i stedet for ovenstående:

 • Indmeldelse sker skriftlig til klubbens bestyrelse. Ved indmeldelse kan der opkræves et indskud, der ikke tilbagebetales ved ophør af medlemskab.

§ 3.3.A

Nuværende formulering:

 • Indtil udgangen af 2016 opkræves dog ikke indskud, ligesom der ikke er krav om køb af aktier. Hvert år tager den ordinære generalforsamling stilling til om den nævnte suspension skal fortsætte ud over det år generalforsamlingen afholdes og det følgende år. § 3.3.A bortfalder ved udgangen af 2016.

Bestemmelsen foreslås slettet.

 

Følgende til vedtægtsændring er ikke et resultat af nedlæggelse af aktieselskabet.

§ 3.4

Nuværende formulering:

Udmeldelse sker skriftlig til klubben med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar. Dvs. senest 30. november. Samme termin er gældende for overgang til anden medlemskategori, herunder passivt medlemskab.

Forslag til ny formulering:

Udmeldelse sker skriftlig til klubben med mindst 2 måneders varsel til en 1. januar. Dvs. senest 31. oktober. Samme termin er gældende for overgang til anden medlemskategori, herunder passivt medlemskab.

Bestyrelsens motivering for forslaget:

Baggrunden for bestyrelsens forslag er, at det er vigtigt at vide, hvor mange udmeldelser og kategoriændringer der er, når budgettet lægges for de næste år. Som det er nu er der kun 1 måned at løbe på, hvilket giver et pres på bestyrelsen og usikkerhed i budgetteringen.

Harlev, den 13. februar 2018
Bestyrelsen for Aarhus Aadal Golf Club

den 14. februar 2018

 

 

 

Få friske nyheder fra hjemmesiden
sendt direkte til din mail:

Delivered by FeedBurner

Nyheds liste
1 2 3 4 5 Næste

 

 

© Aarhus Aadal Golf Club · Brydehøjvej 35 · 8462 Harlev · Tlf: +45 86 94 26 77 · aagc@aadalgolf.dk
Hovedsponsorer:
 

Øvrige sponsorer:
Brdr. Møller A/S ·  Ormslev El  · Bygma, Viby · Brdr. Schmidt Vinhandel - Viby Centret · Per Kessel Byg Aps · Royalunibrew A/S · Thorbjørn Skoglund, Muremester Aps · Dancrete Aps · Malerfirmaet Møller Madsen · Vola · Jydsk Kloak Service A/S · Finn Bisgaard, Murermester · Ole Bay Jacobsen, Malermester  · Bech Andersen Consulting APS 

 Website CMS: dynamicweb.dk · Programmering: imade.dk · Design: underdogs.dk

 

GÃ¥ til Golf.dk
Gå til Facebook