Forside

Indkaldelse til ordninær generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

i

Aarhus Aadal Golf Club

 

Tirsdag den 26.februar 2019 kl. 18:00

Stakladen

Studenternes Hus

Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det revisor påtegnede regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af revideret budget for indeværende år til orientering samt beslutning om indskud og kontingent samt budget for det efterfølgende år.
  5. Indkomne forslag. Per Hardy Kristiansen har fremsat følgende forslag:

Generalforsamlingen pålægger den til enhver tid siddende bestyrelse, at sørge for at 18 huls banen i videst muligt omfang holdes åben for spil til sommergreens hele året rundt.”

  1. Valg af formand.

Niels H. Graversen modtager genvalg.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende er på valg:

Finn Bisgaard, der modtager genvalg.

Jan Lemming, der modtager genvalg.

Uffe Pedersen, der modtager genvalg.

  1. Valg af 1.og 2. suppleant.

Aage Andersen som 1. suppleant og Peter H. Paulsen som 2. suppleant er på valg og modtager genvalg.

  1. Valg af ekstern revisor.
  2. Eventuelt.

Bestyrelsen

Det revisorpåtegnede regnskab, budget og indkomne forslag fremlægges til eftersyn i klubhuset senest den 12. februar 2019. Medlemmer der ikke er i kontingentrestance kan rekvirere dette på mail aagc@aadalgolf.dk.

Der henvises til vedtægterne § 7.3

Stemmeberettiget med 1 stemme og valgbar er kun aktive medlemmer, som er efter dansk lov er personligt myndige og ikke i kontingentrestance. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling højst repræsentere 1 medlem ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten overdrages til dirigenten inden afstemning. Bestyrelsen betragter ikke en eventuel betalingsordning med administrationen som restance såfremt aftalen er overholdt.

Harlev den 8. februar 2019

AAGC Bestyrelse

den 8. februar 2019

 

 

 

Få friske nyheder fra hjemmesiden
sendt direkte til din mail:

Delivered by FeedBurner

Nyheds liste
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste

 

 

© Aarhus Aadal Golf Club · Brydehøjvej 35 · 8462 Harlev · Tlf: +45 86 94 26 77 · aagc@aadalgolf.dk
Hovedsponsorer:
 

Øvrige sponsorer:
Brdr. Møller A/S ·  Ormslev El  · Bygma, Viby · Brdr. Schmidt Vinhandel - Viby Centret · Per Kessel Byg Aps · Royalunibrew A/S · Thorbjørn Skoglund, Muremester Aps · Dancrete Aps · Malerfirmaet Møller Madsen · Vola · Jydsk Kloak Service A/S · Finn Bisgaard, Murermester · Ole Bay Jacobsen, Malermester  · Bech Andersen Consulting APS  · Ditur.dk ApS

 Website CMS: dynamicweb.dk · Programmering: imade.dk · Design: underdogs.dk

 

GÃ¥ til Golf.dk
Gå til Facebook