Forside

Nyt fra formanden april 2019

Sæsonen 2019 er startet. Den 26. februar blev der afholdt ordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen blev genvalgt. Suppleanterne Aage Andersen og Peter H. Paulsen blev erstattet af Claus Jørgensen og Birthe Gottlieb. Jeg glæder mig til samarbejdet og har jo allerede erfaret, at de brænder for at komme i gang med opgaverne.

Jeg benytter lejligheden til at takke Aage og Peter for et godt samarbejde. I har jo begge stadig en tæt tilknytning til klubben, hvorfor vi stadig vil gøre brug af jeres indsats.

På generalforsamlingen var der fremsat forslag om, at bestyrelsen skulle holde greens åben hele året, hvis det var muligt. Bestyrelsen kunne ikke tiltræde forslaget, og efter baneudvalgsformand Lars Kjuul havde redegjort for bestyrelsens holdning, blev det fremsatte forslag forkastet med betydelig stemmeovervægt. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstitueredes Ole Peter Jensen som næstformand, Uffe Petersen som kasserer og Dorthe Fog som sekretær. Niels H. Graversen blev valgt som formand på generalforsamlingen. Forretningsudvalget består af formand, næstformand, kasserer og sekretæren.

Den 23. og 24. marts afvikledes den traditionsrige AM/AM-arbejdsdag. Der deltog over 80 personer i arbejdet, så der kom virkelig noget fra hånden. Jeg bliver stadig overrasket over det sammenhold og den energi, vi præsterer. Dette er også manifesteret af seniorklubben, der har doneret et nyt flag, der debuterede til åbningsmatchen! Tak for det!!

Den 25. marts blev hele banen frigjort til spil. Jeg synes, at banen allerede står flot og indbydende. Greens mangler lidt, men det kommer, når rimfrosten forsvinder, så der kan vandes og klippes i en hensigtsmæssig rytme. Igen stor ros til keeperstaben.

Åbningsmatchen, der er sponseret af Handelsbanken blev afviklet den 13. april i dejligt solskinsvejr (og kold vind). Handelsbanken var repræsenteret, også i matchen. Det var rart at kunne vise denne betydelige samarbejdspartner vores bane og anlæg. Dertil kom, at banken havde sponseret virkelig flotte præmier.

Medlemsmæssig går det også godt med en pæn tilgang af nye medlemmer og opgradering af eksisterende. Det er for tidlig på året at komme med bastante udmeldinger om økonomien, men 1. kvartal viser ingen alarmer i forhold til budgettet. Salget af XL-medlemskaber går godt og bedre end sidste år, hvor vi havde Golfringen.

Aktiviteterne fastsat til i år er påbegyndt. Det mest synbare er færdiggørelse af restaurant med nye stole, pyntelister, pokaler flyttet fra mørket i mødelokalet til en ny plads over bardisken. Der bliver også opsat faldnet på Driving Range. Desuden håber vi at opnå permanent tilladelse til at udnytte vandet fra den boring, der er for enden af DR. Endelig skal vi have løst problemet med manglende træningsbolde og opsamlingen af dem vi har. I øjeblikket venter vi på 5.400 bolde, der ligger på et skib i Hamborg, der har været i havsnød på sin rejse fra Kina. Det har vi opgivet at gøre mere ved! — altså skibet i havsnød!! Som I sikkert har set, har vi lejet endnu 2 golfbiler, så vi nu har 6. Undervejs har vi fået en stor del af belysningen renoveret til LED-belysning.

Bente er så dukket op på kontoret, hvor hun til fulde opfylder sit bogholderijob og en masse derudover!

I løbet af kort tid vil I blive præsenteret for en nyopsat hjemmeside, som Kenneth Radoor har været fødselshjælper på. På IT siden er Claus Jørgensen ved at have tilvejebragt et beslutningsforslag om opgradering af WiFi i og omkring klubhuset.

Den 28. april er Golfens dag, hvor enhver kan komme på besøg og føle, hvad det med golf egentlig er for noget. I år får vi på dagen besøg af nogle medlemmer af diabetesforeningen, der skal ud at røre sig. Vi håber, at de alle får en god dag, samt at nogle bliver hængende som golfere. Som sædvanlig håber vi, at medlemmerne får overbevist nogle naboer, familiemedlemmer og venner med til dagen.

2019 bliver så året, hvor golfreglerne er ændret. Kenneth Radoor og Lars Storr har gjort en stor indsats for at få os andre til at forstå de nye terminologier. En af de væsentlige regelændringer bliver regel E-5, der giver ret til at droppe ud fra ”out of bounds” og ”bold blevet væk”, med 2 straffeslag. Reglen kan indføres som lokalregel. Det er besluttet, at reglen ikke bliver vedtaget som lokal regel i vores klub, men vi vil givetvis blive stillet over for den i andre klubber og spørgsmål om, hvorfor vi ikke har indført den.

Inden længe vil jeg bede jer give klubben en gave på kr. 200. Derved kan vi opnå at blive en almenvelgørende forening, der kan få momspenge tilbage sidst på året, hvis der er mere end 100, der giver gaven. Det drejer sig om ca. kr. 200.000 i refusion, hvis vi kan forvente det samme som nogle af vores naboklubber har fået.

Endelig endnu en hjertesuk, jeg ønsker at involvere jer i. Det bliver mere og mere svært at få sponsorer, selv om jeg virkelig synes vi kæmper! Så jeg har 2 efterlysninger: 1: Kender I nogen der har lyst til at sponsere en golfklub i fremgang og med en stor medlemsbase. Det kunne være en arbejdsgiver eller andre. Beløbet behøver ikke at være stort. 2: Er der i medlemskredsen en eller flere, der har lyst (og evner) til at deltage i sponsorarbejdet. I givet fald beder jeg jer kontakte mig.

Afslutningsvis ønsker jeg jer en god sæson og en god påske.

Harlev april 2019

Niels H. Graversen
Formand for Aarhus Aadal Golf Club

den 16. april 2019

 

 

 

Få friske nyheder fra hjemmesiden
sendt direkte til din mail:

Delivered by FeedBurner

Nyheds liste
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste

 

 

© Aarhus Aadal Golf Club · Brydehøjvej 35 · 8462 Harlev · Tlf: +45 86 94 26 77 · aagc@aadalgolf.dk
Hovedsponsorer:
 

Øvrige sponsorer:
Brdr. Møller A/S ·  Ormslev El  · Bygma, Viby · Brdr. Schmidt Vinhandel - Viby Centret · Per Kessel Byg Aps · Royalunibrew A/S · Thorbjørn Skoglund, Muremester Aps · Dancrete Aps · Malerfirmaet Møller Madsen · Vola · Jydsk Kloak Service A/S · Finn Bisgaard, Murermester · Ole Bay Jacobsen, Malermester  · Bech Andersen Consulting APS  · Ditur.dk ApS

 Website CMS: dynamicweb.dk · Programmering: imade.dk · Design: underdogs.dk

 

GÃ¥ til Golf.dk
Gå til Facebook