Forside

Nyt fra formanden

Sikke en sommer! Der har været solskin næsten konstant. Det har været dejligt, hvis man ikke lige har ansvaret for en golfbane eller - endnu værre - har landbrug.

Vores bane har været hård og gul gennem det meste af sommeren.

Derimod har vore greens stået fine som resultat af, at de er blevet vandet og passet. Da vi kun havde vand til greens, blev teestederne desværre forsømt. De er dog på vej tilbage til normal stand takket være en kæmpe indsats af keeperne.

Sidste efterår accepterede vi, at Region Midt lavede en brønd til prøveudtagning for enden af driving range ud mod vejen. Med samtykke fra Region Midt og Aarhus Kommune fik vi en midlertidig tilladelse til at tage vand fra brønden. Det betød, at vi kunne vande igen få dage før ”regntiden” indtrådte. Vi vil forsøge at få en permanent tilladelse til at tage vand fra boringen. Det skal der forhandles med region og kommune om.

Strategi:
Der arbejdes – er arbejdet - vedrørende følgende elementer:

Restaurant:
Det er planen at give restaurantområdet en større renovering med maling og nye betræk på stolene. Det er planen, at arbejdet skal udføres af professionelle, i vinterperioden (januar/februar).

Banen:
Greenkeeperstaben har været stærkt hængt op under de ekstraordinære klimaforhold vi har haft. Arbejdet med bane og driving range har stadig højeste prioritet.

Og så et hjertesuk: Samarbejdet mellem stort set alle medlemmer og greenkeeperne forløber godt og i gensidig respekt. Imidlertid må det konstateres, at enkelte medlemmer ikke kan dy sig for at ”kloge” i hvad den enkelte keeper skal lave, og hvordan! Keeperne er ikke mimoser, man ikke må tiltale, men gør det dog i en ordentlig tone!

Bygninger:
Takket være en fantastisk indsats af frivillige, under ledelse af Finn Bisgaard, er det lykkedes at få vore bygninger malet. Jeg synes det er blevet flot. Men endnu vigtigere efter min mening er, at det er resultatet af et sammenhold og ønske om at stå sammen om vores klub. Udover de, der svingede penslerne, vil jeg gerne nævne følgende ekstraordinære indsatser:

 • Lasse Larsen (præmier til malermatchen)
 • Birthe Gotlieb (præmier til malermatchen)
 • Musta (middag til malerteamet)
 • Henrik Fugekompagniet (lift)
 • Ole Bay (sprøjtemaling)
 • Per Møller Madsen (maling)

Herudover vil jeg takke de der har indbetalt beløb til køb af materialer og pleje af mandskabet. Der er indbetalt i alt ca. kr. 14.000.

Imødekommenhed:
Kontoret og baneservice gør en stor indsats for at vise medlemmer og gæster til rette.

Det skal her tilføjes, at seneste GiC undersøgelse fra juli måned viser meget stor fremgang for restauranten. Tillykke med det Musta. Samme undersøgelse viser i øvrigt, at vores Pro Oli scorer meget højt, hvilket også er helt fortjent.

Økonomi:
På trods af det vejr og den bane vi har haft i en stor del af året og de ekstra udgifter vi har haft, kommer vi ud med et resultat der lever op til budgettet. Likviditeten har det også godt, så vi i år ikke har behov for at bede medlemmerne om forudbetaling af kontingent for 2019.

Medlemmer:
Vi har åbnet op for, at man nu kan spille ”gratis” resten af året, hvis man melder sig ind nu som fuldtidsmedlem for 2019. Tilgangen kunne ønskes større, men der er en pæn indgang af nye medlemmer og medlemmer, der ønsker ny status. Jeg vil i øvrigt gøre opmærksom på den vedtægtsændring, der blev gennemført på seneste generalforsamling. Den går ud på, at udmeldelse og kategoriskift skal ske inden udgangen af oktober.

Golfringen:
Som I sikkert ved har vi i nogle år været med i en frispilsaftale med klubberne:

 • Mollerup Golf Club
 • Markusminde Golf Club
 • Randers Fjord Golf Klub
 • Mariager Fjord Golf Klub
 • Hobro Golf Klub
 • Grenå Golf Klub
 • Ebeltoft Golf Club

Det har vi ind til nu haft stor glæde af. Imidlertid må bestyrelsen konstatere, at ordningen ikke i sin nuværende form er tilfredsstillende for Aadalen. Dette skyldes, at der er  forskel mellem kontingenterne mellem nogle af de deltagende klubber. Vi har måttet konstatere, at nogle af de deltagende medlemmer melder sig ind i en klub med lavt kontingent for derefter at købe et golfringkort. Der er så adgang til at spille vores bane, hvad mange gør. Det kan man så spare op til kr. 2.000 pr. år ved. Med andre ord kan det betale sig at tilrettelægge sit medlemskab efter, hvad der kan betale sig økonomisk og ikke efter f.eks. banernes stand og kvalitet.

Det vil sige, at man kan tilrettelægge det sådan, at vore medlemmer kommer til at betale ca. kr. 2.000 mere for at spille sin egen bane end et medlem fra nogle deltagere i frispilsaftalen betaler.

Bestyrelsen har derfor udarbejdet et forslag til ændring af den nuværende ordning. Forslaget går ud på, at, alle betaler det samme. Jeg ved ikke, hvorledes resultatet bliver vedr. vores forslag, men det kan resultere i, at Aadalen udtræder af aftalen med udgangen af 2018. Bestyrelsen vil i så fald arbejde på at blive tilknyttet en anden frispilsaftale

Harlev, september 2018

Niels H. Graversen
Formand for Aarhus Aadal Golf Club

den 26. september 2018

 

 

 

Få friske nyheder fra hjemmesiden
sendt direkte til din mail:

Delivered by FeedBurner

Nyheds liste
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste

 

 

© Aarhus Aadal Golf Club · Brydehøjvej 35 · 8462 Harlev · Tlf: +45 86 94 26 77 · aagc@aadalgolf.dk
Hovedsponsorer:
 

Øvrige sponsorer:
Brdr. Møller A/S ·  Ormslev El  · Bygma, Viby · Brdr. Schmidt Vinhandel - Viby Centret · Per Kessel Byg Aps · Royalunibrew A/S · Thorbjørn Skoglund, Muremester Aps · Dancrete Aps · Malerfirmaet Møller Madsen · Vola · Jydsk Kloak Service A/S · Finn Bisgaard, Murermester · Ole Bay Jacobsen, Malermester  · Bech Andersen Consulting APS  · Ditur.dk ApS

 Website CMS: dynamicweb.dk · Programmering: imade.dk · Design: underdogs.dk

 

GÃ¥ til Golf.dk
Gå til Facebook