Skip to the content

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i

Aarhus Aadal Golf Clubs Dameafdeling

Tirsdag d. 22.10.2019 kl. 19.30 i Restauranten i Klubhuset

 

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Valg af 2 stemmetællere

3: Bestyrelsens beretning

4: Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab

5: Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget, bestyrelsen foreslår nedsættelse  af kontingentet til 500 kr. i 2020

6: Drøftelse af året der gik - hjælp til ad hoc opgaver?

7: Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår ændring af pkt. 6 til Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Linje 2 ingen ændring. I linje 3 udgår 2 bestyrelsesmedlemmer

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

3 medlemmer for 2 år:

  • Birte Jørgensen
  • Birthe Gottlieb
  • Lis Østergaard

2 medlemmer for 1 år

  • Alice Ogstrup
  •  Tove Meiniche

9: Valg af suppleanter:                

  • Ellen Haugaard
  • Helle Kaare

10: Valg af revisor  

11: Eventuelt

 

 

Forslag til behandling under punkt 7 skal være bestyrelsen i hænde senest kl. 12.00  mandag d. 7. oktober 2019 og bedes sendt til Birte Jørgensen:  bifi@youseepost.dk

 

 

På bestyrelsens vegne

Birte Jørgensen

 

Ophængt i klubhuset d. 24. september 2019

ændring af valgbare bestyrelsesmedlemmer 1.oktober 2019

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tivivl om i kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den at mistet Out Of Bounds.