Skip to the content

Tirsdagsturneringer

Dameklubben har fortrinsret på tirsdage fra kl. 14.00 til 17.00.

Som noget nyt bestiller man tid i golfbox inden søndag kl. 20. I Juli måned er der ingen fortrinsret. Der kan man selv vælge sin tid, men selvfølgelig stadig med dameklubmedlemmer og i 3-bolde.

Fremgangsmåde:
  • 18 huller skal spilles på under 4 timer.
  • Skriv dig på resultatlisten, når du kommer ind.
  • Alle resultater skal omregnes til stableford points.

Bestyrelsen opfordrer de "gamle" medlemmer til også at spille med nye medlemmer. Undgå også at lave faste aftaler hver tirsdag for at fremme fællesskabet.

En spiller, der ikke er medlem af Dameklubben, kan undtagelsesvis bruges som markør.

Proportioner

Stableford turneringer: Spilleren med højeste stableford point vinder. Ved lige point vinder spilleren med lavest Hcp. Ved lige point og ens Hcp afgøres stillingen udfra højest point på sidste ni huller, sidste seks huller, sidste tre huller og endelig sidste hul.

Slagspil turneringer Med Hcp (Nettoscore) [Vores almindelige tirsdagsturnerrnger]: Spilleren med lavest nettoscore vinder. Ved lige nettoscore vinder spilleren med lavest Hcp. Ved lige nettoscore og ens Hcp afgøres stillingen udfra lavest nettoscore på sidste ni huller, sidste seks huller, sidste tre huller og endelig sidste hul.

Slagspil turneringer Uden Hcp (Bruttoscore) [Eclectic]: Spilleren med lavest bruttoscore vinder. Ved lige bruttoscore vinder spilleren med højest Hcp. Ved lige bruttoscore og ens Hcp afgøres stillingen udfra lavest bruttoscore på sidste ni huller, sidste seks huller, sidste tre huller og endelig sidste hul.

I tilfælde af diskvalifikation fra en turnering eller en no-return runde tæller spilleren med i antallet af spillere i turneringen og der foretages derfor også regulering af spilleren i henhold til gældende CBA. Indlagte turneringer som nærmest flaget, længste drive, birdie-spil, eclectic osv diskvalificeres spilleren også for.

Vores matchsponsorer:

Golfexperten Skejby Dyreklinik                       
Vognmand Bomholt Brdr Møller
H.J. Hansen Vin  

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tivivl om i kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den at mistet Out Of Bounds.