Skip to the content

Golfsæsonen 2019

Den nye Bamse
Den nye Bamse
Generalforsamling onsdag d. 23. okt. kl. 19.00

Der indkaldes til generalforsamlingen. I lighed med tidligere år startes med gule ærter kl. 18.00. Tilmelding til spisning senest mandag d. 21. okt. på Golfbox. Pris kr. 100,-

Inden generalforsamling afholdes Shootout-puttekonkurrence.

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 19.00 i klubhuset med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab for regnskabsåret 1. oktober - 30.
september.
4. Budget for den kommende sæson, herunder fastsættelse af indskud
og turneringsfee.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På vegne af Herreklubbens bestyrelse.
Hans Andersen

 

 

Bamsematch 2019

I år var det Dameklubbens tur til at arrangere årets Bamsematch, som foregik tirsdag d. 10. sept. for det meste af tiden i let silende regn - afslutningen var dog i tørvejr.

Der var mødt 30 damer op samt 33 herrer.

Efter turneringen fik vi en glimrende ret mad samt kaffe og kage (stor tak til køkkenet), hvorefter der blev uddelt præmier til de individuelle vindere samt til bolden-med-rundt vinderne.

Vi kæmper hver år om sløjfens farve på Bamsen. Desværre var den gamle Bamse "bortgået" - den var i hvert fald ikke til at finde på matriklen (?), så en en ny blev i hast indkøbt.

Resultatet om Bamsens farve blev udregnet efter et gennemsnit af 30 spillere.

Damernes gs. var på 24,53 mod Herrenes gs. på 28,13  (diff. på 3,6), så farven på sløjfen forblev blå.

Tak til Damerne for en hyggelig turnering og på gensyn næste år.

 

Gruppeinddeling 2019:

A-rk.       0 - 13,2 max 15 tildelte slag

B-rk.  13,3 - 18,2 max 21 tildelte slag

C-rk.  18,3 - 42,0 max 49 tildelte slag

 

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tivivl om i kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den at mistet Out Of Bounds.