Skip to the content

Nyheder

Coronarabat på kontingent for Begyndermedlemskab Juniorer

Det er på det seneste anført i offentligheden, at COVID-19 har haft en særlig negativ indvirkning på børn og unge mennesker, der ikke har haft mulighed for at have de kontakter med kammerater, lærere og andre, herunder udøvelse af sport. Aarhus Aadal Golf Club’s bestyrelse vil gerne fortsætte vores undervisning i golfsporten og hjælp til at få mest muligt ud af golfsporten. H ...

Midlertidig lokalregel

Vi har lejet en fairway lufter, så tirsdag og onsdag vil alle fairways blive behandlet. Det vil først og fremmest hjælpe med fjernelse af mos, men det vil også fremme græsvæksten, når varmen kommer. Det vil efterlade lidt spor og derfor indføres en midlertidig lokalregel om oplæg på fairway inden for et scorekorts bredde. Lokalreglen vil være gældende i en kortere periode. ...

PCC (Justering for forhold på spilledagen)

PCC-funktionen undersøger, om vejr og baneopsætning på dagen afveg fra normale forhold i en sådan grad, at en justering er nødvendig for at kompensere. Det er en daglig statistisk procedure, der sammenligner spillernes indtastede scores på dagen med forventede resultater baseret på deres Handicap, banens sværhedsgrad (slope) samt antal af spillere. PCC'en beregnes umiddelbart e ...

Nyt fra formanden marts 2021

Det har været en underlig start på året. Coronabøvlet fortsatte. Vi havde i lang tid fastsat tidspunktet for generalforsamling til den 2. marts. Det blev dog hurtig klart, at det ikke ville være muligt at afholde generalforsamlingen inden udgangen af marts. Vi var jo nede på et forsamlingsforbud på over 5. Efter råd fra DGI besluttede vi at tilrettelægge vores generalforsamlin ...

TURNERINGSKALENDER 2021

Turneringskalenderen for 2021 er blevet opdateret (se Turneringkalender).  ÅBNINGSTURNERINGEN AFLYST. Turneringsudvalget har drøftet afholdelsen af Åbningsturneringen i lyset af coronaen, herunder de gældende og kommende restriktioner, og ikke mindst formålet med afholdelse af klubturneringer.Vores konklusion er, at det vigtige sociale aspekt ved turneringen ikke i rimeligt om ...

LØBENDE HULSPIL 2021

Så er det tid til at melde sig til ’Løbende hulspilsturnering’, der afvikles efter knock-out systemet, hvor vinderen går videre til næste runde, mens taberen er ude. Turneringen spilles som hulspil uden øvre grænse for antal slag - dvs. at et hul f. eks. kan vindes med 10 slag mod 11 slag. Der spilles i to singlerækker og en parrække. Damer og herrer spiller i samme række. A- ...

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!