Skip to the content

Nyt fra formanden, juli 2019

Sommeren kom trods alt også i år. Det hjalp på green fee indtægterne, der med udgangen af juni var på budgetniveau. På et tidspunkt var vi nervøse for, at vi skulle opleve en sommer med afsvedne baner ligesom sidste år. Så galt er det ikke gået endnu og jeg kan glæde jer med, at vi har fået kommunens tilladelse til at tage vand fra boringen for enden af Driving Range. Vi er så garderet overfor de oplevelser vi fik sidste år. Omkostningerne ved kontakterne til kommunen, etablering af pumpe og rørsystem m.v. er ubudgetterede, men finansieringen er på plads med sponsorater bestående af teknisk bistand, gravearbejder og kontante bidrag. Det er dejligt, at vi med så kort varsel kan gennemføre selv større projekter. Det skal bemærkes, at klubbens drift går en smule bedre end budgetteret. Det gælder også likviditeten.

Gaveindsamlingen endte med samlede gaver på ca. Kr. 30.000, altså et godt stykke over de beløb, der skulle have været, kr. 200 fra mindst 101 gavegivere. Ansøgning om at komme på listen for velgørende foreninger er indsendt og vi har fået at vide, at svaret kommer omkring september. Det anser vi dog som en formalitet. Men tak til gavegiverne, der har gjort det muligt at komme hertil.

Der er travlt i klubben. I år lykkedes det at få bålet tændt og afsunget midsommersangen. Det lader til, at de ”hekse”, der drog afsted er kommet hjem igen i god behold.

Som tidligere oplyst ophører samarbejdet med Musta om restauranten pr. senest 31. december 2019. Musta søger nye udfordringer og bestyrelsen ønsker ham held og lykke. Samtidig takker vi Musta for et mangeårigt godt samarbejde. Jeg bliver af og til spurgt, om det var klubben eller Musta, der sagde op. Jeg kommer det nok nærmest ved at konstatere, at begge parter var nået derhen, at samarbejdet ikke længere burde fortsætte. Vi skal så have en ny forpagter. Det håber vi at kunne få på plads inden for kort tid.

Det har efter bestyrelsens opfattelse haltet en del med markedsføringen af klubben. Vi har nu fået hjælp af Dorthe Wilhardt til markedsføring gennem Google AD af vores julitilbud. Det skal blive spændende at se hvilke resultater vi får. Det er dog kun en aktivitet. For at få skub i markedsføringen har vi bedt Keld Nomanni, Brian Nordahl og Dorthe Fog om at ”gøre noget”!

Antallet af prøvemedlemmer for i år har nu passeret 100. Der er virkelig travlhed i begynderudvalget, der ofrer rigtig mange timer på undervisning og som ledsagere på begyndermatcherne.

Antallet af XL medlemmer har passeret 113. Vore samarbejdsklubber i XL har lagt 455 runder hos os ved udgangen af maj. Så det må siges at gå rigtig godt.

I vil også kunne se, at buggierne har fået deres egen parkeringspladser.

Vores samarbejde med OK er udvidet så klubben får 5 øre pr liter brændstof I køber. Det kræver dog, at man tilmelder sig på OK’s hjemmeside. Det er ikke mere kompliceret end, jeg kunne finde ud af det.

Det er lykkedes Claus Jørgensen at få WiFi opgraderet, så der er internet over hele klubhuset og terrassen. Leverandøren AURA Fiber har tegnet et sponsorat hos os, der betyder, at omkostningerne  for klubben er stærkt begrænsede.

Flere medlemmer har henvendt sig for at få lov til at starte på hul 10. Vi har accepteret, at der i en prøveperiode tillades 9 huls medlemmer at starte på hul 10. Det skal ske på følgende betingelser:

  • Man må ikke slå ud efter kl. 9:00 og man skal vige for alle spillere, der spiller 18 huller, ligesom man skal vige for banepersonalet.

Bestyrelsen vil så vurdere om det kan blive en permanent ordning. Det understreges, at ordningen alene gælder for 9 huls medlemmer.

 

Kære medlemmer: Hav en rigtig god sommer med masser af god golf.

Om forfatteren

Niels H. Graversen

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tivivl om i kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den at mistet Out Of Bounds.