Skip to the content

Nyt fra formanden, september 2019

Enden på sæsonen nærmer sig. Jeg håber, at medlemmerne har nydt mange omgange på banen, der har stået flot det meste af sæsonen. Vi må så håbe, at vi undgår for meget regn og frost de næste par måneder.

Driften af klubben giver fortsat et pænt overskud lidt over budget. Det skyldes ikke mindst, at vi er blevet attraktive for green-fee spillere, der har benyttet de tilbud vi har haft hen over sommeren. Vore samarbejdspartnere i XL Golf er flittige gæster hos os. Det er dejligt! Jeg har indtryk af, at vore medlemmer også benytter de andre baner i samarbejdet, så det er som det skal være.

Vi kan oplyse, at vi allerede nu kan se, at vores aftale med banken holder for 2019 og også for 2020, medmindre der sker noget helt uforudset.

Det undrer måske nogen, at vi kan holde sammen om økonomien med de mange aktiviteter, vi har haft igennem året. Det skyldes, at vi har kunnet finansiere de enkelte aktiviteter med sponsorater fra medlemmer, sponsorer og leverandører. Jeg kan ikke undlade at fremhæve Bdr. Møller, der har udført betydelige gravearbejder til vandingsanlægget og etablering af parkeringspladser til buggies. Dertil kommer som sædvanligt en stor arbejdsindsats af frivillige.

Udviklingen i medlemsantallet er også positiv. Der er således kommet lidt over 200 nye medlemmer til siden 30. september 2018. Det glæder mig især, at der er kommer en del tilbage af dem, der forlod os for omkring 3 år siden. Jeg tolker det således, at man har tillid til os igen.

Vores primære kilde til medlemstilgangen er dog begynderudvalgets indsats. De har i år haft mere end 130 prøvemedlemmer og begyndere igennem uddannelsen som golfer. Det er så op til os alle at ”overtage” dem, så de bliver glade for at være medlemmer i vores klub.

Jeg kan naturligvis ikke undlade at gøre opmærksom på vore klubmesterskaber, der afvikles med indledende runder den 21. og 22. september og finaler den 28. september Turneringsbetingelserne fremgår af Golfbox. Jeg vil gerne opfordre til, at man møder op og følger matchene.

Vi vil gerne gøre noget mere ved markedsføringen for at få flere medlemmer og sponsorer. Som man kan se på vores hjemmeside, har vi et tilbud til nye medlemmer om gratis spil resten af året mod indmeldelse og betaling af kontingent for næste år. Så må vi se, om det giver noget! Jeg ser frem til, det nye markedsføringsudvalgs tiltag.

Der er endvidere planer om at skifte borde og stole på terrassen ud med noget nyt. Det skal der sponsorer til. Den første har meldt sig til stolene. De næste til bordene befinder sig – efter sigende – et eller andet sted derude. Vi må finde dem.

I bestyrelsen er vi enige om at undersøge mulighederne for at give toiletterne i stueetagen et løft.

I forbindelse med, at der er svaret på spørgeskemaet fra GiC undersøgelsen, har en del medlemmer uddybende givet udtryk for, at de gerne vil indgå i et team, der skal vedligeholde arealerne omkring bygningerne. Det tager vi gerne imod og man vil snarest høre nærmere fra os.

Som I ved er der kommet nye forpagtere i restauranten. Bortset fra et par svipsere har de fået en god start. Jeg har tillid til, at vi får et godt samarbejde.

Bente på kontoret har besluttet at forlade os, så vi skal have fundet en anden til bogføringen.

Vi har besluttet at afslutte samarbejdet med Anders, der er mekaniker tilknyttet greenkeeper gården. Klubben kan ikke beskæftige en mekaniker, så vi køber for fremtiden ydelsen ude. Det vil betyde en besparelse.

Jeg ønsker begge en god vind i deres fremtidige jobs og takker for samarbejdet i AAGC.

Og til sidst et par hjertesuk:

Vore gæster klager over, at vi ikke lukker igennem. Det er da ikke så svært, så kunne vi ikke få dette klagepunkt væk!!?

Greenkeeperne har igen konstateret, at nogle medlemmer opfører sig på en måde, der viser, at de har fortrinsret i forhold til keeperne. Som langt de fleste heldigvis ved, er det stik modsat. Det har vi alle lært og heller ikke det er særlig vanskeligt at forstå og efterkomme. Jeg vil endnu en gang rose greenkeeperne for en indsats ud over det sædvanlige. Ikke mindst fordi man på grund af sygdom har måttet undvære 2 meget af tiden.

Om forfatteren

Niels H. Graversen

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tivivl om i kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den at mistet Out Of Bounds.