Skip to the content

Nyt fra formanden August 2020

Ligesom vi følte, at nu har vi styr på COVID-19, dukkede den op med fornyet kraft – og værst i og omkring Aarhus. Det var noget af en forskrækkelse, men når man tænker tilbage var mange vel også ved at være lidt sløsede. Det kan ikke understreges nok, at vi skal være forsigtige og stadig være omhyggelige med at overholde afstandskravene, undlade at give hinanden hånd, kramme og knuse hinanden og i det hele taget være opmærksomme og omhyggelige med hygiejnen. Vi har ikke villet genindføre de specielle regler vedr. flag, river m.v. Det er således op til den enkelte at stå for afspritning, hvis man er bekymret.

Buggier bliver dog stadig sprittet af efter hver brug.

Bortset fra den forskrækkelse vi fik da COVID – 19 igen forsøgte at overtage scenen, går det rigtig godt i vores klub, bortset fra restaurationen, hvor MATO har meddelt, at de ikke vil fortsætte efter 31. december. Bestyrelsen er i gang med at finde en anden forpagter. Det har vores fulde opmærksomhed.

Vi har en god tilgang af nye medlemmer, og kan konstatere, at der har været en hel del medlemmer, der har ønsket en opgradering.

 Vores green fee indtægter er også godt foran budgettet. Også i år har Begynderudvalget overgået sig selv. På trods af, at der på grund af Corona blev mistet nogle måneder, har udvalget undervist omkring 130 nybegyndere, hvoraf en hel del har meldt sig ind i klubben efter at have bestået prøverne.

Det skal også nævnes, at der er tegnet ca. 130 XL-medlemskaber, der har spillet 514 runder hos vores partnere, der til gengæld har spillet 916 runder hos os, alt i årets første 6 måneder.

Der er dukket en ny aktivitet op hos os. Oli har startet en aktivitet han kalder ”Cirkus Golf”. Det går ud på, at børn på 4 – 10 år kan komme for at snuse til golf i selskab med forældre, bedsteforældre eller andre voksne, lørdag formiddag den 15., 22. og 29. august. Den 15. dukkede ca. 50 op så en stor succes for projektet og juniorerne, der hjalp til.

Det nye Vedligeholdelsesudvalg er aktiveret. Det ses tydeligt ved nedgangen til 1. tee sted og pyntning ved indgangen til klubhuset. Desuden er der rettet kanter. Tak for indsatsen, der følges op med bl.a. vanding og senere græsslåning, der forestås af græsholdet. Hvad skulle vi dog gøre uden de hjælpsomme medlemmer?!

Hvis I ser efter på hjemmesiden, vil I kunne se, at Ordensreglementet er revideret, men ikke indeholder restriktioner, der ikke er til at leve med.

I har sikkert bemærket, at jeg igen i år har bedt jer give en gave til klubben på kr. 200. Det er nødvendigt, at mindst 101 giver gaverne for at vi kan opretholde vores status som almenvelgørende, der er en betingelse for, at vi kan få delvis momsgodtgørelse. Heldigvis ser det ud til, at I fortsat er i gi’ humør,

så vi har gode muligheder for at nå målet. De første 101 gavegivere får en SRIXON bold med logo og årstal.

Undertiden er der meget pres på banen. Det kunne afhjælpes, hvis 1 og/eller 2 boldene slutter sig sammen eller prøver at lægge spillet i ydertiderne. Det vil give den sidegevinst, at vi reducerer de tilfælde, hvor der skal lukkes igennem. Jeg jagter ingen, men prøv at være opmærksom på forholdet.

I vil kunne konstatere, at der udføres del gravearbejde ved lynhytten. Det skyldes, at kapaciteten på den eksisterende tank skal forøges. Det viser da, at der er et behov!

Desuden vil der blive fældet nogle grene/træer ved henholdsvis indkørslen og ved den sydlige baglade. Der er angreb af svamp der truer træerne og dermed også trafik og bygninger.

Til slut vil jeg gerne opfordre jer til at melde jer til klubmesterskaberne den 29. – 30. august. Mere om det på FB og hjemmesiden.

Om forfatteren

Niels H. Graversen

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.