Skip to the content

Nyt fra formanden december 2020

Så er 2020 ved at være gået. Året har jo været præget af COVID-19, der har sat dagsordenen på mange aktiviteter, som vi har måttet aflyse eller udsætte for at leve op til de restriktioner og anvisninger vi fik fra myndighederne. I skrivende stund er vores område kommet med i den pulje af kommuner, der har særlige restriktioner.

Uanset Corona vil vi forsøge at få os gearet op til at kunne få en normal sæson med matcher og undervisning. Der er allerede begyndere på venteliste til 2021.

Som I ved har bestyrelsen arbejdet hårdt for at få en ny forpagter af restauranten på plads. Den 20. oktober kunne jeg oplyse, at vi nu havde en aftale, der bevirkede, at Patrice Burger og Peter Martin i fællesskab ville drive restauranten. Det har imidlertid ændret sig med følgende meddelelse fra Peter Martin:

Som tidligere opslået, er der skrevet kontrakt med en ny forpagter, men Patrice Burger har desværre måtte se sig nødsaget til at bakke ud af projektet på ubestemt tid.

Tilbageværende indehaver, Peter Martin, har dog skaffet en erstatning, idet han har ansat en Food&Beverage manager, som er med allerede fra 1. januar 2021 og bliver den daglige kontakt.

F&B manager Kristian Mikkelsen, som har slået sine folder i Aarhus og kan skrive steder fra Pierre Andre’ i København til Henne Kirkeby Kro ved Henne på sit CV, er både udlært kok og tjener og har ved tidligere lejlighed, haft catering sammen med Peter Martin.

Sammen får vi opbygget et stærkt team, som vil have klubbens medlemmer i centrum og vi ser frem til en forhåbentlig tør og solrig sæson, hvor klublivet og de gode golfrunder er i højsædet.

Denne udvikling udløste naturligvis nogle samtaler med parterne. Vi er af den overbevisning, at vi får en dygtig og dedikeret ledelse af restauranten. Derfor er der underskrevet kontrakt med Peter Martin som ny forpagter. Jeg kan tilføje, at den nye forpagter vil afholde åbningsreception for medlemmerne den 6. marts 2021, hvis forholdene er til det.

Forpagtningen er overtaget pr. den 1. december 2020.

Vi har planlagt at holde generalforsamling den 2. marts 2021 i N.J. Fjords Gade skole. Det kan godt være at, det bliver vanskeligt at få det til at passe med COVID-19. Vi vil i givet fald forsøge at gennemføre generalforsamlingen på en måde, hvor man ikke behøver at møde, men deltage via nettet. De der ønsker at være til stede, vil blive bedt om at tilmelde sig.

Vi har i bestyrelsen drøftet bestyrelsessammensætningen. Vi må konstatere, at vi er nogle i bestyrelsen, der efterhånden er kommet op i alderen. Der har heller ikke været udskiftninger de seneste 4 år. Jeg har oplyst, at jeg godt vil genopstille endnu en gang, men det varer jo ikke evigt!

Jeg synes også, at vi skal se på de kompetencer, der er i bestyrelsen med bl.a. 2 revisorer og 2 advokater. Denne sammensætning blev etableret i forbindelse med rekonstruktionen i 2016. Jeg er glad for at kunne konstatere, at rekonstruktionen er gennemført på en god måde. Faktisk kan vi på generalforsamlingen fremlægge et regnskab med et overskud der gør, at klubbens egenkapital bliver positiv, altså et pænt stykke over budget.

Vi der har været med i den periode er jo ikke nødvendigvis egnede til at føre klubbens udvikling ind i fremtiden.

Jeg vil derfor opfordre medlemmerne til at finde andre kandidater til bestyrelsen. Da jeg startede som formand i 2016 og de efterfølgende år, har jeg måttet bruge temmelig meget tid på bestyrelsesarbejdet og det samme gælder naturligvis også de andre medlemmer. Imidlertid er det lykkedes at få en god organisation sammensat, der stort set kører løbet, så arbejdet i bestyrelsen ikke er så tidskrævende mere.

Hvis nogen skulle være interesseret i at være med i bestyrelsen, er de velkommen til at kontakte mig. Eventuelle henvendelser bliver behandlet fortroligt.

Endelig er jeg glad for at konstatere, at kommunen har ydet os en del støtte i år. Således har vi fået støtte til etablering af LED-belysning, renovering af toiletter og forleden fik vi tilsagn om kr. 98.475 til at skabe bedre vilkår for Oli’s undervisning. Endelig kom der kr. 8.000 fra en fond på kr. 30 mio., der er oprettet af Aarhus Kommune og Salling fondene. Så julestemningen er ikke langt væk!

Vi har flere aktiviteter i skuffen bl.a. indkøb af en robot til boldopsamling. Jo, der sker meget i vores klub. Jeg vil endnu engang understrege, at der ikke vil blive investeret inden pengene er der. Til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at kontor, turneringsrum og møderum er malet og har fået ny gulvbelægning. Kontoret får desuden nyt, brugt kontormøblement.

Tak for i år. Jeg glæder mig til at se, hvad næste år bringer.

 

Med venlig hilsen, samt glædelig jul og godt nytår

Niels H. Graversen
Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Om forfatteren

Niels H. Graversen

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Greenfee & bøf – 250 kr.

Juli tilbud

Et godt tilbud til dig der vil spille en runde hos os fra 1. juli til 18. juli inkl

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.