Skip to the content

Nyt fra formanden

De seneste par måneder har været temmelig særpræget. Der er ikke gået en dag, hvor der ikke har været behov for beslutninger fra bestyrelsen. I flæng kan nævnes:

 • Holde banen åben på trods af, at DGU mente, vi skulle lukke.
 • Implementering og informering af de regler vi spillede under, med coronaen som modspiller.
 • Personalemæssige udfordringer i forbindelse med hjemsendelse for at få lønkompensation.
 • Trinvis åbning af banen og klubben.
 • Kommunikation med medlemmerne, hvoraf jeg sagtens kunne undvære nogle af de meningsudvekslinger, der har været.
 • Sikring af, at holde faciliteterne ufarlig for medlemmerne at anvende, herunder at sikre buggy’erne fri for virus.

Når jeg ser tilbage på forløbet, har jeg vanskeligt ved at se, hvad vi skulle have gjort anderledes. Det gode forløb skyldes ikke mindst en dedikeret indsats af medarbejderne og frivillige.

Når nu riverne kommer tilbage i bunkers og flag med kop reetableres, har vi vel noget, der ligner en golfbane, som vi kender den. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men der er meget travlt på kontoret med registrering af nye medlemmer, udlevering af årskort, administration af buggy udlejning med afspritning m.v. Så hav tålmodighed!

Vi skal dog huske, at COVID-19 stadig er der, så vi skal stadigvæk være forsigtige og holde afstand og have god hygiejne. Med åbning af restauranten fra den 18. maj er vi vist stort set tilbage på niveauet fra før 11. marts. Der står dog en større indsats vedrørende de aktiviteter, som vi ikke har kunnet gennemføre på grund af angrebet. Her tænker jeg på økonomien, der dog har klaret sig bedre end vi har kunnet forvente, begynderundervisning der nu er kommet i gang med en stor deltagelse, restauranten skal op i gear og medlemmerne skal hjælpe ved at vise samme humør og stolthed, som I har vist de sidste par måneder.

Der er dog aktiviteter vi må give afkald på eller udskyde. Det gælder:

 • Åbningsturneringen (som vi i samarbejde med Handelsbanken må have erstattet med noget andet)
 • Arbejdsdagen håber jeg, baneudvalget kan finde et tidspunkt til.
 • Pay & Play mesterskabet udsættes til næste år.
 • Der skal gang i ’Golf for sjov’ arrangementer, der har været hæmmet af, at Oli har været hjemsendt.
 • Turneringsudvalget arbejder hårdt for at få den traditionsrige Pinseturnering kørt i stilling med Golf Experten som sponsor. Der kommer en henvendelse til jer alle via mail, hvoraf betingelser og proportioner vil fremgå, såfremt der findes en løsning. Så se godt efter i jeres mailboks i den næste tid.
 • Det skal også nævnes, at Oli og juniorudvalget arbejder med projekter, der skal få de unge mennesker gjort interesseret i at spille golf. Vi får tilskud til projektet.

Bestyrelsens hovedopgave bliver at opretholde styret på økonomien og udbedring af de skader angrebet har forvoldt.

Jeg håber, at I har beundret de renoverede toiletter. Finn Bisgaard har åbenbart fået en åbenbaring, mens han arbejdede med det og mange andre ting, der har bevirket, at han og Pia har foræret nye gardiner til restauranten. Mange tak for det Pia og Finn. Det er jo med til, at det hele føles lidt lettere at have med at gøre. Det er efterhånden ikke så lidt klubben får af medlemmerne. Hjertelig tak for det.

Endelig håber vi, at greenkeeper staben fortsætter med at holde banerne i den fantastiske stand, de har nu.  

Det skal også nævnes, at vi har haft en pæn tilgang af nye medlemmer og et godt salg af XL Golf medlemskaber.

Vores svage punkt er markedsføringen. Keld Nomanni har fundet et medlem, der vil hjælpe os. Det forventer vi os meget af.

Nogle af jer har sikkert set en folder fra AURA, der også blev omdelt på generalforsamlingen. Hvis I udfylder et kort og sender det til AURA med klubben som modtager af 2 ører pr. kWh I forbruger, vil klubben få 80-100 kr. om året af et normalforbrug. Det lyder jo ikke af meget, men ved en stor tilslutning bliver det jo alligevel til noget. De 2 ører betales af AURA, så det koster ikke jer noget. Elforbruget må højst være på 100.000 kWh.

Et tilsvarende system har OK på benzin. Her kan I blot gå ind på deres hjemmeside. Så bliver I ledt igennem til, at klubben får 5 øre pr. liter benzin, I køber. Heller ikke her koster det jer noget.

Jeg ønsker alle en god, men forsinket, golfsæson.

 

Med venlig hilsen

Niels H. Graversen
Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Om forfatteren

Niels H. Graversen

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

 • Kontoret: 86 94 26 77
 • Restaurant: 22 66 97 94
 • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tivivl om i kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den at mistet Out Of Bounds.