Skip to the content

Nyt fra formanden oktober 2020

Bestyrelsen har brugt en del kalorier på at finde en ny forpagter til restauranten. Som det fremgår af den mail der er sendt rundt den 21. oktober, er der nu fundet en løsning som vi tror alle bliver glade for. I hvert fald er jeg glad for, at jeg nu ikke længere skal have uld i mund, når jeg bliver spurgt om status på at finde en ny forpagter. Jeg ser også frem til ikke at få flere skæld ud for ikke at have fundet en!

Nu jeg er i gang med de gode nyheder, kan jeg oplyse, at vi som almenvelgørende forening har fået en momsreduktion på kr. 231.000 for 2019. Det er resultatet af, at medlemmerne har givet klubben de gaver på kr. 200, der var nødvendige for at blive registreret som almenvelgørende forening. Dejligt at vores ofre fører til gode resultater. De gaver, der er givet i år, vil så udløse et væsentligt refusionsbeløb i 2021.

Vi kan stadig sige, at klubbens drift forløber godt. Vi får meget ros for kvaliteten af banen. Rosen skynder vi at sende videre til greenkeeper staben og baneudvalget. Der er virkelig arbejdet hårdt og godt. Økonomien, som bekymrede os en del i begyndelsen af COVID-19, er også særdeles tilfredsstillende, så vi allerede nu kan se, at resultatet ender et godt stykke over budget, ligesom opfyldelsen af den aftale, vi har med banken ikke er i risiko.

De gode resultater vil blive konverteret til planlagte investeringer, der påbegyndes i år. Først og fremmest skal kontor, mødelokale og turneringskontor have en omgang på både gulv og vægge. Derudover skal Oli have lavet mere undervisningsplads på driving range. Det er endvidere ikke kommet bag på os, at greenkeeperne har en ønskeseddel som vi nok skal have set nærmere på. Endelig vil der også være krav til investeringer i køkkenregionerne. Jeg er klar over, at det kan lyde voldsomt, men jeg kan love, at der ikke foretages investeringer, der ikke er finansieret.

Der er afholdt klubmesterskaber på trods af COVID-19 situationen. Tillykke til alle titelholderne.

Turneringsudvalget og klubberne i klubben har haft en del hovedpine over, hvorledes matcherne kan afvikles forsvarligt. Resultatet er desværre blevet, at man har måttet aflyse nogle af matchene. Bestyrelsen vil her i vinterperioden tage initiativ til et møde med de forskellige match arrangører, med henblik på at få praktikken på plads. Det sker i forventning om, at virussen også vil plage os et godt stykke ind i 2021.

Vi har gennem årene haft lidt for hyppige besøg af rotter og mus i bagladerne. De har nu fået seriøst modspil af Claus Jørgensen, der har påtaget sig rollen som rottefænger. Da vi ikke har en brugbar fløjte, fik Claus fuldmagt til at købe brugbare fælder. De er sat op og fangsten har været tilfredsstillende. Med vores beliggenhed på landet slipper vi aldrig helt for gæsterne, men vi kan jo også selv gøre en del. Det er således, at udyrene går efter lugten af føde, såsom papir, der har været chokolade i og tomme shot emballager. Vær opmærksom på det og red jeres bags!

Jeg har flere gange forsøgt at få golferne til at rette nedslagsmærker. Det har været med stærk begrænset succes. Jeg er indstillet på at tage skrappe midler i brug f.eks. kontrol af om spillerne har en pitchfork med i lommen og med bortvisning, hvis det ikke er tilfældet. Når vi læser bemærkningerne i GiC fra vores gæster, får vi ofte en bemærkning a’la.  ”Greens var flotte, men jeg har aldrig set så mange nedslagsmærker!” Det vil blive forfulgt.

Nu er vi meget tæt på vintersæsonen. Det bliver vejret, der bestemmer, hvornår stor bane bliver lukket ned. Spil i vinterperioden vil blive styret ligesom sidste år. Der har allerede været lukket om morgenen nogle gange. Når det sker, falder reservationen væk. Der er så 2 muligheder for at komme til at spille: Få en ny tid eller spil 9-huls banen, der vil være åben.

Tak for en god, men også lidt forvirrende sæson.

Med venlig hilsen

Niels H. Graversen
Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Om forfatteren

Niels H. Graversen

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.