Skip to the content

Nyt fra formanden april 2021

Hvordan gebærder vi os i forbindelse med åbningen?

Endelig er en del af restriktionerne faldet væk og andre er annonceret til ophør. Umiddelbart får det følgende indflydelse hos os:

 • River og boldvaskere er på plads og det er besluttet at tage foringerne i hullerne væk så man også må røre/fjerne flagstangen. I det hele taget vil vi forsøge at få banen tilbage til normal standard.
 • Buggiene sprittes stadig af klubbens personale.
 • Der skal altid bruges værnemidler i klubhuset, uanset hvor kort man opholder sig/går igennem lokalerne.
 • Forsamlingsloftet udendørs er forhøjet til 25 og indendørs 10 personer. Der skal indendørs være 2m2 pr. siddende person og 4 for stående. Afstandskravet er minimum 1 m.
 • Restauranten og cafeen er åbne. Indendørs skal anvendes værnemidler og der skal fremvises Coronapas eller negativ attest for Corona, der er højst 72 timer gammel. Der skal også bestilles bord senest 30 minutter før ankomst. Vi har aftalt med restauranten at bestilling af tid i Golf Box inkluderer en reservation.
 • I det hele taget skal alle opfylde kravene vedr. afstand, afspritning, antal personer og sund fornuft. De almindelige anvisninger fra myndighederne, såsom undladelse af sang, kys og kram skal efterleves.
 • Det ser ud til, at generalforsamling kan holdes i august, idet reglerne om forsamlingsforbud falder helt væk den 1. august.

Restauranten:

 • Restauranten er åbnet med de restriktioner, der er gældende.
 • Det er rart at se, at livet er kommet tilbage på terrassen såvel som indendørs. Det tegner godt.
 • Renoveringen af køkkenregionerne er også ved at være helt færdig. Det blev mere omfattende end estimeret. 25 – 30 år med manglende vedligeholdelse sætter sine spor.

Nyt fra banen:

 • Der er anskaffet en robot til boldopsamling. Den har vi store forventninger til, når den lærer at køre der, hvor boldene ligger. Det har noget med programmering at gøre.
 • Vi er kommet i nød med nye bolde til DR. De skulle være kommet, men befinder sig endnu ombord på et skib fra Kina. Vi får straks en større portion nye bolde uden logoer for at forny nogle af de gamle bolde, der er lidt slidte.
 • Jeg er gjort opmærksom på, at der ikke er boldvaskere på de røde teesteder. Det vil der blive rådet bod på, så der kommer vaskere op, hvor man ikke naturligt passerer gult teested. Det undersøges også om der bør anskaffes større beholdere til tees, cigaretskodder m.v. på teesteder.
 • Bestyrelsen har besluttet at få udfærdiget en masterplan for banen, så vi kan tilrettelægge udviklingen over en årrække.
 • Vi har hvert år problemer med banens stand ved enden og begyndelse af sæsonen. Det er gået ud over greenfee gæsterne, der ikke har fået det produkt, de har betalt for. Vi må nok overveje at nedsætte green fee i disse perioder. Det skal understreges, at det er et problem vi ikke er alene om. De fleste baner kender til det.
 • Der sigtes mod arbejdsdag den 29. maj.

Kampagner:

 • Også i år vil vi have tilbud i juli til green fee spillere. Det sker i samarbejde med restauranten. I modsætning til tidligere vil vi begrænse perioden så greenkeeperne kan tage propper op i den bedste periode af året.
 • Det begynder at være svært at booke tider, idet vi bliver flere medlemmer og også får flere green fee spillere. Det er jo positivt, men det giver udfordringer, når medlemmerne ikke kan komme ud at spille. Der er flere muligheder for at forbedre det. Den der ligger nærmest for er at slå 1 og 2 boldene sammen til 4 bolde. Det er svært, hvis man ikke er motiveret, men det vil nok blive afprøvet. Vi kan også selv gøre noget andet. F.eks. kan vi forhindre bestillinger langt ud i tiden. Det forhindrer hamstring, der ofte gør, at tiden ikke bliver udnyttet. Endvidere kan vi skærpe praksis overfor ”no showers” fra en mild advarsel til udelukkelse i en periode. Jeg håber, at vi med fælles hjælp kan løse det. I bestyrelsen er vi klar over, at det ultimativt kan betyde, at vi skal have ventelisterne tilbage. Ak ja, hvem troede det for 3 år siden.
 • Der var Golfens Dag den 25. april med 80 tilmeldte. I skrivende stund har jeg ikke oplysninger om antallet af nye medlemmer.
 • Der afholdes forårsturnering den 8. maj med Handelsbanken som sponsor.

Økonomi:

 • Første kvartal er jo nu gået. Vi er pænt foran budget, mest i kraft af medlemstilgang og opgradering af medlemskaber.
 • Derudover har 9 – hulsbanen været godt besøgt.
 • Likviditeten tegner også godt på trods af de mange aktiviteter, vi har haft gang i.

Harlev den 26. april 2021

Niels H. Graversen
Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Om forfatteren

Niels H. Graversen

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

 • Kontoret: 86 94 26 77
 • Restaurant: 22 66 97 94
 • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.