Skip to the content

Nyt fra formanden december 2021

2021 var året, hvor vi regnede med, at vi var blevet fri for Corona. Det håb blev gjort til skamme i november, hvor der dukkede en variant op i Sydafrika, der tilsyneladende er endnu mere smittende, men tilsyneladende ikke så farlig som de forrige. Det får ikke den store indvirkning på vores dagligdag bortset fra restaurationens drift og større forsamlinger. Vi bør dog udvise forsigtighed i vores omgang med andre.

Som tidligere meddelt afholdes generalforsamling den 3. marts 2022 i VIA University College, Ceresbyen 24. Jeg håber, at det bliver et normalt møde. Ellers må vi løse det elektronisk, hvad vi jo forberedte med en vedtægtsændring i juni.

Der vil naturligvis blive rundsendt en indkaldelse med dagsorden som sædvanlig. Jeg gør opmærksom på, at eventuelle forslag skal være indsendt skriftlig senest den 15. januar 2022.

Regnskaber vil blive fremlagt senest 14 dage før generalforsamling.

Valg til bestyrelsen vil forløbe således:

Formand:
Undertegnede modtager ikke genvalg (og stiller heller ikke op til bestyrelsen). Det er mit håb, at Klara Kruse bliver valgt som ny formand.

For at undgå spekulationer i denne anledning skal jeg understrege, at der ikke er nogen dramatik i det. I oktober 2016 blev jeg valgt som formand i forbindelse med, at klubben stod overfor en rekonstruktion, hvor udgangspunktet var en negativ egenkapital på ca. kr. 2.000.000. Egenkapitalen ved udgangen af 2021 forventes at være positiv på ca. kr. 1.700.000. Altså en forbedring på ca. kr. 3.700.000. Vi har undervejs takket være OP’s utrættelige forhandlingsindsats, lavet en aftale med banken om en nedskrivning på kr. 12.3 mio., der i regnskabet er brugt til nedskrivning på anlægsaktiverne. Jeg synes så, at jeg har været en del af den økonomiske fremgang for klubben de sidste 5 år. (Lidt arrogant kunne jeg også sige ”Mission completed”). Det er ikke mindst takket være medlemmernes indsats, at det lykkedes!

Jeg vil understrege, at jeg til fulde bakker op om de planer, der er under udarbejdelse. Disse aktiviteter ligger for en stor del udenfor de kompetencer jeg har, så jeg vil ikke kunne bidrage positivt i dette arbejde.

Der tegner sig følgende ændringer i bestyrelsen som det ser ud nu:

Ole Peter Jensen:
Genopstiller ikke og søger ikke genvalg.

Keld Nomanni:
Meddeler senere om han søger genvalg. Endelig beslutning vil fremgå af indkaldelsen.

Klara Kruse:
Søger valg som formand.

Lars Kjuul Kristensen:
Søger genvalg

Suppleanterne, der vælges hvert år:

Claus Jørgensen:
Opstiller til valg som bestyrelsesmedlem. Der skal så vælges en ny suppleant, hvis Claus vælges som bestyrelsesmedlem.

Birthe Gottlieb:
Søger genvalg.

Der skal altså vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 suppleant.

Jeg skal i lighed med sidste år opfordre til, at man melder sig som kandidat. Det kan ske ved henvendelse til kontoret, mig på mail formand@aadalgolf.dk eller telefon 40309223. Hold jer ikke tilbage!

Det er mig en glæde at kunne oplyse, at medlemmernes gavmildhed med indbetalinger på kr. 200 for at bevare status som almenvelgørende forening, igen har båret frugt. Der er tildelt klubben kr. 285.000 i momskompensation.

Endelig ønsker jeg alle en glædelig jul og godt nytår med tak for året der gik.

 

Om forfatteren

Niels H. Graversen

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.