Skip to the content

Orientering om ordinær generalforsamling i Aarhus Aadal Golf Club, 2021.

Kære medlemmer.

Der er berammet ordinær generalforsamling i Aarhus Aadal Golf Club til den 2. marts 2021. Det er på grund af reglerne om forsamlingsforbud, imidlertid ikke sandsynligt, at man kan afholde generalforsamlingen i den nuværende situation.

Med denne mail vedlægges derfor indkaldelse med de bilag, der i henhold til vedtægterne skal fremlægges og tages stilling til.

Grundlaget for afholdelse af generalforsamling er altså udfærdiget. Det er således alene mødetidspunktet, der mangler.

Følgende bilag til dagsordenen fremlægges på generalforsamlingen, og lægges desuden på klubbens hjemmeside, www.aadalgolf.dk, den 15. februar 2021:

Eventuelle nye kandidater skal være foreslået skriftligt til formanden eller kontoret senest den 2. marts 2021. Nye kandidater, der allerede er kendt på nuværende tidspunkt, og kandidater, der modtager genvalg, fremgår af indkaldelsen.

Det er helt forståeligt, hvis man efterlades med tvivl om forståelsen af ovenstående. Alle er velkommen til at stille spørgsmål til formanden på formand@aadalgolf.dk

Med venlig hilsen

For bestyrelsen for Aarhus Aadal Golf Club

Niels. H. Graversen

Om forfatteren

Niels H. Graversen

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.