Skip to the content

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Aarhus Aadal Golf Club

Tirsdag den 22. juni 2021 kl. 18:00

N.J. Fjordsgade Skole
N.J. Fjordsgade 2, 8000 Aarhus C

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det revisor påtegnede regnskab til
 4. Fremlæggelse af revideret budget for indeværende år til orientering samt beslutning om indskud og kontingent samt budget for det efterfølgende år.
 5. Indkomne forslag.

  Bestyrelsen foreslår nyt §7 A i vedtægterne og ændringsforslag af vedtægternes § 6.3.4.

  Der er ikke forslag fra medlemmerne.

 6. Valg af formand.

  Niels H. Graversen, der modtager genvalg.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  Følgende er på valg:

  • Uffe Pedersen, der modtager genvalg
  • Jan Lemming, der modtager genvalg
  • Finn Bisgaard, der modtager genvalg

  Der er derudover anmeldt følgende nye kandidater:

  • Klara Kruse
  • Torben Jørgensen
  • Peter Hejselbjerg Paulsen
  • Rene Skau
 8. Valg af 1. og 2. suppleant.

  Claus Jørgensen som 1. suppleant og Birthe Gottlieb som 2. suppleant er på valg og modtager genvalg.

 9. Valg af ekstern revisor.

Det revisorpåtegnede regnskab, budget og indkomne forslag fremlægges til eftersyn i klubhuset senest den 15. februar 2021.

Der henvises til vedtægterne§ 7.3

Stemmeberettiget med 1 stemme og valgbar er kun aktive medlemmer, som er efter dansk lov, er personligt myndige og ikke i kontingentrestance. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling højst repræsentere 1 medlem ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten overdrages til dirigenten inden afstemning. Bestyrelsen betragter ikke en eventuel betalingsordning med administrationen som restance, hvis aftalen er overholdt.

 

Harlev den 4. juni 2021

AAGC
Bestyrelsen

Om forfatteren

Niels H. Graversen

Tidligere formand for Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

 • Kontoret: 86 94 26 77
 • Restaurant: 22 66 97 94
 • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.