Skip to the content

LØBENDE HULSPIL 2021

Så er det tid til at melde sig til ’Løbende hulspilsturnering’, der afvikles efter knock-out systemet, hvor vinderen går videre til næste runde, mens taberen er ude. Turneringen spilles som hulspil uden øvre grænse for antal slag - dvs. at et hul f. eks. kan vindes med 10 slag mod 11 slag.

Der spilles i to singlerækker og en parrække. Damer og herrer spiller i samme række.

A-række - hcp 0,0 til og med hcp 16,0
B-række – hcp 16,1 til og med hcp 36,0
Parrække - hcp 0,0 til og med hcp 36,0

Har man et højere hcp end 36,0, kan man stadig være med; dog får man ikke flere tildelte slag, end hvis man spillede i hcp 36,0.

Der er plads til max. 32 spillere/hold i hver række – derefter venteliste efter ’først til mølle’ princippet.

Turneringsfee: 50 kr i A- og B-række; 100 kr i Parrækken (per hold)

OBS: Løbende hulspilsturnering spilles med fuldt hcp i alle rækker!

Tildelte slag: Antallet af tildelte slag for spilleren med det laveste hcp trækkes fra de tildelte slag for spilleren med det højeste hcp.
Eksempel: Hvis spiller A har 12 tildelte slag og spiller B har 19 slag, så trækkes 12 tildelte slag fra spiller B = spiller B har 7 tildelte slag og dermed et ekstra slag på banens syv sværeste huller.

Parrækken afvikles som ’Fourball’, dvs. 2 bolde pr par. Antallet af tildelte slag for spilleren med laveste hcp trækkes fra alle de øvrige spilleres tildelte slag, således at spilleren med laveste hcp spiller med 0 (nul) tildelte slag. På hvert hul tæller kun parrets laveste score.

Omspil: Hvis en match er lige efter det sidste hul:

  • Matchen forlænges med et hul ad gangen, indtil der er en vinder.
  • Hullerne spilles i den samme rækkefølge som på de første 18 huller.
  • Der spilles med tildelte slag efter samme fordeling som på de første 18 huller.

Runder: Turneringen afvikles over fem runder – matchen skal spilles senest på rundens slutdato.

Runde 1:        3. maj - 6. juni 2021
Runde 2:        7. juni - 4. juli 2021
¼ finaler:       5. juli - 15. august 2021
½ finaler:       16. august - 12. september
Finale:           13. september - 3. oktober

(Hvis deltagerantallet i en række bliver lavere end forventet, og der derfor ikke er brug for 5 runder, vil start- og slutdatoer på runderne blive justeret!)

Afvikling af matcher: Det er op til de enkelte spillere at få aftalt tidspunkt for afvikling af matchen inden rundens slutdato. Aflyses det aftalte tidspunkt af en af spillerne, og kan der ikke findes en ny dato inden for fristen, taber den spiller, der har aflyst. Kan der ikke skaffes enighed om en spilledato, afgøres matchen af Turneringsudvalget ved lodtrækning efter sidste dato i runden.

Vinderen af matchen indsender resultatet til turneringslederen.

Bemærk: Løbende Hulspilsmatcher kan ikke afvikles i de tidsrum, der er reserveret til Dame-, Herre- eller Senior-klubben. Hverken kontoret, klub-bestyrelserne eller turneringslederen kan hjælpe med at skaffe en tid ved at ophæve blokeringen i Golfbox!

Tilmeldingsfrist: 25-04-2021 i Golfbox

Turneringsleder:

Lars Aaberg Madsen
E-mail: lars-aaberg@stofanet.dk
Mobil: 22759099

 

Om forfatteren

Turneringsudvalget

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.