Skip to the content

Nyt fra formanden oktober 2021

Sæsonen nærmer sig sin slutning. Mesterskabsspillene er gennemført. Bestyrelsen er i sving med arbejdet for at holde klubben kørende på et højt niveau, ligesom vi plejer.

Sportsudvalget er reetableret efter at have ligget stille en årrække. Torben Jørgensen er sat i spidsen for udvalget. Der er nu sat skik på klubbens deltagelse i diverse turneringer, herunder deltagelsen i Regionsgolf. Det skal her nævnes, at Super Veteran-holdet blev Danmarksmestre. Tillykke med det.

Sportsudvalget har endvidere lanceret et nyt format for golfere, der er mere konkurrenceorienteret end det der realiseres i klubber i klubben. Man har kaldt det AAGC Golf Tour Series. Nu er der sikkert en del, der som jeg tænker ”Åh, nej ikke endnu en klub, der optager plads på en i forvejen belastet bane.” Sportsudvalget har garanteret mig, at man alene vil booke tider ligesom alle andre. Der er altså tale om en gruppe af måske hovedsageligt yngre medlemmer, der går efter den konkurrencemæssige del af golfen. Med dette som udgangspunkt vil jeg ønske initiativtagerne alt muligt held og lykke med projektet. Sportsudvalget har udsendt et nyhedsbrev, hvor konceptet er omtalt.

Som I ved er banen stærkt belagt på visse tider. Bestyrelsen har i første omgang søgt at afhjælpe problemet ved, at jagte de medlemmer, der ikke bekræfter deres tider eller aflyser dem, fordi de alligevel ikke bruger tiden. Der er her tale om No Show, der i øjeblikket er et problem for de fleste klubber bl.a. som følge af den tilvækst af medlemmer som de fleste klubber har haft de seneste 2 år. Nogle klubber har truet med sanktioner med f.eks. en straf på kr. 100 eller en karantæne. Hos os får man en mail fra kontoret om, at man tilsyneladende har glemt at bekræfte sin tid. Det lader til at det er blevet godt modtaget, så vi ser tiden lidt an, inden vi tager skrappere midler i brug. Jeg vil også opfordre til, at man slutter sig sammen i 3 eller 4-bolde. Det er såmænd ikke så slemt at lære andre at kende på den måde!

DGU sender hvert år en opgørelse over de enkelte klubbers medlemsudvikling i perioden 1. oktober – 30. september. I år blev vi optalt til at være 1.326 medlemmer, hvilket er en fremgang på 106 medlemmer, hvoraf fremgangen for fuldtidsmedlemmer udgør 66 til i alt 774. Årsresultatet kender vi først efter den 31. oktober, hvor der er frist for udmeldelse og kategoriskift. Under alle omstændigheder kan vi kun være godt tilfredse med udviklingen, der fuldt ud matcher de klubber vi plejer at sammenligne os med. Det er ikke mindst begynderudvalgets formidable indsats, der gør, at vi kan holde trenden. Tak til Bent og hele begynderholdet!

Vi har fået en sponsor til ”Hole-in-one” – heltene. Det bliver en flaske rom leveret af Bergs Vinimport, Harlev. Flasken bærer klubbens navn. Betingelsen er, at vinderen lader sig fotografere med flasken og at vi giver sponsor en god omtale.

Til sikring af energirigtige elforsyninger til de biler golferne vil bruge i fremtiden, er der indgået aftale med AURA om opstilling af 4 el standere på parkeringspladsen. Det er så en begyndelse på AAGC’s bidrag til det grønne samfund. Så må vi se om der bliver behov for flere standere. Det er Keld Nomanni, der på klubbens vegne har forhandlet og indgået aftalen, så de tekniske spørgsmål der måtte være kan rettes til ham.

I lighed med tidligere år, har vi bedt jer om at give klubben en gave på kr. 200 for at vi kan beholde vores status som en almenvelgørende forening og kan opnå momskompensation. Vi har endnu ikke fået kompensation for 2020. Den kommer først i december. Vi har passeret de magiske 101 gaver, men man kan stadig give gaven til sikring af, at vi ikke bliver fanget af forkerte CPR.nr. eller lignende.

XL-samarbejdet har også været populært i år. Fra Aadalen var vi 158 medlemmer, der gik 1.649 runder på de andres baner. Der blev taget 2.198 runder på vores bane. Totalt gik vi 13.174 runder hos hinanden. På det årlige møde blev det besluttet, at klubber, der henvender sig om at være med, får besked om, at vi mener, at vi er nok deltagere. Vi vil alene behandle ansøgninger, der kommer med en anbefaling fra en af de medlemmer, vi allerede er.

Økonomien er stadig god og vi vil efter al sandsynlighed få et resultat over budgettet.

Klubbens generalforsamling bliver afholdt den 3. marts 2022 på VIA University College, Ceresbyen 24.

Bestyrelsen har besluttet at iværksætte et projekt, hvor vi ønsker at klarlægge, hvorledes klub og bane skal udvikles de næste 5 – 10 år. Torben Jørgensen har indvilliget i at være tovholder for projektet, der kaldes MASTERPLANEN. Når vi er kommet længere med projektet, vil medlemmerne blive involveret

Harlev, den 15. oktober 2021

Med venlig hilsen

Niels H. Graversen
Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Om forfatteren

Niels H. Graversen

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.