Skip to the content

Nyt fra formanden april 2022

Foråret er kommet, dog lidt koldt, og sæsonen er i gang. Åbningsturneringen d. 9. april havde god tilslutning, men desværre kom der nogle frameldinger på grund af sygdom/corona. Alt var godt planlagt af turneringsudvalget på trods af at der også her var sneget corona ind. Vi startede med morgenkaffe i restauranten, standerhejsning og sang. Golfrunden var kold og blæsende, men det rådede Peter Martin bod på med en skål dejlig varm ingefær suppe efter runden. Tak for det Peter. Under indtagelse af suppen var der præmieoverrækkelse. Tak til Handelsbanken for de fine præmier.

Kontoret

Vi har desværre sagt farvel til Hanne. Som Hanne sagde så var det næsten helt vemodigt at sige farvel, nu hvor hun var ved at være inde i arbejdsgangen og begyndte at kende mange af klubbens medlemmer. Hanne har i stedet sagt ja tak til at arbejde i Randers Fjord Golf Club, som ligger få minutter fra hendes bopæl, og dermed slipper hun for at køre tre kvarter på arbejde. Det har vi fuld forståelse for. Tillykke til Hanne med hendes nye job.

Vi arbejder på højtryk på at finde en afløser, og håber at vi snart kan få jobbet besat. Vi kommer ind i en periode, som forhåbentlig bliver kortvarig, hvor Dorthe er alene på kontoret. Vi håber på jeres forståelse for at ting kan tage lidt længere til og at servicen kan være lidt begrænset.

Nye medlemmer

Det ser rigtigt godt ud med begyndere. På nuværende tidspunkt er indmeldelsen af nye medlemmer større end budgetteret. Vi har i skrivende stund fået 30 senior fuldtids medlemmer og 75 prøvemedlemmer m.m. Tag godt imod dem alle.

Begyndere

Det var dejligt at komme i klubhuset efter en golfrunde den første søndag i april. Klubhuset var fyldt med begyndere, som havde første dag med begynderudvalget. I skrivende stund har vi de første 4 hold fuldt booket. Dejligt at det rygtes at vi har et begynderudvalg der gør et godt stykke arbejde. Vi kan også fortælle at holdet med Kvinder Og Golf er fuldt booket. Godt arbejde af teamet omkring Kvinder Og Golf. Jeg håber at I alle kommer til at nyde aktiviteterne på træningsområdet og på 9-huls banen, og vil gøre jeres bedste for at tage godt imod dem.

18 Huls banen

I sidste sæson havde vi Banearkitekten med ude på 18 Huls banen. Han kom med nogle gode forslag til banen, for at den bliver ved med at passe til banens rating. Den første ting, bestyrelsen har besluttet at gå i gang med, er at klippe fairway tilbage til de oprindelige forløb. Det er en lang proces at klippe dem tilbage, så i en periode er Greenkeeperne nødt til selv at foretage al klipning. Vi har derfor sat de frivillige klippere på pause, med håb om at de vil vende tilbage når Greenkeeperne melder klar. De to fairways hvor det vil være mest tydeligt er hul 7 – kære damer I skal til at gå venstre rundt om bunkeren, og hul 10 hvor de to bunkere i højre side inddrages i fairway igen. Jeg kan trøste jer med at det ikke er meningen, at vi skal tilbage til det meget høje rough, hvor man slet ikke kan finde bolden.

I vil også komme til at se, at der arbejdes på stierne. For enden af nogle få stier fræses der op og lægges nyt muld hvori der sås græs. I den periode hvor det er ved at gro til, beder vi om at I så vidt muligt trækker ud fra stien inden I når til enden af stien. Vi skal alle være med til at beskytte banen.

Greens har skønhedspletter, men når først de får lidt varme, så skal pletterne nok vokse sammen. Vores greens er af ældre dato og skal derfor passes ekstra på, hvilket gør at vi i nogle situationer er nødt til at lukke for banen. Ved nogle greens er der områder med sand, som skyldes at der er blevet drænet, så vi i år ikke skal vade rundt i vand ved store regnskyl.

Lige nu og forhåbentlig nogle år frem kan vi nyde den store sø ved hul 12 – 13. Kanterne på søen mangler også varme så de kan blive grønne igen.

På hul 14 er der ved at blive lavet et nyt rødt teested, med en placering så man ikke skal uden om det store træ ved søen. Indtil teestedet bliver meldt klar skal man anvende det gamle teested. Med hjælp fra vejrguderne kan vi håbe det står klar sidst i juli.

AM-dagen

Vi havde to rigtigt gode dage med fint vejr og ca. 60 frivillige der knoklede med at udføre de opgaver de blev tildelt. Tusind tak for indsatsen til alle der mødte op.

Sådan to dage med mange medlemmer samlet har værdi på mange måder. Vi får lavet et stykke arbejde, men vi får også mødt nye medlemmer og snakket sammen så der kommer mange synspunkter og gode ideer frem. Tak for det.

Til næste forår skal afviklingen af dagen arrangeres lidt anderledes, f.eks. med ansvarshavende på de enkelte opgaver, så det kommer til at glide lidt bedre og alle syntes de har nok at lave.

Løbende vil vi få små projekter som vi gerne vil have hjælp til. Mange af opgaverne kommer til at dreje sig om vedligeholdelse af bygningerne. Hvis I har tid og lyst til at give en hånd med, må I meget gerne henvende jer til formanden for husudvalget, Claus Jørgensen.

Klubhuset

I klubhuset er vi ved at få lavet lydmålinger i restauranten, så vi kan få gjort noget ved den dårlige akustik. Først bliver der målt, så skal der laves beregninger på hvor meget lyddæmpning der skal til for at det bliver godt. Når vi kender arealet, skal der laves et projekt på hvordan det kan sættes op. Den proces kommer til at tage tid, så I må ikke forvente det sker her og nu, men først til efteråret uden for sæsonen.

Det gamle oliefyr står til at skulle udskiftes, men til hvad. Skal vi have solceller, varmepumpe eller en blanding. Hvis der er en i klubben der er specialist på området, må vedkommende meget gerne henvende sig til formanden for husudvalget Claus Jørgensen.

Sportsudvalget

Sportsudvalget har skudt sæsonen i gang med et informationsmøde d. 30. marts til alle regionsgolfspillere og danmarksturneringsspillere.

Af regionsgolf hold har vi 4 i seniorgruppen, 2 i veterangruppen og 2 i super veterangruppen.

I danmarksturneringen har vi i alt 5 hold. Fordelt på kvalifikationsrækken med et damehold, et herrehold og et veteranhold og i divisionen har vi et herrehold senior 2. div. og et herrehold 5. div. Vest.

God vind til alle holdene.

Idekatalog

Sidst i april holder bestyrelsen et møde hvor kun et punkt er på dagsordenen, Idekatalog. Her forventer vi at komme nærmere på hvordan vi vil gribe det an og hvordan vi vil formidle det til jer.

Økonomi

Vi er endnu så tidlig på sæsonen og dermed også med indtægter for greenfee, så det er svært på nuværende tidspunkt at komme med estimat på årets resultat. På nuværende tidspunkt følger vi budgettet.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god påske med forhåbentlig gode golfrunder i solskin og uden alt for meget vind.

 

Med venlig hilsen
Klara Kruse
Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Om forfatteren

AAGC

AAGC

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.