Skip to the content

Nyt fra formanden juni 2022

Selv om jeg personligt godt kunne tænke mig at det var en smule varmere, så er vores golfbane meget godt tilfreds med både vand og moderat varme. Den gror som den er betalt for det og står superflot.

Kontoret

Nu nærmer ferietiden sig. Dorthe går på ferie i uge 26 og 27 og Feryal i uge 28 og 29. I ferieperioden har vi en gruppe frivillige medlemmer, der har meldt sig til at trække i den grønne jakke ”SPØRG MIG”. Tusind tak for det. Vi ser frem til en god ferieperiode, hvor de grønne jakker og baneservice dækker modtagelsen af greenfee gæster og almindelig service på anlægget.

Idekatalog

Her håber vi stadig på jeres tålmodighed. Vi kan desværre stadig ikke komme med yderligere informationer. Vi har valgt at fokusere på at få den daglige drift op i gear – eksempelvis bemanding på kontoret og driften af restauranten.

Vi arbejder dog stadig med at hente tilbud hjem på f.eks. udskiftning af oliefyr til varmepumpe. Når vi har fået flere tilbud, vil vi lave en benhård prioritering med hensyntagen til vores økonomi – og efter princippet ”rettidig omhu”. Der er ikke økonomi i vores klub til mange store vedligeholdelses- og udviklingsarbejder på en gang.

18 huls banen

Alt på banen vokser stærkt og godt i disse uger, med tilpas vand og varme. Det gælder ikke mindst 2. klipning (semirough) og 3. klipning (klippet rough) og den u-klippede rough, hvilket har medført at enkelte medlemmer har henvendt sig med spørgsmål og forslag til anden klippe struktur og klippe rytme. Det er svært at gøre alle tilfredse, men heldigvis er der også mange der synes banen står flot.

For at få en effektiv arbejdsgang, er det nødvendigt at vi lader vores baneudvalgs formand, i samarbejde med Green keeperen, træffe beslutninger om hvornår, hvor og hvor meget der skal klippes, for det er primært dem, der har den faglige kompetence.

Green keeperne arbejder stadig med at komme tilbage til den oprindelige banestruktur, som er et ønske fra bestyrelsen. Vi må alle have forståelse for at det kan tage tid at indarbejde nyt.

Bestyrelsen har stadig fokus på at banen er spilbar, og at man kan finde sin bold i klippede arealer, hvilket er med til at holde spilhastigheden oppe, og med til at bevare Aarhus Aadal som en spændende bane, med en tilpas sværhedsgrad.

Aarhus Aadal er ikke og skal ikke være en mesterskabsbane med smalle fairways og risiko for at miste en bold lige uden for fairway. Green keeperne arbejder stadig med klippemønstret, så landingsområderne kommer til at passe med der hvor man faktisk lander, hvis altså ikke det er en skævert man har slået.

Hul 7 er næsten ført tilbage til det oprindelige forløb, hvor man skal venstre om bunker, op til søen og over søen. Oprindeligt var det ikke tanken at man skulle højre om bunker og venstre om søen, hvilket gjorde hullet nemmere.

Der har fra fleres side været ønske om at vi går over til tal i stedet for farver på vores teesteder. Det kommer ikke til at ske lige nu, men hvis vi nu kender tallet der passer til farverne, kan man måske få samme effekt til en begyndelse. Hvid (62), gul (58), blå (52) og rød (49). Vi har i bestyrelsen besluttet at vi vil indføre opsætning af standard teesteder på baggrund af hcp. interval på scorekortet pr. 17. juni.

Det betyder at golfbox foreslår ved scorekort udskrivning at:

  • Kvinde i hcp   < – 5 skal spille fra blå
  • Kvinde i hcp 5,1 – 54 skal spille fra rød
  • Mand i hcp      < – 4,4 skal spille fra hvid
  • Mand i hcp   4,5 – 36 skal spille fra gul
  • Mand i hcp  36,1 – 54 skal spille fra rød

Det skal siges at man altid selv kan ændre teestedet. Vi håber på at det vil medføre et bedre flow på banen.

Når man møder gæster på banen, må man meget gerne hjælpe dem til rette. Man må også meget gerne tjekke om de har en bagtag der viser de har betalt greenfee. Det er alle medlemmers ansvar at passe på banen og på klubben.

Nye medlemmer

I 2022 har vi indtil nu samlet set fået 227 ny indmeldelser fordelt på alle kategorier, 114 prøvemedlemmer, 46 senior fuldtid, 6 fuldtid stud., 9 fuldtid ung + P&P, hverdag, junior og ældresagen. Hertil kommer ’gamle’ medlemmer, som vender tilbage, typisk til deres oprindelige medlemsnummer. Medlemstilgangen ligger lidt over budgettet.

Økonomi

Det ser godt ud med økonomien, vi følger budgettet.

 

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Klara Kruse
Formand for Aarhus Aadal Golf Club

 

Om forfatteren

Klara Kruse

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.