Skip to the content

Nyt fra formanden 2022

Nu truer efteråret, men heldigvis kan vi se tilbage på en rigtig god golf sæson, hvor vores bane har stået flot og kun i mindre grad har været ramt af tørken. På det sidste har det været dejligt at se alle de glade Aarhus Aadal Golf Clubs medlemmer på Facebook, som har deltaget i Regionsgolf mesterskaber. Facebook er godt til formidling af hvad der lige nu sker i klubben, så bliv endelig ved med at være aktive på siden og flere aktive må gerne komme til.

Kontoret

Dorthe Fog har meddelt at hun ønsker at gå på pension til foråret. Dorthe - tænker altid på Klubbens ve og vel - så hun vil først stoppe når vi har fundet en anden og vedkommende er kørt godt ind. Tusind tak Dorthe fordi du melder det ud så tidligt, så vi har tid til at finde din afløser. Det bliver en svær opgave, men ved fælles hjælp skal det nok lykkes. Så kære medlemmer hvis I kender nogen der kunne være en mulighed så sig endelig til.

Restaurant

Så er det ved at falde på plads med forpagtningen af restauranten. Camillas Diner ved Erik Krejbjerg har indvilliget i at køre restauranten frem til d. 31. oktober 2022. Fra d. 1. november 2022 er der underskrevet kontrakt med Anders Lund. Anders er en ung mand som længe har ønsket at starte sin egen virksomhed. Anders er først udlært cater og senere kok 2011. Anders har siden arbejdet som kok, souschef og køkkenchef på diverse restauranter og cateringkøkkener i København og Aarhus. Netop denne baggrund har givet Anders de nødvendige redskaber til at drive egen virksomhed. Virksomhedens koncept bliver at alt primært skal laves fra bunden. Frisk, lækkert og indbydende skal være de ord folk sætter på maden. Prisen på maden bliver ca. på det niveau som vi kender, dog kan tidens udvikling medfører lidt højere priser. I bestyrelsen glæder vi os til at tage imod Anders, håber også at I alle vil bakke op om ham.

Idekatalog Bygninger

Vi har nu fået to tilbud på udskiftning af oliefyr til varmepumpe. Tilbuddene er næsten ens. På baggrund af tilbuddene har vi pr. 15. september søgt om tilskud fra kommunens anlægspulje. Vi forventer at få svar i december måned, og først når vi har svaret må vi sætte udskiftningen i gang. Med de leveringstider der er på markedet lige nu, skal vi ikke regne med at der fysisk sker noget før til efteråret 2023. Vi må håbe de gamle oliefyr holder så længe. Lige nu er det faktisk godt rent økonomisk at opvarme med olie i stedet for el, da olieprisen ikke er steget så meget som elprisen. Så intet er så skidt at det ikke er godt for noget.

Vedligeholdelse

Med hensyn til rotterne i bagdepoterne har vi lavet en Service aftale med Anticimex, som kommer og sætter to SMART box op i hvert bagdepot. Efter et stykke tid vil rotterne begynde at søge ind i boxen, som sender signal til Anticimex at nu skal den tømmes. Efter et halvt års tid forventer de vi kan nøjes med en box i hvert bagdepot. Man forventer at den samlede mængde rotter vil falde drastisk.

Ud over at vi monterer disse boxe skal der også gøres noget ved gulvene. Nogle steder er fliserne faldet sammen på grund af rotterne. Det skal vi have rettet op på. Uden at være specialist på området tænker jeg at det er noget en gruppe frivillige kan klare. Vi vil bede alle om at fjerne alt fra depoterne inden 1. november. Jeg forestiller mig at hvis vi får en god arbejdsgruppe kan gulvene i et bagdepot rettes op på et pr dage. Altså der skal afsættes flere arbejdsdage til opgaven. Hvis man er interesseret i at hjælpe med denne opgave, kan man melde sig til undertegnede. Ca. omkring 1. november vil jeg samle gruppen og derfra overlade planlægningen og koordineringen til gruppen. På arbejdsdagene vil klubben stå for frokost. Håber på god tilslutning.

Klubmesterskab

Tillykke til alle vindere. Det er dejligt at der kan afvikles et klubmesterskab. Klubmesterskabet er et mesterskab hvor alle kan være med også selv om man ikke forventer at rende af med sejren. Man kan komme ud at spille god golf med sine klubkammerater. Specielt på damesiden, kunne vi godt ønske at flere havde lyst til at deltage. Så friske piger husk at tilmelde jer til næste sæson.

Regionsgolf

Klubben har haft 8 hold ude at spille regionsgolf. Det er gået rigtig godt for alle hold, dog er det gået ekstra godt for tre hold, som er nået helt til finalerne – Tillykke med det.

Til næste sæson vil det igen blive muligt at spille regionsgolf, så hold dig ikke tilbage med tilmelding når indbydelsen sendes ud her i efteråret.

Jeg har selv med stor glæde spillet med på et regionsgolf hold. Det har medført at jeg er kommet til at kende flere i vores egen klub, hvilket jeg sætter meget stor pris på, samtidig med kommer man ud at spille mod andre klubber på deres hjemmebane, hvilket giver kendskab til andre baner. Hver gang man skal spille en kamp, skal der deltage fire mænd og to damer. På herresiden står spilleren i kø for at få lov til at spille, hvorimod på damesiden er der ofte kun lige damer nok til at stille hold, så damer kom ud af busken og få jer tilmeldt, det vil give jer mange gode oplevelser.

Danmarksturnering

Vi har fem hold der deltager i danmarksturneringen. Et damehold, to herrehold, et senior mix-hold og et veteran mix-hold. Alle har spillet rigtig godt og to af holdene er rykket op i næste række – Tillykke med det.

Drone optagelse af 18-huls banen

Filmen af banen er nu færdig og er blevet rigtig god. Filmen vil komme på skærmen i forhallen, samt på vores hjemmeside.

Medlemsundersøgelse

Tak for de mange svar på undersøgelsen, som lige er stoppet. Vi vil analysere på svarene og vende tilbage med konklusionen og eventuelle tiltag, hvis der er noget der kræver en handling.

200 kr. gaver

Tak til de mange, som har været så venlige at give en gave på 200 kr. til klubben, så vi fortsat opfylder betingelserne for at være en almennyttig forening. Vi mangler endnu gaver, så vi kan komme sikkert i mål med minimum 101 gavegivere.  Vi kan kun appellere til dem, som endnu ikke har givet en gave om at overveje det. På forhånd tak. Gavebrev kan afhentes på kontoret.

Økonomi

Indtægterne fra kontingent og greenfee følger budgettet. Klubben er som alle andre påvirket af de stigende priser på EL, brændstof og kunstgødning. Det udfordrer budgettet, og kan gøre det svært at nå budgettet for 2022, som er på et overskud på 325 Tkr., men det er vores vurdering på nuværende tidspunkt, at vi fortsat vil få et pænt positivt resultat.

Med venlig hilsen

Klara Kruse
Formand for Aarhus Aadal Golf Club

 

Om forfatteren

Klara Kruse

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.