Skip to the content

Kontingenter

Spillere der er medlem ved sæsonstart:

Kontingentopkrævning bliver udsendt i december med betalingsfrist primo januar.

Er kontingentet ikke betalt indenfor tidsfristen har vi her i klubben nedenstående rykkerprocedure:

  • Betalingspåmindelse udsendes den 15. Januar.
  • Rykker 1 udsendes den 26. januar. Der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,-
  • Rykker 2 udsendes den 10. februar. Der pålægges yderligere et rykkergebyr på kr. 100,-
  • Tilbageværende kontingentrestancer sendes til inkasso via advokat, med deraf følgende omkostninger.

Spillere der bliver medlem i sæsonen:

Der bliver udstedt opkrævning ved indmeldelse, hvor der er en betalingsfrist på 8 dage.

Ovenstående rykkerprocedure følges, hvis fakturaen ikke bliver betalt.

Bankoverførsel:

Jyske Bank 7633-1028183 HUSK ang. af medlemsnr. 73-xxxx

Betalingsservice:

For at gøre det lettest muligt for både dig selv og sekretariatet opfordres du til at tilmelde din kontingentbetaling til betaling via Betalingsservice. 

PBS nr.: 03013359  Deb.gr.nr.: 00001 

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Cafe VedLund: 51 28 00 59
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.