Skip to the content

Medlemstyper

Nedenfor en oversigt over de medlemstyper, der findes i Aarhus Aadal Golf Club.

Tryk på det ønskede medlemskab, og læs en nærmere beskrivelse af medlemskabet.

Generelt for alle medlemstyper gælder, at priserne er for én sæson (1. januar - 31. december). De opgivne priser er gældende for 2023.

Ønsker du at skifte medlemstype eller melde dig ud, skal dette i henhold til klubbens vedtægter gøres senest den 31. oktober med virkning fra den efterfølgende 1. januar.

Medlemstyper med spilleret til 18 huls banen

Du får:

 • Hvidt bagmærke der viser at du er fuldt medlem af AAGC.
 • DGU kort der viser at du er fuldt medlem af AAGC.
 • Dit handicap reguleret i AAGC.
 • Ret til at spille andre baner mod at du betaler greenfee.

Du må:

 • Frit benytte AAGC´s 18 huls bane alle dage.
 • Frit benytte AAGC´s 9 huls bane alle dage.
 • Frit benytte AAGC´s putte- og indspilsfaciliteter samt drivingrange inkl. frie bolde.
 • Give 100 kr. i rabat til dine gæster, som du spiller i bold med. Gæsten skal være fuldtidsmedlem i hjemmeklubben.
 • Deltage i greenfeeaftaler mellem AAGC og andre klubber samt Golfringen.

Du skal:

 • Have et gyldigt spillebevis.
 • Betale dit kontingent via PBS.

Du får:

 • Grønt bagmærke der viser at du er hverdagsmedlem af AAGC.
 • DGU kort der viser at du er fleksibelt medlem af AAGC.
 • Dit handicap reguleret i AAGC.
 • Ret til at spille andre baner mod at du betaler greenfee.
 • Ret til at spille i AAGC i weekends mod at du betaler greenfee.

Du må:

 • Frit benytte AAGC´s 18 huls bane alle hverdage.
 • Frit benytte AAGC´s 9 huls bane alle hverdage.
 • Frit benytte AAGC´s putte- og indspilsfaciliteter samt drivingrange inkl. frie bolde.

Du skal:

 • Have et gyldigt spillebevis.
 • Betale dit kontingent via PBS.

Du får:

 • Rødt bagmærke der viser at du er 9 huls medlem af AAGC.
 • DGU kort der viser at du er fleksibelt medlem af AAGC.
 • Dit handicap reguleret i AAGC.
 • Ret til at spille 18 huller samme dag i AAGC mod at du betaler 50% greenfee.
 • Ret til at spille andre baner mod at du betaler greenfee.

Du må:

 • Frit spille 9 huller pr. dag alle dage i AAGC, enten på hul 1-9 på 18 huls banen eller på 9 huls banen.
 • Frit benytte AAGC´s putte- og indspilsfaciliteter samt drivingrange inkl. frie bolde.

Du skal:

 • Have et gyldigt spillebevis.
 • Betale dit kontingent via PBS.

Du får:

 • Hvidt bagmærke der viser at du er fuldt medlem af AAGC med langdistancerabat.
 • DGU kort der viser at du er fuldt medlem af AAGC.

Du må:

 • Benytte AAGC´s baner med samme rettigheder som i hjemmeklubben.
 • Frit benytte AAGC´s putte- og indspilsfaciliteter samt drivingrange inkl. frie bolde.

Du skal:

 • Have et gyldigt spillebevis.
 • Betale dit kontingent via PBS.
 • Have medlemskab i en anden klub, der ligeledes skal være hjemmeklub.
 • Have bopæl min. 40 km fra klubbens adresse.

Du får:

 • Hvidt bagmærke der viser at du er fuldt medlem af AAGC.
 • DGU kort der viser at du er fuldt medlem af AAGC.
 • Dit handicap reguleret i AAGC.
 • Ret til at spille andre baner mod at du betaler greenfee.

Du må:

 • Frit benytte AAGC´s 18 huls bane alle dage.
 • Frit benytte AAGC´s 9 huls bane alle dage.
 • Frit benytte AAGC´s putte- og indspilsfaciliteter samt drivingrange inkl. frie bolde.
 • Deltage i greenfeeaftaler mellem AAGC og andre klubber.

Du skal:

 • Have et gyldigt spillebevis.
 • Betale dit kontingent via PBS.
 • Være mellem 19 og 25 år, begge inkl. og/eller
 • Være under uddannelse på fuldtid med gyldigt studie-/uddannelsesbevis fra universitet, handelsskole etc. (ulønnet studie).

Du får:

 • Hvidt bagmærke der viser at du er fuldt medlem af AAGC.
 • DGU kort der viser at du er fuldt medlem af AAGC.
 • Dit handicap reguleret i AAGC.
 • Ret til at spille andre baner mod at du betaler greenfee.

Du må:

 • Frit benytte AAGC´s 18 huls bane alle dage.
 • Frit benytte AAGC´s 9 huls bane alle dage.
 • Frit benytte AAGC´s putte- og indspilsfaciliteter samt drivingrange inkl. frie bolde.
 • Deltage i greenfeeaftaler mellem AAGC og andre klubber.

Du skal:

 • Have et gyldigt spillebevis.
 • Betale dit kontingent via PBS.
 • Være mellem 0 og 18 år, begge inkl.

Medlemstyper med spilleret til 9 huls banen

Dette medlemskab henvender sig til dig, der har gennemført prøvemedlemskabet, men ikke har fået golfkørekortet endnu eller ikke synes, at du er klar til at 'stå på egne ben', så du ønsker at fortsætte som begyndermedlem. Med et begyndermedlemskab kan du fortsat deltage i begynderholdets aktiviteter. 

Du får:

 • Gult bagmærke der viser at du er begyndermedlem af AAGC resten af året.
 • Mulighed for at erhverve spillebevis, som giver adgang til at købe DGU-medlemsskab.

Du må:

 • Frit benytte klubbens 9-huls bane alle dage.
 • Frit benytte klubbens putte- og indspilsfaciliteter samt driving range (øvebane) inkl. frie bolde.
 • Deltage i klubbens ugentlige begynderturneringer med mulighed for at erhverve spillebevis (turneringsfee 30 kr.).
 • Deltage i klubbens ugentlige begyndertræning
 • Deltage i begynderudvalgets afslutningsturnering (turneringsfee)

Du skal:

Hvis du erhverver spillebevis i løbet af året, kan du konvertere til et af klubbens DGU-medlemsskaber.


Du kan læse mere om at være ny golfer på begynder siderne

Du får:

 • Gult bagmærke der viser at du er junior-begyndermedlem af AAGC.
 • AAGC´s junior-begynderundervisning i golfteknik og golfregler, med mulighed for at bestå prøver, der giver dig et spillebevis.
 • Mulighed for at bestå prøver i spil på 9 huls banen, der giver dig et spillebevis.
 • Mulighed for at bestå prøver i spil på 18 huls banen, der giver dig et spillebevis.

Du må:

 • Frit benytte AAGC´s 9 huls bane alle dage.
 • Frit benytte AAGC´s putte- og indspilsfaciliteter samt drivingrange inkl. frie bolde.

Du skal:

 • Betale dit kontingent inden du starter på begyndermedlemskabet.
 • Være mellem 0 og 18 år, begge inkl.

Du får:

 • Gult bagmærke der viser at du er fleks 3 medlem af AAGC.
 • DGU kort der viser at du er fleksibelt medlem af AAGC.
 • Dit handicap reguleret i AAGC.
 • Ret til at spille andre baner mod at du betaler greenfee.
 • Ret til at spille AAGC´s 18 huls bane mod at du betaler greenfee.

Du må:

 • Frit benytte AAGC´s 9 huls bane alle dage.
 • Frit benytte AAGC´s putte- og indspilsfaciliteter samt drivingrange inkl. frie bolde.

Du skal:

 • Have et gyldigt spillebevis.
 • Betale dit kontingent via PBS.

Du får:

 • Gult bagmærke der viser, at du er Pay & Play medlem af AAGC.

Du må:

 • Frit benytte AAGC´s 9 huls bane alle dage.
 • Benytte AAGC´s drivingrange mod betaling af bolde (boldkort kan tilkøbes for 800,- kr.).

Du skal:

 • Betale dit kontingent via PBS.

Du får:

 • Gult bagmærke der viser at du er prøvemedlem af AAGC i 3 mdr.
 • Velkomst- og informationsmøde i klubhuset.
 • 5 lektioner i golfteknik ved klubbens træner (PRO’en).
 • Undervisning i golfreglerne med efterfølgende regelprøve.
 • Mulighed for at erhverve spillebevis, som giver adgang til at købe DGU-medlemsskab.

Du må:

 • Frit benytte klubbens 9-huls bane alle dage i prøveperioden.
 • Frit benytte klubbens putte- og indspilsfaciliteter samt driving range (øvebane) inkl. frie bolde i prøveperioden.
 • Deltage i klubbens ugentlige begynderturneringer med mulighed for at erhverve spillebevis i prøveperioden (turneringsfee 30 kr.).
 • Deltage i klubbens ugentlige begyndertræning i prøveperioden.
 • Deltage i begynderudvalgets afslutningsturnering (turneringsfee)

Du skal:

Du må ikke tidligere have haft et prøvemedlemskab i klubben eller været medlem af en golfklub/spillet golf.
Hvis du erhverver dig spillebevis inden prøveperiodens udløb, kan du konvertere til et af klubbens DGU-medlemsskaber. Det indbetalte beløb for prøvemedlemskab fratrækkes årskontingentet for det nyvalgte medlemskab. Det forudsætter dog, at medlemskabet tegnes for indeværende sæson og er et fuldtidsmedlemskab senior. De øvrige medlemskaber gradueres efter antal mdr. tilbage af året.

Hvis du ikke når at erhverve spillebevis inden prøveperiodens udløb, har du mulighed for at konvertere til et Begyndermedlemskab (som dog er uden undervisning).

Du kan læse mere om at være ny golfer på begynder siderne

Øvrige medlemstyper

Du får:

 • Rødt bagmærke der viser at du er fleks 2 medlem af AAGC.
 • DGU kort der viser at du er fleksibelt medlem af AAGC.
 • Dit handicap reguleret i AAGC.
 • Ret til at spille andre baner mod at du betaler greenfee.
 • Ret til at spille AAGC´s baner mod at du betaler greenfee.

Du må:

 • Frit benytte AAGC´s putte- og indspilsfaciliteter samt drivingrange inkl. frie bolde.

Du skal:

 • Have et gyldigt spillebevis.
 • Betale dit kontingent via PBS.

Du får:

 • Rødt bagmærke der viser at du er fleks 1 medlem af AAGC.
 • DGU kort der viser at du er fleksibelt medlem af AAGC.
 • Dit handicap reguleret i AAGC.
 • Ret til at spille andre baner mod at du betaler greenfee.
 • Ret til at spille AAGC´s baner mod at du betaler greenfee.

Du skal:

 • Have et gyldigt spillebevis.
 • Betale dit kontingent via PBS. 

Du får:

 • Du bibeholder dit medlemskab af klubben.

Du skal:

 • Betale dit kontingent via PBS.

Du får:

 • Rødt bagmærke der viser, at du er Ældresagsmedlem.
 • Spilleret i 1 kalenderår. 

Du må:

 • Frit benytte AAGC´s 9 huls bane alle hverdage med start fra 1. tee indtil kl. 11.00. 
  I weekends, helligdage og ved start efter kl. 11.00 på hverdage betales almindelig greenfee.
 • Benytte AAGC´s drivingrange mod betaling af bolde (boldkort kan tilkøbes for 800,- kr.).

Du skal:

 • Betale på kontoret ved fremvisning af ÆLDRESAGS MEDLEMSKORT.
 • Du skal selv tilmelde dig et nyt kalenderår.

Du får:

 • Rødt bagmærke der viser, at du er Trænings medlem af AAGC.
 • Adgang til frit boldtræk i 1 kalenderår.

Du må:

 • Frit benytte AAGC´s driving range.

Du skal:

 • Betale på kontoret.
 • Selv tilmelde dig et nyt kalenderår.

Bagskabe til udlejning

Størrelse Type Beløb
40x60x120 Overskab 315,00
40x60x120 Underskab 380,00
60x60x120 Overskab 475,00
60x60x120 Underskab 570,00
80x60x120 Overskab 630,00
80x60x120 Underskab 760,00
60x60x120 Underskab m. el 645,00
80x60x120 Underskab m. el 835,00
     
Underskabe Lige nr.  
Overskabe  Ulige nr.  
Syd 1 - 344  
Nord 345 - 600  

Medlemmerne medbringer egen lås.

Betaling opkræves med kontingent.

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

 • Kontoret: 86 94 26 77
 • Cafe VedLund: 51 28 00 59
 • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.