Skip to the content

Ordensreglement

Ordensreglement

 1. Alle medlemmer af klubben skal bære gyldigt medlemsbevis synligt på bag eller vogn, og alle greenfeegæster skal tilsvarende have gyldig greenfeekvittering.
 2. Ved greenfeegæster forstås aktive medlemmer af en golfklub, der er medlem af Dansk Golf Union eller af tilsvarende national union. Ethvert medlem har før start pligt til at sikre sig, at medspillerne opfylder disse betingelser.
 3. Spil på Pay&Play – banen kræver ikke medlemskab af en golfklub.
 4. Ved spil på banen skal der udvises den størst mulige omhu med hensyn til at beskytte banen. Turf skal lægges på plads - og nedslagsmærker på greens skal straks rettes op. Der skal rives efter dig selv og andre i bunkers, og riven skal genplaceres i bunkeren med skaftet i slagretningen.
  Prøvesving – særligt på teestederne - skal begrænses.
  Der må ikke anvendes fodtøj med stålspikes.
 5. Golfvogne må aldrig trækkes mellem greens og greenbunkers samt på forgreens og teesteder samt i rough eller parkeres på dette areal. Det samme gælder golfbiler.
  Bærebags må ikke medbringes på teestederne eller stilles på greens eller forgreens.
 6. Spil på banen finder normalt sted med start fra 1. tee.
  I tidsrummet mellem kl. 06.00 og 19.52 fastsættes spillerækkefølgen i henhold til de tider, der er forudbestilt via det elektroniske tidsbestillings-system. Man må ikke gå ned til 1. tee, før spillerne i bolden før har forladt teestedet.
  Ved afviklingen af turneringer afgør turneringskomiteen startsted.
 7. Turneringskomiteen afgør om vejrliget er af en sådan karakter, at starten udsættes eller spillet afbrydes midlertidigt. Hvis en sådan afgørelse træffes, skal spillere, der ikke deltager i matchen og som har bestilt tid     booke en ny tid. Dog skal turneringskomiteen i samarbejde med kontoret foranledige, at spilleren der bestiller tid så vidt muligt gøres opmærksom på risikoen for, at tiden kan blive slettet som følge af, at matchen bliver   
 8. Start på hul 10 kan kun tillades betinget af særlige omstændigheder, f.eks. begynderturnering på de første 9 huller.
 9. Der må ikke spilles i hold med mere end fire bolde ad gangen.
  En-to-, tre- og fire-bolde har samme rettigheder, men en hurtigere bold skal lukkes igennem straks lejlighed byder sig.
  Hver spiller skal have sit eget golfudstyr på banen - foursome undtaget.
 10. Spil med 2 bolde medfører tab af alle rettigheder og må kun finde sted, når det kan ske uden at sinke andres spil på banen.
  Alt andet øvelsesspil på banen er forbudt og henvises til træningsanlæggene.
 11. Hunde må kun medtages i snor. efterladenskaber skal fjernes.
 12. Affald, herunder cigaretskod, flasker, dåser, slikpapir, knækkede tees etc. skal opsamles og anbringes i affaldsbeholderne eller tages med hjem.
 13. Der henstilles til, at mobiltelefoner kun anvendes i begrænset omfang, og slet ikke benyttes, hvis der er pres bagfra.
 14. Der er kun adgang til træningsfaciliteterne, ekskl. driving range, for aktive medlemmer af AAGC.
  Der er yderligere adgang for greenfeespillere efter betaling af greenfee. Andre kan dog efter særlig aftale med kontoret/proen modtage undervisning.
  Ikke golfspillende personer må ikke færdes på træningsområdet eller puttinggreen.
 15. På indspilsgreens og puttinggreens, må kun egne bolde anvendes.
  Puttinggreen må alene benyttes til putning, og greenen må kun betrædes med golfsko og lignende fodtøj.
 16. Banepersonalet har fortrinsret over alt på banen.
  Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvori banepersonalet arbejder, medmindre banepersonalet ved tegngivning har tilkendegivet, at man er indforstået med, at spilleren slår.
  Anvisninger fra banepersonalet skal følges.
 17. Medlemmernes og gæsters påklædning og opførsel følger de normale etiketteregler for golfspillet og skal overholdes
 18. Der udøves banekontrol på hele baneanlægget og alle træningsområder. Banekontrollens anvisninger skal til enhver tid følges. I modsat fald er banekontrollen bemyndiget til at foretage bortvisning.
 19. Tobaksrygning, incl. alle former for E-cigaretter, er forbudt indendørs. Forbuddet gælder også i bygninger tilknyttet Driving Range. Overtrædelse af rygeforbud kan medføre bortvisning.
 20. Klubben har en alkoholpolitik, der betyder, at alkohol kun må indtages i rimelige mængder, som ikke påvirker personens opførsel på en måde, der virker stødende,
 21. Overtrædelse af reglerne i Ordensreglementet kan påtales af ethvert medlem og kan medføre bortvisning og karantæne.

Harlev, juni 2022

Bestyrelsen

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

 • Kontoret: 86 94 26 77
 • Cafe VedLund: 51 28 00 59
 • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.