Skip to the content

Nyt fra formanden juli 2021

Så lykkedes det at få afholdt den ordinære generalforsamling. Det skete tirsdag den 22. juni i N.J. Fjordgades Skoles lokaler på Ingerslevs Boulevard. Desværre kolliderede tidspunktet med Dameklubbens venskabsmatch med Odder. Det fik formanden mange skæld ud for. Det var selvfølgelig uheldigt, men hvis den skulle afvikles inden ferien var det eneste mulighed. Jeg har indtryk af, at en del blev afhjulpet via fuldmagter, samt at Dameklubben var tilfreds med udfaldet.

Desværre var der kun repræsenteret 58 medlemmer incl. fuldmagter. Vi må forsøge at få en større tilslutning næste år.

Valget til bestyrelsen var mere spændende i år end sædvanlig, idet der var 5 kandidater til 3 poster.

Resultatet blev, at Uffe Pedersen blev genvalgt medens Finn Bisgaard og Jan Lemming blev erstattet af Klara Kruse og Torben Jørgensen. Stort tillykke til Klara og Torben med valget. Jeg glæder mig til samarbejdet.

Samtidig takker jeg Finn og Jan for den store indsats de har gjort for klubben gennem mange år. Heldigvis har de begge givet tilsagn om at ville hjælpe til i Husudvalget, der har fået Claus Jørgensen som formand.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Klara Kruse som næstformand, Uffe Pedersen som kasserer. Undertegnede er valgt af generalforsamlingen som formand.

Forslagene om ændring i vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

Udvalgene er endnu ikke helt på plads, men det er der ikke noget alarmerende i.

Sæsonen kom, som følge af vejret og Corona meget sent i gang i år, men nu kan vi heldigvis konstatere, at greenkeeperne har fået banen i en stand vi kan være stolte af. Det tog noget tid, hvor golfnerverne blev afprøvet, men det gik jo alligevel med en efterhånden hårdt prøvet tålmodighed.

Vi er omsider også kommet i gang med indretning af Oli’s træningsrum for enden af Driving Rangen. Der skal endvidere opsættes hegn mod naboen for enden af Driving Range og nyt hegn mellem parkeringsplads og 9-huls banen.

Køkken/restaurationsprojektet er afsluttet med større omkostninger end beregnet, men stadig indenfor totalbudgettet.

Halvåret for driften er nu passeret med et resultat, der ligger over budgettet. Det skyldes først og fremmest tilgang af nye medlemmer, ændringer af kategori og øget antal greenfee gæster. I lighed med tidligere år har vi haft et julitilbud (1.juli – 18. juli) til greenfee spillere, bestående af en runde golf og en bøf i restauranten for kr. 250. 376 gæster benyttede sig af tilbuddet. Vi er gået ind i denne praksis, der åbenbart anvendes af de fleste klubber, for at præsentere vores anlæg, samt at hjælpe restauranten til at få omsætningen op i en ellers sløj periode.

XL-samarbejdet virker stadig godt. Vi har i år solgt mere end 150 medlemskaber. Der vil blive afholdt en match med medlemmer af XL den 22. august i Hammel. Der kommer senere en indbydelse.

Vi kan vel se frem til nogle måneder med godt vejr, så vi alt i alt har haft en god sæson.

Harlev, den 21. juli 2021

Med venlig hilsen
Niels H. Graversen

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Om forfatteren

Niels H. Graversen

Tidligere formand for Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.