Skip to the content

Bestyrelsen

Nyt fra formanden december 2020

Så er 2020 ved at være gået. Året har jo været præget af COVID-19, der har sat dagsordenen på mange aktiviteter, som vi har måttet aflyse eller udsætte for at leve op til de restriktioner og anvisninger vi fik fra myndighederne. I skrivende stund er vores område kommet med i den pulje af kommuner, der har særlige restriktioner. Uanset Corona vil vi forsøge at få os gearet op t ...

Nyt om restauranten

Som I sikkert har konstateret, har driften af restauranten ikke været optimal gennem længere tid. Bestyrelsen har forsøgt at finde en ny forpagter, men har fra dag 1, især haft en samarbejdspartner som ønske og det har vi fået.  De sidste forhandlinger er faldet på plads og vi kan med glæde fortælle, at vi får en ny forpagter, i form af et selskab, formet af Patrice Burger, s ...

Nyt fra formanden oktober 2020

Bestyrelsen har brugt en del kalorier på at finde en ny forpagter til restauranten. Som det fremgår af den mail der er sendt rundt den 21. oktober, er der nu fundet en løsning som vi tror alle bliver glade for. I hvert fald er jeg glad for, at jeg nu ikke længere skal have uld i mund, når jeg bliver spurgt om status på at finde en ny forpagter. Jeg ser også frem til ikke at få ...

Nyt fra formanden August 2020

Ligesom vi følte, at nu har vi styr på COVID-19, dukkede den op med fornyet kraft – og værst i og omkring Aarhus. Det var noget af en forskrækkelse, men når man tænker tilbage var mange vel også ved at være lidt sløsede. Det kan ikke understreges nok, at vi skal være forsigtige og stadig være omhyggelige med at overholde afstandskravene, undlade at give hinanden hånd, kramme og ...

Gavebrev 2020

Kære medlemmer Sidste år blev klubben, takket været jeres indsats, registreret som almen velgørende forening, hvilket giver os adgang til at søge delvis momsrefusion. Desværre får vi først besked om størrelsen sidst på året, men sammenlignet med hvad andre får tror/håber vi, at det bliver et beløb på omkring kr. 200.000. For at opretholde vores status som almen velgørende for ...

Nyt fra formanden

De seneste par måneder har været temmelig særpræget. Der er ikke gået en dag, hvor der ikke har været behov for beslutninger fra bestyrelsen. I flæng kan nævnes: Holde banen åben på trods af, at DGU mente, vi skulle lukke. Implementering og informering af de regler vi spillede under, med coronaen som modspiller. Personalemæssige udfordringer i forbindelse med hjemsendelse ...

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.