Skip to the content

Nyt fra formanden maj 2022

Nu er golfsæsonen rigtigt kommet i gang, med en næsten fuld belægning af glade og sultne golfspillere. Der er liv på terrassen og blomsterpigerne har fået plantet fine blomster i plantekasserne, tak for det. Alt tyder på en god sæson for Aarhus Aadal Golf Club.

Kontoret

Vi har budt velkommen til Feryal Suleiman Taher på kontoret. Feryal er kommet til Danmark for 32 år siden fra Kurdistan. Feryal er ansat med 20 timer pr. uge. Vi ser frem til et godt samarbejde med Feryal. Håber I alle vil tage godt imod Feryal og udvise tålmodighed i indkøringsperioden.

I denne indkøringsperiode har vi brug for så meget aflastning som muligt. Vi opfordrer derfor alle til selv at booke tider i golfbox i stedet for at ringe til kontoret for at få hjælp. Husk endelig også at bekræfte jeres tider senest 10 min. før I går ud, og vent med at gå ned til første teested før bolden inden har slået ud.

I sommerferieperioden har vi brug for ekstra tålmodighed og evt. frivillige, som kunne tænke sig at blive oplært i ProBox så vi kan tage godt imod greenfee gæster. Dorthe har ferie i uge 26 og 27 og Feryal har ferie i uge 29.

Vi kører med sommertilbud i uge 27 – 28, hvor vi håber på at der kommer rigtig mange gæster på banen og i restauranten.

Kontoret vil gerne at alle får afhentet sit bag mærke hurtigst muligt.

Kontoret får henvendelser fra personer der kører i el-biler, om at alle pladser foran standeren er optaget af biler der ikke lader. Jeg vil gerne opfordre alle der ikke skal lade til at finde andre pladser.

Idekatalog

Vi har i bestyrelsen nu haft et møde hvor idekatalog var eneste punkt på dagsordenen. Det blev et langt møde, hvor på vi måtte konstatere, at det er en længere proces end vi først havde forventet. Idekataloget bliver i to dele, en der omhandler banerne og en der omhandler bygningerne. Med hensyn til banen er der både ideer der allerede er sat i gang og ideer der kommer i idekataloget til videre udvikling. Med hensyn til bygningerne må vi sande, at næsten alle de punkter vi havde i idekataloget mere, hører hjemme i en vedligeholdelsesplan. I bygningsudvalget arbejder vi videre med at få inspiration til udvikling af specielt klubhuset. Vedligeholdelsesplanen vil blive udarbejdet snarest muligt og vi arbejder på at få nogle tilbud/priser hjem på de opgaver vi har på listen. Her vil jeg gerne sige tak til medlemmerne for at komme med input til hvad der trænger til en kærlig hånd. Vi i bestyrelsen formår ikke at se alt.

Bestyrelsen må også konstatere, at alderen på vores bygninger og arealerne deromkring, betyder at dele af vedligeholdelsesopgaverne, får karakter af nødvendig her og nu vedligeholdelse eller reparation. Nogle af disse er forholdsvis dyre, eksempelvis vort oliefyr i kælderen. Derfor er det nødvendigt at få dannet et overblik over alle opgaver, hvad enten det er udviklingsopgaver eller vedligeholdelsesopgaver på banerne eller i klubhus, og det er nødvendigt at disse alle bliver prioriteret, idet vi ikke har økonomisk råderum til at løse alle opgaver indenfor et regnskabsår.

Vi er ikke så langt i processen så vi kan præsentere det for klubbens medlemmer endnu. Punkterne skal beskrives bedre, og vi skal have et bedre overblik over de økonomiske konsekvenser. Der kan ikke på nuværende tidspunkt sættes dato på, hvornår vi kan lave en præsentation. Ting tager tid, så her håber vi på jeres tålmodighed.

Regler for banerne

Jeg har deltaget i to arrangementer, et for hjælpere i begynderudvalget og en regelaften i dameklubben. På begge arrangementer var Kenneth Radoor til stede. Kenneth opfordrede til at alle købte den lille lomme guide på kontoret i klubben, og samtidig læser ordensreglerne for klubben på hjemmesiden, som bl.a. indeholder meget om hvordan man færdes rundt på banen. Den opfordring vil jeg gerne give videre til alle øvrige medlemmer i klubben – God læselyst.

To af de ting jeg ved der står noget om er, at man skal rette nedslagsmærker op på greens og rive efter sig i bunker. Begge dele syntes jeg vi kan blive meget bedre til. Husk det nu! forlad ikke green inden du har rettet dit nedslagsmærke op og forlad ikke bunker før der er revet, så den næste der er så uheldig at lande i bunker ikke skal straffes yderligere ved at lande i et fodspor.

Turneringsudvalget

Forårsturneringen forløb godt takket være god planlægning. Deltageren blev sendt ud gruppevis, som var med til at forkorte ventetiden på præmier uddelingen. Der var som sædvanlig præmier på nærmest flaget på par tre hullerne. Første herre bold sørgede for at man kunne spare måletid på hul 5. Hole-in-one, så kan det ikke gøres bedre. Stort tillykke Claus Eriksen.

Der er rigtig stor tilslutning til turneringsudvalgets turneringer. Det er dejligt vi har nogle ildsjæle som gør et stort stykke arbejde med at arrangere turneringerne. To af de ildsjæle, som har været med i mange år, har valgt at stoppe. Tak for den store indsats. Deres udtræden af turneringsudvalget gør, at de nu godt kunne bruge to nye medlemmer i udvalget. Hvis du kunne tænke dig at være en del af udvalget, så kontakt Claus Eriksen.

18 huls banen

Banen begynder at være meget booket. Vi opfordrer derfor til at man går ud i fire bolde, både fordi det giver et bedre flow på banen, men også fordi det er et godt signal til greenfee spillere at der er frie tider at booke, specielt hvis man er fire greenfee spillere der gerne vil ud at spille sammen.

På greens har vi lige nu problemer med at det etårige rap græs gror helt vildt og sætter blomster, som det typisk gør to gange om året og ofte efter en periode med tørke, hvor det tror det skal dø. Det betyder at de skal klippes oftere end normalt. Greenkeeperne vertikalskærer, klipper og tromler nu hver morgen, for at få så gode greens som muligt. Vertikalskæring er ifølge grenkeeperen den handling der bedst forkorter perioden hvor rapgræsset sætter frø.

Indtil forbedringerne indtræffer – har vi nedsat greenfee overfor vore gæster.

9 huls banen

Banen er meget beskadiget af vinter spil, så også her har greenkeeperne travlt med at få banen på højkant igen.

Driving range

Vi har en rigtig god Driving range, hvor der også er mulighed for at gå uden for rangen for at slå med driveren hvor man teer op. Hvis man går uden for med en spand bolde og teer op for slag med driver, er det meget vigtigt at man husker at stille spanden på plads og tager sin tee med sig. Hvis man efterlader tee af plastik og spand på græsset giver det problemer med robotklipperen. Den kan ikke tåle at køre en tee eller spand op i knivene. Der har i en periode næsten været problemer hver dag. Jeg beder derfor alle der benytter Driving range om at være omhyggelige med at rydde op efter sig. God træning!

Restaurant

Som I har læst i et informationsbrev til medlemmerne og sikkert allerede har konstateret i restauranten, så har vi måtte sige farvel til Peter Martin på grund af sygdom. Vi håber han snart er frisk igen og at vi vil se ham på golfbanen. I stedet er vi på vej med at skrive kontrakt med Camillas Dinér ApS v/Erik Krejbjerg. Camillas Dinér driver også Restauranten i Skanderborg Golf Club, og det har vi kun hørt positivt om, så vi ser frem til et godt samarbejde, som vil give mange glade gæster i restauranten. Tag godt imod Erik Krejbjerg og hans personale.

Nye medlemmer

Det er rygtes at vi har et godt anlæg. I maj måned, ind til nu, har vi fået mange nye medlemmer. 15 prøvemedlemmer, 4 unge fuldtidsmedlemmer og 3 senior fuldtidsmedlemmer. Medlemstilgangen svarer til budgettet.

Økonomi

Det ser godt ud med økonomien vi følger budgettet.

Håber I alle har haft en god bededagsferie.

Med venlig hilsen

Klara Kruse
Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Om forfatteren

Klara Kruse

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.