Skip to the content

Nyt fra formanden - september 2023

Efteråret er over os og i skrivende stund skal man ikke spille ud senere end at man kan nå rundt inden ca. kl. 20, for der bliver det for mørkt til at man kan følge bolden. Vi kan heldigvis nå at spille mange gode runder golf endnu, inden vejret sætter en stopper for spil til sommer greens på 18 huls banen. 9 huls banen er som sædvanlig åben hele året.

Kontoret

Kontoret har stadig travlt med bl.a. modtagelse af gæster og indmeldelse af nye spillere, samtidig er de også ved at klargøre medlemskartoteket til kontingent fakturering for næste sæson. HUSK! hvis I skal skifte medlemstype i klubben eller meldes ud af en eller anden grund, skal det ske inden 31. oktober.

I uge 39 og 40 holder Pia ferie – god velfortjent ferie til Pia.

Solceller

Solcellerne er nu i fuld drift og Claus Jørgensen har lavet en lille status på uge 36, som er den første hele uge i fuld drift, hvor han har sammenlignet med uge 31 og 32. Vi har sparet indkøb af ca. 1.000 kWh i uge 36. Den samlede solcelleproduktion i uge 36 var 2.130 kWh, så vi har solgt godt 1.000 kWh. Forbruget svinger en del fra dag til dag, så det skal kun tages som eksempel, men dejligt vi kan sælge strøm. Tak for status til Claus.

Robotter

Det næste GRØNNE tiltag vi sætter gang i, er robotter til klipning af fairway. Vi har fået tilbud på indkøb og opstilling af robotter, samt anslået pris på trækning af kabler rundt på banen til lade stationerne. På sigt kan vores overskudsstrøm fra solcellerne bruges her. Vi har sendt ansøgning ind til Aarhus kommunen om at få tilskud fra deres anlægspulje. Ved omstilling til grønt kan man få op til 70 % af udgifterne betalt. Vi krydser fingrer for at vi bliver tilgodeset af kommunen. Hvis vi ikke bliver tildelt tilskud, vil investeringen i robotter blive delt op i etaper, som bliver gennemført gennem de næste år.

Strategi

Der er sat gang i en strategiproces, under ledelse af Michael Jörgensen fra DGU, hvor vi ønsker at få klarlagt hvor vi vil hen med vores klub. Når vi siger vi her er det klubbens medlemmer der menes. For at kende hvad medlemmerne mener har der været afholdt et stormøde hvor udvalg og klubber i klubben var repræsenteret med en til tre personer. Et meget givende møde – tak for deltagelsen. Efterfølgende er der konstateret at de fleste på dette møde var 50+, så derfor indkaldes alle medlemmer under 50 til et møde d. 25. september. Her opfordrer jeg jer unge til at deltage, så vi også kan høre hvad der skal til for at I syntes det er en god klub for jer.

Strategiprocessen forventes afsluttet inden generalforsamlingen i marts, så vi kan præsentere resultatet.

Frivillige

Der bliver igen i år afholdt et arrangement for alle vores frivillige. Dagsordenen er ikke helt på plads, men datoen er fastsat til søndag d. 26. november. Så alle frivillige sæt et stort kryds i kalenderen denne dag. Hvis I er bekendt med nye frivillige der er kommet til siden sidste år, må I meget gerne meddele det til Jens på kontoret je@aadalgolf.dk .

Meter tee-markering

Vi har netop modtager nogle meget flotte meter tee-markeringer. Processen med at få besluttet udseende, bestilt og produceret har været lang. Da vi er nået hen sidst på sæsonen, så vi har besluttet at de kommer op til start på næste sæson. Nu kan I hen over vinteren gå og forberede jer på, hvilken meter tee I vil starte på i næste sæson. Der bliver mulighed for at starte ved fem teesteder. 49, 52, 55, 58 og 62. Hvis man får valgt det rigtige meter tee giver det et bedre flow på banen.

Start på hul 10

Vi kører en forsøgsordning med at spille de sidste 9 huller alle dage fra kl. 16.00.

Forudsætningen for at starte på hul 10 er:

  1. Der skal være frit hul på hul 9 (og eventuelle spillere på hul 10 skal være så langt fremme at der kan spilles!)
  2. Spillere som er i gang med en ”fuld” runde, skal uopfordret vinkes igennem.

Der kan ikke bookes starttid til start på hul 10.

Forsøgsordningen er gældende frem til ultimo november, medmindre andet meddeles.

Scorekort

Flere har efterspurgt om man ikke kan få sine medspilleres streger ud på de scorekort som udskrives.

Hos os er det valgt at vi ikke skal kunne gøre dette, da det giver udfordringer når medlemmer spiller sammen med gæster. Udfordringen er at medlemmer ikke kan bekræfte deres tider før eventuelle gæster har betalt for deres greenfee. Dette har givet mange frustrationer blandt egne medlemmer. Jens har talt med Golfbox om dette og de oplyser at systemet ikke tillader det. Der er oprette et ønske til udvikling af denne funktionalitet i Golfbox.

Nye medlemmer

Som bekendt kører vi efterårstilbud. Det har givet 31 tilmeldinger til begynderholdene i 2024 og 12 seniormedlemmer i 2024. I sidste nyt fra formanden skrev jeg vi havde modtaget ca. 200 nye medlemmer i klubben. Det har gjort nogle medlemmer bekymrede for at vi er ved at være for mange medlemmer i klubben. Om vi er blevet for mange medlemmer, kan vi først gøre op efter sidste udmeldingsdag. På landsplan er der ca. 15 % af medlemmerne der skifter klub eller stopper pr. sæson, og denne procentdel følger vi. 15 % er mange så der skal også nye til.

Regionsgolf

Vi har i denne sæson haft ca. 100 medlemmer ude at spille regionsgold. Der er blevet spillet mange gode runder golf, alle har klaret sig fint. Og to hold har spillet sig helt frem til vest mesterskabet hvor de dog mødte deres overmænd. Håber alle har lyst til at deltage i næste sæson.

Danmarksturnering

Vi har fem hold der deltager i danmarksturneringen. To herrehold, et senior mix-hold, et veteran mix-hold og et super veteran mix-hold. Tidligt i foråret blev vi desværre nødt til at trække vores damehold, da de ikke kunne stille hold, hvilket vi håber meget på kan lade sig gøre til næste sæson. Alle har spillet godt og et af holdene er rykket op i næste række – Tillykke med det.

Økonomi

Indtægterne fra kontingent er lidt over budgettet.

På greenfee er vi lidt over budget på Pay& Play banen, men udfordret lidt på greenfee på stor bane i september, men vi forventer at nå budget for året medmindre der sker helt uventede ting i de sidste måneder.

Samlet regnskabet viser lidt over budgettet for 2023, som er på 327 tkr i overskud, så det er vores vurdering på nuværende tidspunkt, at vi vil få et pænt positivt resultat.

Med venlig hilsen

Klara Kruse

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Om forfatteren

Klara Kruse

Formand for Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Cafe VedLund: 51 28 00 59
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.