Skip to the content

Informationer

Handicapregulering 2020

DGU bruger 2020 som overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye Handicapsystem pr. 1. januar 2021. Vi forlænger EGA-systemet i 2020 med få, men markante ændringer.


I det nye Handicapsystem (fra 2021) er der ingen handicapgrupper, og der er ingen begrænsninger mod at spille tællende 9- eller 18-hullers runder for nogen spillergrupper. DGU ophæver derfor allerede i overgangsåret 2020 disse eksisterende begrænsninger i EGA-handicapsystemet.


Det nuværende EGA handicapsystem fortsætter uændret i 2020, dog med flg. ændringer:


Begrænsningen mod at spille 9-hullers runder ophæves for Gruppe 2 (hcp 4,5 - 11,4)

Men vi fortsætter i 2020 med den mulighed, som eksisterede i 2019 - nemlig at give Gruppe 1 mulighed for at aflevere markørgodkendte scorekort fra 18-hullers EDS-lignende runder.


På den måde sikrer vi, at denne gruppe stadig har mulighed for at registrere så mange scores som muligt, som vil indgå i beregningen af det nye 2021-handicap.


(Denne gruppe kan naturligvis stadig spille 3 EDS runder i forbindelse med generhvervelse af EGA handicap).

 

Indføring af WHS handicapsystem udskudt.

DGU har besluttet at udskyde indføring af dette system fra d. 1. jan. 2020 til d, 1. jan. 2021.

Dette skyldes en forsinkelse af systemet fra EGA's side.

Se pressemeddelelse fra DGU her

Scores fra elitespillere - til WHS


Spilleres handicap vil i et kommende nyt handicapsystem "WHS", fra 2020 blive beregnet som gennemsnittet af de 8 bedste af de seneste 20 scorekort.


Når handicappet i fremtiden bliver et gennemsnit, skal vi bruge alle de seneste scores og gerne mange, gode som dårlige, for at kunne være så præcise som muligt, når vi vil beregne et retvisende handicap. Derfor er alle golfspillere blevet opfordret til at aflevere så mange scores som muligt - både EDS og turnering.


Det kan være en udfordring for spillere med under handicap 4,5, der jo ikke kan spille EDS runder, og derfor kun kan aflevere runder fra turneringer, som de måske ikke har tid til at deltage i.


DGU har derfor pr. 1. maj åbnet op for at golfspillere under handicap 4,5 kan spille private runder under EDS-lignende forhold, som de med markørgodkendelse kan indtaste i GolfBox, og have til rådighed til udregningen af et WHS Handicap. Sådanne runder vil ikke blive brugt til at regulere deres handicap i 2019 sæsonen, da det ikke er tilladt i nuværende system.


Med EDS-lignende forhold menes:
Der spilles efter Golfreglerne, på en bane som har en Course Rating og Slope, scoren underskrives af en markør, og spilleren har på forhånd oplyst at runden vil blive afleveret som tællende til WHS.
Det vil sige at klubbens elitespillere for at få et retvisende og korrekt handicap i 2020, og som ikke har tid til at spiller mange turneringer, i stedet bør spille en række private runder der overholder ovenstående, og som indtastes i GolfBox. Med sådanne scores i systemet vil der til 2020 kunne blive udregnet det mest retvisende handicap.

 

Begrænsning på antal EDS pr. uge fjernes 15. april


Spilleres handicap vil i et kommende nyt handicapsystem fra 2020 blive beregnet som gennemsnittet af de 8 bedste af de seneste 20 scorekort.
I dag har vi kun brug for ét scorekort for at kunne regulere vores nuværende handicap - nemlig den seneste tællende runde. Men når handicappet i fremtiden bliver et gennemsnit, skal vi bruge alle de seneste scores og gerne mange, gode som dårlige, for at kunne være så præcis som mulig.

For at give mulighed for at aflevere så mange tællende scores som muligt, fjernes den nuværende begrænsning på 3 EDS runder om ugen derfor fra d. 15. april, for alle spillere som må aflevere EDS runder (spillere over handicap 4,5)

Dansk Golf Union opfordrer til, at spillere der må, i 2019 som udgangspunkt registrerer sine runder som EDS, og afleverer alle de scores, de kan - gode som dårlige. Det øger sandsynligheden for at have 20 aktuelle scorekort, så spilleren ikke i 2020 får et handicap tildelt, der er baseret på flere år gamle scores.


Spillere i handicapgruppe 1 (under 4,5 i handicap) kan fortsat ikke spille handicapregulerende EDS runder i 2019. Der arbejdes dog på en løsning således disse spillere også kan indsamle scores til udregning af et kommende WHS handicap.

For hvem har ikke en interesse i at have et retvisende handicap?

Et retvisende handicap
Et handicap skal være et retvisende udtryk for en spillers potentielle spillestyrke, og det skal stort set hver gang vi spiller golf:
Når vi deltager i en turnering
Når vi spiller om en øl med venner
Når vi skal sammenligne spil på forskellige baner
Når vi skal følge vores udvikling
Etc...

Handicappet er det unikke ved golfsporten, som sikrer, at vi kan spille mod hinanden og på forskellige baner på en fair måde over hele verden.
Vi forsøger at finde et udtryk for, hvilken score en spiller kan forvente på en god dag, og det er naturligvis gennemsnittet af spillerens bedste scores.
Ikke overraskende kræver en sådan udregning, at vi har en masse nutidige scores til rådighed - for at kunne sige noget om spillerens nutidige spillestyrke. Hvis vi kun har de gode scores, eller de dårlige, eller meget få - så bliver resultatet ikke optimalt.

Når vi alle spiller med et retvisende handicap, så finder vi altid den mest fair vinder - nemlig den, som på dagen har spillet bedst i forhold til sig egen nuværende spillestyrke - det er golf i en nøddeskal.

PS.: De spillere som enten lige er begyndt og/eller af andre årsager ikke har 20 scores i deres arkiv til 2020, får selvfølgelig stadig udregnet et korrekt nyt handicap.

Handicapregulering - ændringer fra 1. jan. 2016

DGU har pr. 1. jan. 2016 indført flg. ændringer i Handicapsystemet:

  1. EGA hcp. øges fra 36 til 54 - starthcp. sættes til 72
  2. EGA handicap beholdes. Et ikke-EGA handicap benævnes nu som Klubhandicap
  3. Antallet af EDS runder øges fra 2 til 3 om ugen
  4. Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,4
  5. Ny beregnings til Handicaprevisionen (HR). Baseret på årets score udregnes et handicapinterval, som man justeres i forhold til. - Gælder først fra Årsrevisionen 2017.
  6. Ny CBA beregningsmetode. CBA interval reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2)

Handicapregulering

Regulering kan kun ske ved officielle tællende turneringer arrangeret af:
DGU, udenlandsk union, klubbens turneringskomite’ (herunder underudvalg, såsom klubber-i-klubben og andre udvalg, som klubben har bemyndiget til at arrangere turneringer), juniordistrikt-turneringer, EDS for gruppe 2 -5.

Gruppe 6 spillere kan spille en tællende runde, hvis den forud anmeldes efter EDS-lignende betingelser.

Private turneringer (f.eks. Company Days) som ikke er arrangeret af klubben er ikke tællende.

Turneringer, der udelukkende er holdturneringer eller parturneringer er ikke tællende.

 

Suspendering og fortabelse af Handicap

DGU og hjemmeklubbens Handicapudvalg har retten til at suspendere en spillers EGA-handicap, hvis spilleren efter deres opfattelse konstant eller groft undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til handicapsystemet.

Årsrevision

I januar hvert år foretages en Årsrevision af alle spillere i gruppe 1 til 5.
Som baggrund for årsrevisionen skal hver spiller indlevere minimum 4 scorekort i det foregående år for at bevare sit EGA-handicap.

Ved indlevering af 3 eller færre scorekort foretages ingen revision. EGA-hcp. ændres til Handicap.
Generhvervelse af EGA-handicap for gruppe 2 til 5 kan ske ved i løbet af 6 uger at aflevere 3 scorekort fra enten EDS-runder eller turneringer. Scorekort afleveres samlet til Handicapudvalget med anmodning.

NYT: For gruppe 1 spillere kan generhvervelse af EGA-handicap ske, ved at indlevere 3 scorekort fra EDS-runder + 1 tællende turnering. Scorekort afleveres samlet til Handicapudvalget med anmodning.

EGA-handicap i DGU-turneringer

Fremover vil det være nødvendigt at have et EGA-handicap for at deltage i DGU's turneringer. Det gælder alle turneringer, også Danmarksturneringen og Aon Juniorholdturnering.
En spiller, som ved årsrevisionen har fået ændret status på sit handicap fra EGA-handicap til Handicap, skal generhverve sit EGA-handicap for at kunne deltage i DGU-turneringer.
Generhvervelse af handicap inden sæsonstart kan ske ved indlevering af tre scorekort fra EDS-runder - eller turneringer, der tillader spil uden EGA-handicap. Der kan spilles EDS tre gange om ugen.

Ekstra Dags Scorer i udlandet.

Det er nu et år siden at det nye EGA Handicap System blev taget i brug, og DGU’s Handicap- og Course Rating Komite har nu evalueret på forløbet og kan konstatere, at efterhånden som medlemmer og klubberne har vænnet sig til systemet, så fungerer det ganske udmærket.

Dog er der et stort ønske om, at man kan spille Ekstra Dags Scorer (EDS) i udlandet.
Derfor er det nu besluttet, at Ekstra Dags Scorer fra udenlandske baner pr. d.d. godkendes til handicapregulering.

Det er dog et krav, at banen enten skal have en course rating og slope eller en SSS, og oplysninger om disse skal sammen med scorekortet indleveres til hjemmeklubben for registrering.

Ligesom der skal være handicap-nøgle på hullerne.

Beregning af spillehandicap på en bane med SSS foretages således:
Handicap +(SSS-par)=spillehandicap.

På en ratet banen udenfor Europa anvendes handicappet som handicap-indeks til opslag på konverteringstabellerne, hvorved spillehandicap aflæses.

Man kan spille 3 EDS-runder pr. kalenderuge.

 

 

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

  • Kontoret: 86 94 26 77
  • Restaurant: 22 66 97 94
  • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tivivl om i kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den at mistet Out Of Bounds.