Skip to the content

Opslagstavlen

13. marts 2021

Ja, så skulle foråret være lige om hjørnet og golfsæsonen kan begynde. Det kan dog ikke helt ses på vejret, og Corona problemerne er vi jo heller ikke helt sluppet af med. På grund af Corona kan vi ikke starte op med åbningsholdmatch og spisning som vi plejer, men vi starter sæsonen op den 6. april, hvor dameklubben har fortrinsret fra kl. 14.00-17.00. Tilmelding på golfbox som vi plejer.

Husk at betale kontingent til Dameklubben på kr. 500,-. Medlemsnummer først og derefter navn noteres på indbetalingen. Vores kontonummer i Handelsbanken: Reg.nr. 7633 kontonr. 1047290 eller Mobile pay 818631. Det vil være en stor hjælp hvis kontingentet betales inden d. 20 marts 2021, af hensyn til videre planlægning. 

På bestyrelsesmødet den 9/3-2021 har vi konstitueret os som følger:

Formand Helle Karlsson

Kasserer Birthe Gottlieb

Sekretær Ellen Haugaard

Alice Ogstrup

Klara Kruse

Suppleant Dorte Koefoed Jørgensen

Suppleant Ann-Berit Nielsen

 

 

15. december 2020

Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden den 1.12 (se referat).

Tak for deltagelsen til de fremmødte. 

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Dorthe Søndergaard og Lis Østergaard (suppleant) for godt samarbejde, og velkommen til Klara Kruse som er nyt bestyrelsesmedlem og Dorthe Kofoed og Ann-Berit Nielsen som er nye suppleanter.  

Så vil jeg også takke de andre i bestyrelsen for godt samarbejde, og vi glæder os til en forhåbentlig mere normal sæson næste år. Tak for i år. 

God jul og godt nytår. 

2. november 2020 

Ny indkaldelse til Generalforsamling i

Aarhus Aadal Golf Clubs Dameafdeling

Tirsdag d. 1.12.2020 kl. 18.00 i Restauranten i Klubhuset

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse.
  5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Helle Karlsson, Dorte Søndergaard (ønsker ikke genvalg)
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest kl. 12.00, tirsdag d. 17. november 2020 og bedes sendt til Helle Karlsson:  h.karlsson.viby@gmail.com

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.