Skip to the content

2020

15. december 2020

Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden den 1.12 (se referat).

Tak for deltagelsen til de fremmødte. 

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Dorthe Søndergaard og Lis Østergaard (suppleant) for godt samarbejde, og velkommen til Klara Kruse som er nyt bestyrelsesmedlem og Dorthe Kofoed og Ann-Berit Nielsen som er nye suppleanter.  

Så vil jeg også takke de andre i bestyrelsen for godt samarbejde, og vi glæder os til en forhåbentlig mere normal sæson næste år. Tak for i år. 

God jul og godt nytår. 

2. november 2020 

Ny indkaldelse til Generalforsamling i

Aarhus Aadal Golf Clubs Dameafdeling

Tirsdag d. 1.12.2020 kl. 18.00 i Restauranten i Klubhuset

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse.
  5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Helle Karlsson, Dorte Søndergaard (ønsker ikke genvalg)
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest kl. 12.00, tirsdag d. 17. november 2020 og bedes sendt til Helle Karlsson:  h.karlsson.viby@gmail.com

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.