Skip to the content

Tegn et sponsorat i Dameklubben

Vores intention er at skabe en god aftale mellem jeres virksomhed og Dameklubben i Aarhus Aadal Golf Club, en aftale der giver gensidig glæde.

Nedenfor ses eksempler på sponsorater - sponsoraterne kan mikses efter behov og aftales individuelt efter sponsors ønsker.

Spillersponsorat værdi minimum kr. 1000,- giver følgende rettigheder:

  • Sponsors navn og logo på Dameklubbens hjemmeside.
  • Sponsors navn annonceres ved præmieuddeling i løbet af sæsonen.

Sponsor - eller en af sponsor navngivet person - som opfylder kravene for medlemskab af Dameklubben, kan kontingentfrit deltage i alle sæsonens ugentlige dameturneringer. Det gælder dog ikke venskabsmatcher, hvor der betales turneringsfee.

Sponsor inviteres desuden til at deltage i turneringen i forbindelse med Hall of Fame i efteråret, hvor Dameklubben er vært ved et lettere traktement.

Matchsponsorat værdi minimum kr. 1.800,-:

Et Matchsponsorat dækker præmier til 1., 2., og 3. præmie i 3 rækker til en værdi af ialt min. kr. 1.800,-  (3 x kr. 250,-, 3 x kr. 200,- og 3 x kr. 150,- ). Der kan sponsoreres med pengebeløb, gavekort eller gavepakker.

Et Matchsponsorat giver samme rettigheder som et spillesponsorat plus:

  • Sponsor fremhæves som Matchsponsor, og sponsornavn vil fremgå af Dameklubbens turneringskalender.
  • Mulighed for at omdele reklamemateriale.

Sæsonsponsorat værdi minimum kr. 3.000,-:

Sæsonsponsorat kan være en fast præmie til alle ugentlige dameturneringer f.eks. sponsorering af præmie til nærmest flaget målt i cm til et nærmere aftalt hul. Det kan også være  sponsering af 2 matcher i løbet af sæsonen.

Sæsonsponsoratet giver ovenstående rettigheder plus:

  • Sponsors logo fremhæves på Dameklubbens hjemmeside med link til egen hjemmeside.
  • Mulighed for at omdele reklamemateriale eller aftale et aftenarrangement med Dameklubbens medlemmer i Aarhus Aadal Golf Clubs lokaler.

Folder vedr. Dameklubben og sponsorater i Dameklubben udleveres gerne til interesserede. Den ligger også i en printklar udgave her.

Henvendelse for tegning af sponsorat kan ske til Birte Jørgensen mobil: 26722556, mail: bifi@youseepost.dk

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tivivl om i kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den at mistet Out Of Bounds.