Skip to the content

Generalforsamling

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING for 2023
TORSDAG, DEN 26. oktober 2023 kl. 13,30

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsens forslag: Bent Larsen

 1. Bestyrelsens beretning.

 

 1. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

 

 1. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

 

 1. Indkomne forslag:

Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

 1. Valg af formand:

 • På valg: Torben Lund (accepterer genvalg)

 1. Valg af bestyrelse:

 • Ikke på valg: Gert Kristensen

 • Ikke på valg: Frede Fisker

 • På valg: Jørgen Meinicke (accepterer genvalg)

 • På valg: Gerda Lund Accepterer genvalg)

 

 1. Valg af suppleanter:

 • Ikke på valg: Berit Bramm (accepterer genvalg)

 • På valg er: Povl Spreckelsen(ønsker ikke genvalg)

 

 1. Valg af revisor:

 • Ikke på valg er: Leif Pedersen

 

Valg af revisor suppleant:

 • Ikke på valg er: Hans Eriksen

 

 1. Eventuelt:

 

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.