Skip to the content

Generalforsamling

Generalforsamling for Herreklubben 26.10.2022

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent:

Torben Roesen blev af bestyrelsen foreslået som dirigent.  Da der ikke var andre kandidater, blev Torben valgt. 

Torben konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt ift. klubbens vedtægter. 

 

  1. Bestyrelsens beretning:

Årsberetning 2022 for Aarhus Aadal Golf Klub Herreklub. 

Bladene falder af træerne. Pludselig er det efterår og vi slutter golfsæsonen. 

2022 har i lighed med tidligere år også været et begivenhedsrigt golfår. Her vil jeg prøve at gennemgå nogle – men langtfra alle. 

Tak til min bestyrelse. Vi har holdt få og gode møder. Bl.a. tillod vi os at holde et møde med golfspil i Himmerland. Revisoren deltog også – så alibiet er i orden! 

 

Onsdagsturneringer 

Det startede lidt kaotisk onsdag d. 6. april. Nogle oplevede tidligt på dagen, at banen var lukket. 

Efterfølgende ca. kl. 13 blev banen genåbnet. Det gav lidt udfordringer for matchkomiteen. 

Derefter gik det planlagt og der har været mulighed for at spille 18-hullers turneringer tællende til Årets Golfer i alt 17 gange fra forskellige tees. 

 

Tidsbestilling 

Herreklubbens medlemmer har førsteprioritet på onsdagstider, når reservationen blot foretages inden mandag aften. Det er nu blevet rutine for næsten alle og fungerer efter min mening tilfredsstillende. 

En del Herreklubmedlemmer har fortalt mig, at de også i 2022 har spillet onsdagsrunder med mange forskellige medlemmer. Det glæder mig, og er et udtryk for at Herreklubben ikke er en ”lukket klub”. 

Jeg har selv bestræbt mig på at møde mange medlemmer på banen. Det har altid været en fornøjelse at spille med jer – uanset handicap og om det gik godt eller skidt.

 

Medlemmer 

Vi kom op på 114 medlemmer i 2022. (A: 37 - B: 39 - C: 38) I juli lavede vi en lille revision af opdelingen. 

Der kom i år en del nye medlemmer. Det hænger nok sammen med den generelle medlemstilgang. 

Også i 2022 har vi taget imod halvårsmedlemmer. Efter 1. august halv pris. 

Blandt de nye Herreklubmedlemmer er yngre mænd. Det har medført, at gennemsnitsalderen er 60 år! Yngste mand er 31 og ældste er 82 år.

 

Venskabsmatch mod Randers 

Endelig kunne vi genoptage vor hyggelige match med herrerne fra Randers Golfklub. 

Der var god tilslutning og resultatmæssigt gik det planlagt. Aadalens herrer dominerede ved præmieuddelingen og den samlede sejr og vandrepokalen tilfaldt os. 

Næste forår spiller vi i Randers.

 

Venskabsmatcher mod Mollerup og Lyngbygaard 

Igen i 2022 har vi haft 3 fantastiske turneringer. 

Hver gang har klubberne mødt fuldtalligt op dvs. 90 mand i alt. 

Den sidste og afgørende runde blev spillet i Aadalen. Her præsterede hjemmeholdet en stor indsats, - men det var desværre ikke nok til at indhente Mollerup, som havde et stort forspring. 

ALLE er indstillet på fortsat samarbejde i det nye år. 

Formændene fra Mollerup, Lyngbygaard og undertegnede holder traditionelt et planlægningsmøde inden den ny sæson. Hvis I har gode ideer hører jeg gerne fra jer. 

 

Bamsematch onsdag d. 21. september 

Der var 80 spillere mødt op – ca. halvdelen fra hhv. Dame-og Herreklubben. 

Alle fik en dejlig Goodie Bag ved starte. 

Vi kæmper hver år om sløjfens farve på Bamsen. Resultatet om Bamsens farve blev udregnet efter et gennemsnit af ALLE spillere for hhv Dame-og Herreklub. 

Herrernes gennemsnit var højt, men Dameklubbens spillere formåede et gennemsnit over 34 point. Herefter blev sløjfen udskiftet med en rød under den sædvanlige cerenomi, hvor vinderne benytter håneretten. (hvilket jeg er blevet flere gange siden) 

Ps jeg var i Italien og har fået fortalt, at middagen med karbonader var en succes. Tak til Damerne for en hyggelig turnering og på gensyn næste år.

 

Hall og Fame lørdag d. 1. oktober 

Årets vindere af Herreklubbens 18 hullers-turneringer var inviteret. Desværre var en del forhindret. 

Efter ca 4 timers nettoslagspil i dårligt vejr blev vinderen kåret. 

Hall of Fame mester blev Claus Jørgensen med nettoscore på 68 slag. Runner up Ralf Jacobsen.

 

Det sociale aspekt. 

Herreklubbens formål er iflg. vedtægterne bl.a. at udbygge det sociale samvær i Aarhus Aadal Golf Club. 

Det mener jeg stadig, at vi til fulde stadig lever op til.

 

På Herreklubbens generalforsamling sidste år blev der forespurgt på en ”Klubpolo”. Processen efterfølgende var ikke optimal. Men det er da dejligt at se en masse blå mænd om onsdagen. 

Ved flere fællesspisninger har der været mulighed for at stille regelspørgsmål. Tak til Kenneth Radoor og Lars Storr, der har belært os – det er givtigt. 

Tak til Juniorlejren for lån af en kreativ puttebane. Det var en sjov oplevelse. 

Miraklet på hul 5 blev omtalt i alverdens medier – næsten. Tillykke Egon, Per, Frank og Henrik. 

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Lyngbygaard og Mollerup. Og den genopståede venskabsmatch med Randers. 

Herreklubben fortsætter med en øvre handicapgrænse på max 42. 

Opdelingen i A-, B- og C-række vil bestå – og i starten af 2023 vil den nye bestyrelsen fastsætte inddelingen i bestræbelsen på at ramme 3 lige store rækker. 

Hvis nogle af Herreklubbens medlemmer har ideer til nye tiltag hører vi gerne. 

Tak endnu engang til vore sponsorer. 

Tak for en god sæson og på gensyn. Tak for ordet! 

 

  1. Kassereren fremlægger regnskab for regnskabsåret 1. oktober - 30.september.

Erik fremlagde regnskab for indeværende sæson. Klubbens har en egenkapital på 56.932.97.kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

  1. Budget for den kommende sæson, herunder fastsættelse af indskud og turneringsfee. 

Erik fremlagde budget for den kommende sæson, hvilket så ud til at være i balance, dog er der et rimeligt overskud, hvilket en del vil blive brugt på indkøb af windbreaker til vores medlemmer til den kommende sæson  

Budgettet blev godkendt. 

         

  1. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag. 

  1. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er  

Formand 

Hans Andersen blev genvalgt 

Næstformand 

Per Kessel blev genvalgt. 

Sekretær 

Frank Bjørn Petersen ønsker ikke genvalg. Da der ikke var andre modkandidater, blev Benny valgt. 

Suppleant 

Brian Holbøll blev valgt

Per Olsen blev genvalgt 

 

  1. Valg af revisor

Asbjørn Karlson blev genvalgt som revisor. 

 

  1. Eventuelt:

 - Slagspil 

Der har gennem sæsonen været et ønske fra flere medlemmer om at spille slagspil igen. 

Egon forslog at, der fremover kan være 4 rækker: 

  1. række med slagspil 

3 rækker A-B-C som vi kender det. 

Hans tager forslaget med til den nye bestyrelse, som vil drøfte det og evt. finde en løsning. 

 

Der blev forslået, at der fremadrettet skal være flere turneringer fra både blå og rød tee og knap så mange hvide tee. 

Bestyrelsen tager forslaget med til den nye sæson som inspiration til udarbejdelse af turneringsplan for sæson 2023. 

 

Det skal undersøges om en medlemsliste kan være tilgængelig.

 

Tur for herreklubben 2023 

Der blev efterspurgt hvad der skete med turen for sæson 2022, Hans oplyser at personen som skulle varetage dette ikke har været i stand til dette og turen desværre ikke blev til noget. 

Der blev forslået en tur til den kommende sæson. Der var stor tilkendegivelse blandt medlemmerne, dog gjorde Kenneth Radoor opmærksom på at der tidligere har været arrangeret golftur for medlemmer. Men at der ikke har været særlig stor opbakning til dette når det blev aktuelt.

 

- Julefrokost 

Julefrokosten 2022 ligger i turneringsplanen og er lørdag d. 3. dec. 

Nærmere information tilgår. 

 

Torben Roesen takkede for god ro og orden. 

Hans afsluttede  generalforsamling.  

 

Referent: Frank Bjørn Petersen. 

Årsberetning 2022 for Aarhus Aadal Golf Club's Herreklub.

Bladene falder af træerne. Pludselig er det efterår og vi slutter golfsæsonen.

2022 har i lighed med tidligere år også været et begivenhedsrigt golfår. Her vil jeg prøve at gennemgå nogle – men langtfra alle.

Tak til min bestyrelse. Vi har holdt få og gode møder. Bl.a. tillod vi os at holde et møde med golfspil i Himmerland. Revisoren deltog også – så alibiet er i orden!

Onsdagsturneringer

Det startede lidt kaotisk onsdag d. 6. april. Nogle oplevede tidligt på dagen, at banen var lukket.

Efterfølgende ca kl. 13 blev banen genåbnet. Det gav lidt udfordringer for matchkomiteen.

Derefter gik det planlagt og der har været mulighed for at spille 18-hullers turneringer tællende til Årets Golfer i alt 17 gange fra forskellige teesteder.

 

Tidsbestilling

Herreklubbens medlemmer har førsteprioritet på onsdagstider, når reservationen blot foretages inden mandag aften. Det er nu blevet rutine for næsten alle og fungerer efter min mening tilfredsstillende.

En del Herreklubmedlemmer har fortalt mig,  at de også i 2022 har spillet onsdagsrunder med mange forskellige medlemmer. Det glæder mig, og er et udtryk for at Herreklubben ikke er en ”lukket klub”.

Jeg har selv bestræbt mig på at møde mange medlemmer på banen. Det har altid været en fornøjelse at spille med jer – uanset handicap og om det gik godt eller skidt.

Medlemmer

Vi kom op på 114 medlemmer i 2022. (A: 37 - B: 39 - C: 38)  I juli lavede vi en lille revision af opdelingen.

Der kom i år en del nye medlemmer. Det hænger nok sammen med den generelle medlemstilgang.

Også i 2022 har vi taget imod halvårsmedlemmer. Efter 1. august halv pris.

Blandt de nye Herreklubmedlemmer er yngre mænd. Det har medført, at gennemsnitsalderen er 60 år! Yngste mand er 31 og ældste er 82 år.

Venskabsmatch mod Randers

Endelig kunne vi genoptage vor hyggelige match med herrerne fra Randers Golfklub.

Der var god tilslutning og resultatmæssigt gik det planlagt. Aadalens herrer dominerede ved præmieuddelingen og den samlede sejr og vandrepokalen tilfaldt os.

Næste forår spiller vi i Randers.


Venskabsmatcher mod Mollerup og Lyngbygaard

Igen i 2022 har vi haft 3 fantastiske turneringer.

Hver gang har klubberne mødt fuldtalligt op dvs. 90 mand i alt.

Den sidste og afgørende runde blev spillet i Aadalen. Her præsterede hjemmeholdet en stor indsats, - men det var desværre ikke nok til at indhente Mollerup, som havde et stort forspring.

ALLE er indstillet på fortsat samarbejde i det nye år.

Formændene fra Mollerup, Lyngbygaard og undertegnede holder traditionelt et planlægningsmøde inden den ny sæson. Hvis I har gode ideer hører jeg gerne fra jer.

Bamsematch onsdag d. 21. september

Der var 80 spillere mødt op – ca halvdelen fra hhv Dame-og Herreklubben.

Alle fik en dejlig Goodie Bag ved starten.

Vi kæmper hver år om sløjfens farve på Bamsen.
Resultatet om Bamsens farve blev udregnet efter et gennemsnit af ALLE spillere for hhv Dame-og Herreklub.

Herrernes gennemsnit var  højt, men Dameklubbens spillere formåede et gennemsnit over 34 point. Herefter blev sløjfen udskiftet med en rød under den sædvanlige cerenomi, hvor vinderne benytter håneretten. (hvilket jeg er blevet flere gange siden)

Ps jeg var i Italien og har fået fortalt, at middagen med karbonader var en succes.
Tak til Damerne for en hyggelig turnering og på gensyn næste år.

Hall og Fame lørdag d. 1. oktober

Årets vindere af Herreklubbens 18 hullers-turneringer var inviteret. Desværre var en del forhindret.

Efter ca 4 timers nettoslagspil i dårligt vejr blev vinderen kåret.

Hall of Fame mester blev Claus Jørgensen med  nettoscore på 68 slag. Runner up Ralf Jacobsen

 

Månedens Golfer 2022

Årets golfer 2022

A-rækken

B-rækken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-rækken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sociale aspekt.

Herreklubbens formål er iflg. vedtægterne bl.a. at udbygge det sociale samvær i Aarhus Aadal Golf Club.

Det mener jeg stadig, at vi til fulde stadig lever op til.

---------------------------------------

På Herreklubbens generalforsamling sidste år blev der forespurgt på en ”Klubpolo”. Processen efterfølgende var ikke optimal. Men det er da dejligt at se en masse blå mænd om onsdagen.

Ved flere fællesspisninger har der været mulighed for at stille regelspørgsmål. Tak til Kenneth Radoor og Lars Storr, der har belært os – det er givtigt.

Tak til Juniorlejren for lån af en kreativ puttebane. Det var en sjov oplevelse.

Miraklet på hul 5 blev omtalt i alverdens medier – næsten. Tillykke Egon, Per, Frank og Henrik.

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Lyngbygaard og Mollerup. Og den genopståede venskabsmatch med Randers.

Herreklubben fortsætter med en øvre handicapgrænse på max 42.

Opdelingen i A-, B- og C-række vil bestå – og i starten af 2023 vil den nye bestyrelsen fastsætte inddelingen i bestræbelsen på at ramme 3 lige store rækker.

Hvis nogle af Herreklubbens medlemmer har ideer til nye tiltag hører vi gerne.

Tak endnu engang til vore sponsorer.

Tak for en god sæson og på gensyn.
Tak for ordet!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.