Skip to the content

Generalforsamling

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Herreklubben

Referat af Generalforsamling 23. oktober 2019 kl. 19.00
48 fremmødte
Hans Andersen (HA) bød velkommen og gik over til 1. pkt. på dagsordenen.

Pkt. 1: Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Kim Dalsgaard, som blev valgt.
Kim konstaterede, at Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning
HA fremlagde bestyrelsens beretning.

Der var ønske om at få resultatskemaet med Årets Golfer på hjemmesiden. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så i hard-copy på opslagstavlen.

Bestyrelsen ser på dette.


Beretningen blev godkendt.
Beretningen kan ses på hjemmesiden - Årsberetning 2019

Pkt. 3. Regnskab
Erik Cornelius (EC) fremlagde regnskab for sæsonen – udvisende et overskud på kr. 18.164,30 og en egenkapital på kr. 31.275,84

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4: Budget 2018
EC fremlagde budget for 2019 udvisende et overskud på kr. 7.000,-

Kontingent fortsætter uændret på kr. 700,-

Budgettet blev godkendt.

Pkt. 5: Indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget


Pkt. 6: Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg til bestyrelsen var Erik Cornelius og Mogens Søndergaard

Erik blev genvalgt. Mogens ønskede ikke genvalg.

Dean Mikkelsen udtrådte af bestyrelsen.

Nyvalgt blev: Kjeld Lørup for 2 år og Frank Bjørn Petersen for 1 år.

Som suppleanter valgtes Peter Paulsen og Per Olsen - begge for 1 år.

Pkt. 7: Valg af revisor
Asbjørn Karlsson blev genvalgt

Pkt. 8: Eventuelt

Excelark med resultater på opslagstavlen. 

Kaffe og Kage tilbage ved spisningerne

Julefrokost i Herreklubben

Bestyrelsen ser på disse punkter

HA overrakte tak og gaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer Dean Mikkelsen og Mogens Søndergaard.
Dirigenten fik tak og vin.


Referat
Mogens Søndergaard


Årsberetning 2019 for Aarhus Aadal Golf Club's Herreklub.


Allerførst vil jeg starte med at takke mine kolleger i bestyrelsen. Vi har ikke holdt særligt mange møder, da mange ting foregår som ”Business as usual”. Det har medført lave mødeomkostninger. Det kommer kassereren nok ind på senere.
Herreklubben har også i 2019 haft mange vellykkede arrangementer.


Tidsbestilling
Herreklubbens medlemmer har førsteprioritet på onsdagstider, når reservationen blot foretages inden mandag aften. Desuden er der ekstra boldrendetider til fyraftensgolfere.
Det har efter min mening fungeret tilfredsstillende.
Jeg har igennem sæsonen talt med en del Herreklubmedlemmer, der fortalte, at de i 2019 har spillet onsdagsrunder med mange forskellige medlemmer. Det glæder mig, og er et udtryk for at Herreklubben ikke er en ”lukket klub”.


Flow på banen
I 2019 indførtes regelændringer for at imødegå og minimere langsomt spil. Det har virket.
Selvom der til tider har været stort pres på banen onsdag eftermiddag, mener jeg, at vi alle er kommet rundt på en anstændig tid.


Medlemmer
Vi kom op på 95 medlemmer i 2019. (A: 38 - B: 23 - C: 26) Det er en lidt færre end sidste år.
Det har igen overrasket Herreklubbens bestyrelse, at vi ikke kan tiltrække flere. Efter vor opfattelse har Herreklubben mange og attraktive aktiviteter.


Invitationsturnering
Onsdag d. 1. maj løb årets Invitationsturneringen af stablen.
Der deltog både medlemmer og intereserede herrespillere.
Efter ca. 4 timers spil var der spisning og præmieuddeling.
Til lykke til alle vinderne og en tak til alle for en rigtig god og hyggelig dag.


Venskabsmatch mod Randers d. 15. maj
Årets dyst med vores mangeårige venskabsklub Randers Golf Klub foregik i Randers med 32 deltagere fra Aadalen (der var plads til 50).

Vejret var suverænt godt - sol og ingen vind - men alligevel kunne vi, som forventet, ikke slå hjemmebaneklubben.

Klubkonkurrencen blev afgjort ved et gennemsnit af de 20 bedste scores fra hver klub.
Randers fik et gs. på 32,60 mod Aadalens 29,05.

Individuelt vandt Randers A- og B-rk mens Niels Henning Rejsenhus med 40 points hev en sejr hjem i C-rækken. Stort til lykke til Niels Henning.

Alt i alt en rigtig god og hyggelig turnering. Menuen var bedre i år og vi blev bespist, således vi kunne nå hjem i anstændig tid.


Venskabsmatcher
I nogenlunde godt vejr mødte vi for første gang op i vores nye venskabsklub, Lyngbygaard til den første runde i Trekantsturneringen. Det var rigtig hyggeligt og alt klappede perfekt.
God runde og rigtig god middag bagefter, så tak til og velkommen til Lyngbygaard.
Der var plads til 30 fra hver klub – p.g.a. afbud og manglende reserver stillede vi kun med 29.
Der var mange fine resultater – man skulle have 41 points for at vinde A- og B-rækkerne. I C-rk kunne man nøjes med 39 points.
A- og B-rækkerne blev vundet af Mollerup og Lyngbygaard mens Aadalen v. Johnny Nielsen nappede sejren i C-rk. Til lykke Johnny.


13. juni i Mollerup
Denne dag var det 2. runde af vores trekantsturnering. Denne foregik i Mollerup med næsten tørvejr for en gang skyld. Banen stod fint men det kunne ikke just ses på scores.

Aadalens spillere boycottede åbenbart præmiebordet og deltog ikke i præmierækkerne, som blev domineret af Mollerup.

Efter de første 2 runder er resultatet af klubturneringen således:
1. Mollerup gs. 60,31
2. Lyngbygaard gs. 55,79
3. Aadalen gs. 54,47

3. og afgørende Venskabsmatch blev afholdt d. 14. august.
Aadalens spillere dominerede samtlige rækker.
Da resultatet blev gjort op viste det sig, at vi havde vundet sammenlagt med mindst mulig margen.
Alle var glade og stolte over dette fantastiske comeback.
Ugen efter fik jeg en henvendelse fra en af vore medlemmer vedr. resultatopgørelsen. Vedkommende gjorde opmærksom på en evt fejl. – Han havde ret!
Scores blev gennemgået, og det viste sig, at det var Mollerup, der kunne triumfere og have retten til vinteropbevaring af vandrepokalen.
Jeg kontaktede straks formændene for hhv Lyngbygaard og Mollerup og beklagede situationen. De tog det meget pænt og ugen efter ved en fællesspisning kunne Thomas Mohr præsentere Mollerupspillerne for resultatet og pokalen.

Bamsematch d. 10. september
I år var det Dameklubbens tur til at arrangere årets Bamsematch, som foregik for det meste af tiden i let silende regn - afslutningen var dog i tørvejr.

Der var mødt 30 damer op samt 33 herrer.

Efter turneringen fik vi glimrende mad samt kaffe og kage (stor tak til køkkenet), hvorefter der blev uddelt præmier til de individuelle vindere samt til bolden-med-rundt vinderne.

Vi kæmper hver år om sløjfens farve på Bamsen. Desværre var den gamle Bamse "bortgået" - den var i hvert fald ikke til at finde på matriklen (?), så en en ny/brugt blev i hast indkøbt.

Resultatet om Bamsens farve blev udregnet efter et gennemsnit af 30 spillere.

Damernes gs. var på 24,53 mod Herrenes gs. på 28,13 (diff. på 3,6), så farven på sløjfen forblev blå.

Tak til Damerne for en hyggelig turnering og på gensyn næste år.


Hall og Fame lørdag d. 6. oktober
Årets første kolde morgen betød at starten måtte udsættes 1 time, men så fik vi også en kølig og solrig runde.
29 af årets vindere af Herreklubbens 18 hullers-turneringer var mødt op.
Efter ca 4 timers slagspil blev vinderne kåret ved den efterfølgende spisning.
Hall of Fame mester blev Ove Andersen med 69 nettoslag efterfulgt af Hans Peter Christensen med 71 slag og Egon Christensen med 73 slag.
Tillykke til Ove, der gentog bedriften fra 2008.
Tak til alle samt til Dameklubbens medlemmer for en god og hyggelig turnering.


Månedens Golfer

April Claus Eriksen
Maj Bjarne V. Andersen
Juni Ole Mortensen
Juli Egon Christensen
August Kenneth Radoor
September Anders Leth Pedersen
Spillerne har modtaget en personlig polo venligst sponseret af Kesselbyg.


Årets golfer 2019
A-rk.
1. Egon Christensen 136 p. 2. Jørgen Gregersen 132 p. 3. Kenneth Radoor 128 p.
B-rk.
1. Bjarne V. Andersen 134 p. 2. Anders Leth Pedersen 131 p. 3. Per Møller Madsen 119 p.
C-rk.
1. Gert Nielsen 118 p. 2. Lars Gavnholt 115 p. 3. Niels Henning Rejsenhus 110 p.


Drømmerunde
A-rk. Søren Langgaard 65 slag B-rk. Michael Rotwitt 72 slag C-rk. Lars Gavnholt 73 slag

Det sociale aspekt.
Herreklubbens formål er iflg. vedtægterne bl.a. at udbygge det sociale samvær i Aarhus Aadal Golf Club.
Det mener jeg, at vi til fulde stadig lever op til.
---------------------------------------
Klubben moderniserede sin hjemmeside i starten af året. Det har givet nogle udfordringer med Herreklubbens resultatformidling mm.
Ved flere fællesspisninger har der været mulighed for at stille regelspørgsmål. Tak til Kenneth Radoor, der har belært os – det er givtigt.


Midt på sæsonen besluttede klubbens bestyrelse at indsætte ny forpagter af restauranten. Det var en god beslutning og Herreklubbens bestyrelse har haft et upåklageligt samarbejde med restauratøren.


Herrerne fra Randers er positive for fortsat samarbejde.


Trods den lidt kedelige situation med resultatopgørelsen er stemningen god mellem vore venskabsklubber, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Lyngbygaard og Mollerup. Datoerne for 2020 er allerede fastlagt.


Herreklubben fortsætter med en øvre handicapgrænse på max 42. Det har godt nok ikke medført mange nye indmeldelser i 2019, at vi flyttede grænsen fra max 36 til 42.


Opdelingen i A-, B- og C-række vil bestå – og i starten af 2020 vil den nye bestyrelsen fastsætte inddelingen i bestræbelsen på at ramme 3 lige store række


Hvis nogle af Herreklubbens medlemmer har ideer til nye tiltag hører vi gerne.


Tak til vore sponsorer. Speciel tak for sponsorat fra H.I.Hansen på Viborgvej, der har sponsoreret 14 x 1. præmier 


Tak for en god sæson og på gensyn.
Tak for ordet!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tivivl om i kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den at mistet Out Of Bounds.