Skip to the content

Generalforsamling

Herreklubbens generalforsamling

onsdag d. 25.10.2023  kl.19.oo.

 

Formand Hans Andersen bød velkommen til 48 fremmødte medlemmer.

 

pkt. 1        Hans B. Jahn blev valg til dirigent.

Der har rettidigt været indkaldt til generalforsamlingen.

Datoen fremgår af Turneringsplan 2023, som hænger på opslagstavlen i klubhuset.

Desuden er indkaldelse fremsendt 19.09.2023 til hvert medlem via Golfbox.

 

pkt. 2        Formand Hans Andersen fremlagde bestyrelsens beretning.

                 Der blev givet ros for engagement med begyndere.

                 Beretning godkendt

 

pkt. 3        Erik Cornelius fremlagde regnskab.

                 Regnskab godkendt.

 

pkt. 4        Erik Cornelius fremlagde budget.

                 Kontingentet fastholdes.

                 Tidligere budget bør også vises.

                 Budget godkendt.

 

pkt. 5        Indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

 

pkt. 6        På valg

                                   Kjeld Lørup                - genvalgt

                                   Benny Wulff                - genvalgt

                                   Torben Holt Roesen   - valgt

                 Suppleanter:                                               

                                   Per Olsen                     - valgt

                                   Lars Storr                     - valgt

                

pkt. 7        Valg af revisor:

                                   Asbjørn Carlsson     - genvalgt

 

pkt. 8        Evt.

Herreklubbens formand overrækker præmier til vinderne af Årets Golfere.

                

Der var en engageret debat om hvilke tee-steder Herreklubben bør benytte igennem sæsonen.

Mange forskellige holdninger blev udvekslet.

ALLE input tages til efterretning, når den ny bestyrelse laver Turneringsplan 2024

 

Formanden orienterede om manglende implementering af ”Elektronisk underskrift” i GolfBox.

 

Ligeledes var der heftig debat om emnet ”Automatisk tilmelding til turneringer”.

Det skal undersøges om GolfBox har funktioner, der kan hjælpe os.

 

Tak til dirigenten for at lede generalforsamlingen i god ro og orden.

 

Årsberetning 2023 for Aarhus Aadal Golf Club's Herreklub.

Pludselig er det efterår og vi slutter golfsæsonen.

2023 har i lighed med tidligere år også været et begivenhedsrigt golfår. Her vil jeg prøve at gennemgå nogle – men langtfra alle.

Tak til min bestyrelse. Vi har holdt få og gode møder.

Bl.a. tillod vi os at holde et møde med golfspil og spisning i Hammel. (det var ikke omkostningstungt, da flere bestyrelsesmedlemmer har Golf-XL medlemskab)

Onsdagsturneringer

Det startede tidligt i år. Første spilledag var onsdag d. 29. marts. Faktisk var nogle af os stadig  på golf-opvarmnings-ferie med Pro-Oli.

Derefter gik det planlagt og der har været mulighed for at spille 18-hullers turneringer tællende til Årets Golfer i alt 19 gange fra forskellige teesteder.

Nyt i 2023 er, at den sidste onsdag i måneden spiller vi altid fra blå-tee – og A-rækken spiller netto-slagspil.

Tidsbestilling

Herreklubbens medlemmer har førsteprioritet på onsdagstider, når reservationen blot foretages inden mandag aften. Det er nu blevet rutine for næsten alle og fungerer efter min mening tilfredsstillende.

En del Herreklubmedlemmer har fortalt mig,  at de også i 2023 har spillet onsdagsrunder med mange forskellige medlemmer. Det glæder mig, og er et udtryk for at Herreklubben ikke er en ”lukket klub”.

Jeg har selv bestræbt mig på at møde mange medlemmer på banen. Det har altid været en fornøjelse at spille med jer – uanset handicap og om det gik godt eller skidt.

I den forbindelse kan fortælles, at jeg 3 gange har optrådt ved begynder-turneringer og fortalt om Herreklubben og alle dens fortræffeligheder. Måske giver det flere nye medlemmer?

Medlemmer

Vi kom op på 119 medlemmer i 2023. (A: 39 - B: 40 - C: 40)  I august vurderede bestyrelsen en ændring af opdelingen. Men vi fastholt start-opdelingen.

Der kom også i år en del nye medlemmer. Det hænger nok sammen med den generelle medlemstilgang.

Også i 2023 har vi taget imod halvårsmedlemmer. Efter ultimo juli kunne man blive medlem til halv pris.

Gennemsnitsalderen er ca 60 år! Yngste mand er 30 og ældste er 83 år.

Venskabsmatch mod Randers

Onsdag d. 3. maj var vi på besøg i Randers Golfklub.

Der var god tilslutning 30 mand fra Aadalen og resultatmæssigt gik det som vanligt. Randers herrerne dominerede ved præmieuddelingen og den samlede sejr og vandrepokalen tilfaldt dem.

Vi får forhåbentlig revance i foråret 2024.


Venskabsmatcher mod Mollerup og Lyngbygaard

Igen i 2023 har vi haft 3 fantastiske turneringer.

Næsten hver gang har klubberne mødt fuldtalligt op dvs. 90 mand i alt.

Den sidste og afgørende runde blev spillet i Aadalen. Hjemmeholdet havde en spinkel føring, som skulle forsvares.

Langt de fleste individuelle præmier gik til Aadalens spillere.

Gennemsnittet af alle klubbernes spillere er grundlag for beregningen i den samlede stilling.

Aadalen vandt suverænt og vandrepokalen er tilbage!

ALLE er indstillet på fortsat samarbejde i det nye år.

Formændene fra Mollerup, Lyngbygaard og undertegnede holder traditionelt et planlægningsmøde inden den ny sæson. Hvis I har gode ideer hører jeg gerne fra jer.

Herreturen 2023

På opfordring ved Generalforsamlingen 2022 havde vi arrangeret en tur fredag og lørdag midt i september.

Vi spillede Give og Gyttegård og boede på Hovborg Kro, hvor vi fik den dejligste mad og betjening. Desværre var der skuffende kun 10 tilmeldte. Ærgeligt og synd for alle jer andre – for vi havde en vellykket tur med det skønneste vejr.

Årets vinder blev Per Møller Madsen.

 

Bamsematch tirsdag d. 12. september på Damedag

Der var 82 spillere mødt op – 50 damer og 32 herrer.

Vi kæmper hver år om sløjfens farve på Bamsen.
Resultatet om Bamsens farve blev udregnet efter et gennemsnit af ALLE spillere for hhv Dame-og Herreklub.

Efter en parole fra Dameklubbens formand på terrassen gik spillerne i silende regnvejr ud på hullerne. Det øsregnede de næste 3 timer – kun den sidste godt en time spillede vi i tørvejr.

Det blev hurtigt mørkt, hvilket betød, at en del spillere måtte spille de sidste huller i tusmørke.

Ingen af klubbernes gennemsnit nåede op på sidste års niveau.

Til min store glæde havde herrene det bedste snit – og bamsens sløjfe blev igen BLÅ.

Tak til Damerne for en hyggelig turnering og på gensyn næste år.

Speciel tak til Birthe, der stod i lynhytten og trakterede med cava og romkugler.

Ps næste år bør vi spille Bamsematch ultimo august. Herreklubben arrangerer.

Hall og Fame lørdag d. 30. september

Årets vindere af Herreklubbens 18 hullers-turneringer var inviteret. Desværre var en del forhindret.Men der deltog 26 herrer.

Efter ca 4 timers nettoslagspil i det dejligste efterårsvejr blev vinderen kåret.

Hall of Fame mester blev Gert Nielsen med  nettoscore på 68 slag. Runner up Claus Jørgensen

 

Månedens Golfer 2023

April Jon Winther

 Maj Henrik Frier Andersen

Juni Henrik Frier Andersen

Juli Kjeld Lørup

August Peter Hjort

September Kurt Christensen

 

 

Årets golfer 2023

A-rækken

Jan

Frausing

Asbjørn

Karlsson

Jon

Winther

 

B-rækken

Kjeld

Lørup

Kim

Bruun

Benny

Wulff

C-rækken

Gert

Nielsen

Claus

Jørgensen

Claus

Helweg

 

Det sociale aspekt.

Herreklubbens formål er iflg. vedtægterne bl.a. at udbygge det sociale samvær i Aarhus Aadal Golf Club.

Det mener jeg stadig, at vi til fulde stadig lever op til.

---------------------------------------

Ved sæsonstarten havde vi udlovet windbreakere til de første 100 indmeldelser. Det har ikke været helt uproblematisk med uddelingen, men alle har taget godt imod trøjen, og den ses tydeligt ved venskabsmatcher og på onsdage.

Ved flere fællesspisninger har der været mulighed for at stille regelspørgsmål. Tak til Kenneth Radoor og Lars Storr, der har belært os – det er givtigt.

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Lyngbygaard og Mollerup. Og den genopståede venskabsmatch med Randers.

Herreklubben fortsætter med en øvre handicapgrænse på max 42.

Opdelingen i A-, B- og C-række vil bestå – og i starten af 2024 vil den nye bestyrelsen fastsætte inddelingen i bestræbelsen på igen at ramme 3 lige store rækker.

Næste år bliver tee-stederne navngivet efter længderne. Det ændrer nok ikke meget – måske bliver det sværere at huske et tal isf en farve?

Hvis nogle af Herreklubbens medlemmer har ideer til nye tiltag hører vi gerne.

Husk at der arrangeres julefrokost-golf allerede lørdag d. 18. november. Sæt X i kalenderen.

Tak endnu engang til vore sponsorer.

Tak for en god sæson.
Tak for ordet!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.