Skip to the content

Generalforsamling

Ådalen 27.10.2021

 

Generalforsamling Herreklubben 27.10.2021

 

  1. Valg af dirigent.

Hans forslog Torben Roesen som dirigent, Torben blev valgt.

Torben takkede for valget og gav ordet til Hans.

  1. Bestyrelsens beretning.

Herreklubben har også i 2021 haft mange vellykkede arrangementer trods de begrænsninger Covid-19 pandemien har dikteret.

Her skal nævnes, at Herreklubbens medlemmer, efter min bedste overbevisning, har efterlevet de påbud og anbefalinger, der løbende er fremkommet fra myndighederne.

Tidsbestilling

Herreklubbens medlemmer har førsteprioritet på onsdagstider, når reservationen blot foretages inden mandag aften. Det er nu blevet rutine for næsten alle og fungerer efter min mening tilfredsstillende.

En del Herreklubmedlemmer har fortalt mig at, de i 2021 har spillet onsdagsrunder med mange forskellige medlemmer. Det glæder mig, og er et udtryk for at Herreklubben ikke er en ”lukket klub”.

Jeg har selv bestræbt mig på at møde mange medlemmer på banen. Det har altid været en fornøjelse at spille med jer – uanset handicap og om det gik godt eller skidt.

Flow på banen

Selvom der til tider har været stort pres på banen onsdag eftermiddag, mener jeg, at vi alle er kommet rundt på en anstændig tid. I starten af sæsonen var der lidt kritiske røster, men tålmodigheden sejrede.

Medlemmer

Vi kom op på 103 medlemmer i 2021. (A: 27 - B: 36 - C: 40) Det er dejligt igen at være over 100.

 

Venskabsmatch mod Randers

Også i år blev turneringen med herrerne fra Randers Golfklub aflyst. Vi havde gjort klar og var indstillet til venskabsmatchen, men Randers-folkene meldte fra. Måske mødes vi i 2022?

 


Venskabsmatcher mod Mollerup og Lyngbygaard

Den første match i Mollerup blev afviklet d. 10. juni. Stadig med nogle Corona-hensyn. Hver klubs spillere sad samlet til spisningen og præmieuddelingen foregik udendørs.

Sædvanligvis bragte hjemmeholdet sig foran.

  1. 11. august mødtes vi i Aadalen. Det var en dejlig dag/aften. Vore spillere dominerede i alle rækker og i den samlede stilling bragte vi os foran.

Restauratøren overgik sig selv med store saftige Herre-koteletter. Der var vist lige noget han skulle vise!

Tredje og sidste runde i Lyngbygaard spillede vi d. 9. september.

Aadalens spillere scorede godt og jeg fornemmede en samlet sejr. Men sådan skulle det ikke gå. Lyngbygaards spillere præsterede helt utrolig med et gennemsnit tæt på 34 point (inkl. 1 Hole-in-one)

Det var nok til den samlede sejr og for første gang overvintrer vandrepokalen i Lyngbygaard.

Formændene fra Mollerup, Lyngbygaard og undertegnede holder traditionelt et planlægningsmøde inden den ny sæson. Her vil jeg foreslå, at der fastholdes 30 spillere fra hver klub, men vi ønsker kun kvalifikation af 25 spillere – Formand og matchleder er selvskrevne og således har vi 3 wildcard.

Bamsematch tirsdag d. 21. september


Der var 70 spillere mødt op – lidt over halvdelen fra Herreklubben.

Vi kæmper hver år om sløjfens farve på Bamsen.
Resultatet om Bamsens farve blev udregnet efter et gennemsnit af ALLE spillere for hhv. Dame-og Herreklub.

Herrernes gennemsnit var noget højere end damernes. Herefter blev sløjfen udskiftet med en blå under den sædvanlige ceremoni, hvor vinderne benytter håneretten.

Godt at vi ikke tabte to år i træk.
Tak til Damerne for en hyggelig turnering og på gensyn næste år.

Hall og Fame lørdag d. 2. oktober

Årets vindere af Herreklubbens 18 hullers-turneringer var inviteret. Desværre var en del forhindret.

Efter ca. 4 timers slagspil blev vinderen kåret.

Vi serverede en lækker sandwich i cafeen, hvor også præmieoverrækkelsen foregik.

Hall of Fame mester blev Bjarne V. Andersen med nettoscore på 70 slag.

Månedens golfer

Måned

Navn

April

Hans Andersen

Maj

Frank Just Hansen

Juni

Benny Wulff

Juli

Dean Alan Mikkelsen

August

Asbjørn Karlsson

September

Frank Just Hansen

Spillerne har modtaget en personlig polo venligst sponseret af Kesselbyg A/S.

Årets golfer 2021

2 spillere har deltaget i samtlige 21 onsdagsmatcher.

6 spillere har kun misset 1 runde.

A-rk.

73-2601 Jan Frausing 377       73-3677 Jon Winther 368        73-5350 Henrik Frier Andersen 365

B-rk.

73-4384 Kim Bruun 373           73-3150 Frank Just Hansen 371             73-5401 Brian Holbøll 366

C-rk.

73-4397 Jens Olesen 364     73-4822 Henrik Holmkvist Andersen 351    73-3455 Per Nørgaard 343

Det sociale aspekt.

Herreklubbens formål er iflg. vedtægterne bl.a. at udbygge det sociale samvær i Aarhus Aadal Golf Club.

Det mener jeg, at vi til fulde stadig lever op til.

 

Herreklubben gik i 2021 helt over til selvregistrering og derved har vi sparet mange ”taste-arbejdstimer”. Samtidig kan Herreklubben leve op til kravene til det nye handicapsystem om straks registrering.

Selvregistrering er blevet en succes, trods en træg og svær start for nogle.

I 2022 skal man altid tilmelde sig turneringerne i Golf Box, hvis man vil være med til at spille om præmier, og point til årets golfer.

Man kan godt deltage i matcherne, men bare ikke vinde præmier og få point.

Der har været en del spillere hver onsdag der spiller, men ikke afleverer scorekort. Der er dårlig stil.

For det første bliver deres scores ikke registreret, og for det andet bliver der ikke delt så mange præmier ud, som der kunne blive. Den eneste der synes det er godt er kassereren.

Der arbejdes også på at give medlemmerne mulighed for at betale til spisninger og turneringer via Golf Box. Helt på samme måde som kendes fra klubturneringer.

Ved flere fællesspisninger har der været mulighed for at stille regelspørgsmål. Tak til Kenneth Radoor, der har belært os – det er givtigt.

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Lyngbygaard og Mollerup.

Herreklubben fortsætter med en øvre handicapgrænse på max 42.

Opdelingen i A-, B- og C-række vil bestå – og i starten af 2022 vil den nye bestyrelsen fastsætte inddelingen i bestræbelsen på at ramme 3 lige store rækker.

Hvis nogle af Herreklubbens medlemmer har ideer til nye tiltag hører vi gerne.

Tak endnu engang til vore sponsorer.

Tak for en god sæson og på gensyn.
Tak for ordet!

Beretningen blev godkendt med applaus.

 

  1. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret 1.okt – 30.sep

Erik fremlagde klubbens regnskab for sæson 2021

Vi har ved sæsonens afslutning en kassebeholdning på 42.057.32kr.

Der er købt rigelige præmie til den kommende sæson, derfor et lille underskud på 6.090.81.kr. for denne sæson.

Der blev spurgt ind til de 7000.kr. i gebyr i den kommende sæson, Erik kunne ikke redegøre for dette, men forklarede forsamlingen, hvilke omkostninger der ligger i brug af MobilePay.

  1. Budget for den kommende sæson, herunder fastsættelse af indskud og turneringsfee.

Erik fremlagde budget for den nye sæson, der kalkuleres med ca. 95 medlemmer

Der budgetteres med en udgift på 52.000 kr. til præmier m.m.

Spisning + venskabsmatch 47.000 kr.

Mødeomkostninger ca. 8000. kr.

Der blev efter nærmere undersøgelse fundet en trykfejl ved budget fremlæggelse.

De 7000 kr. skulle være 700 kr. og derved er underskuddet for den kommende sæson ikke så stort.

Der er afsat ca. 20.000. kr. som tilskud til en herreklubtrøje (polo) den endelige pris kendes ikke endnu.

Der blev fra Klaus Helweg forslået om det var muligt at indkøbe en fælles klubtrøje for alle medlemmer af Aadalen, så ikke vi render rundt i forskellige farver

Torben Jørgensen vil tage forslaget med til hovedbestyrelsen for at høre om det er en mulighed.

Hvis dette ikke lykkes arbejdes der videre med en herreklub trøje.

Hans afventer svar og vil derefter arbejder videre på dette.

  1. Behandling af indkommende punkter.

Der var ingen indkommende forslag.

  1. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Bestyrelsen blev genvalgt, og konstituerer sig selv ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Valg af revisor.

Asbjørn Karlson blev genvalgt.

Per M. Madsen gennemgik bestyrelsen for herreklubben gennem tiden, og kunne konstatere at nogle af klubbens nuværende bestyrelsesmedlemmer har været med gennem en lang periode, og der ikke er blevet skiftet meget ud på disse poster, hvilket kan tolkes som tillid fra vores medlemmer om at bestyrelsen går det godt.

 

Lars Storr spurgte ind til om det var muligt at få en anden præmie fordeling evt. 3 præmier i hver række uanset antal eller en anden fordelingsnøgle som vi har haft gennem længere tid:

  1. deltager = 1. præmie

16.deltager = 2. præmier

24.deltager = 3 præmier.

Erik oplyser at vi i bestyrelsen har snakket om en anden præmiefordeling, men at det har været en anbefaling fra DGU som ligger til grund for den nuværende præmie fordeling.

Bestyrelsen arbejder videre på om der skal ske en ændring.

 

John Barsøe spørger om det var muligt at give et tilbud/rabat til unge medlemmer af herreklubben, således at vi kunne flere unge ind.

Hans vil tage det med til den nye bestyrelse, hvor det drøftes.

 

Kenneth Radoor oplyser at det er vores omdømme blandt de unge spiller i herreklubben at vi er nogle ”gamle mænd” og der ikke er den store interesse i at tilmelde sig herreklubben, hvilket vanskeliggøre rekruttering af nye unge medlemmer.

 

Klaus Helweg forslår at om der er mulighed for at ændre præmier for at støtte vores restauratøren evt. ved køb af gavekort og lign.

Bestyrelsen drøfter dette på næste bestyrelsesmøde.

 

Peter Paulsen forslår en fælles golftur for herreklubbens medlemmer.

Dog har vi tidligere haft fælles ture, hvor der ikke har været den store opbakning og måtte aflyses.

Bestyrelsen ser om der, i den kommende sæson skulle være interesse for dette.

 

Ole Svenningsen forslår en julefrokost for herreklubben medlemmer, bestyrelsen arbejder hurtigt på om det kan lykkes af afholde en i denne sæson.

 

Referent.

Frank Bjørn Petersen

Årsberetning 2021 for Aarhus Aadal Golf Club's Herreklub.

Herreklubben har også i 2021 haft mange vellykkede arrangementer trods de begrænsninger Covid-19 pandemien har dikteret.

Her skal nævnes, at Herreklubbens medlemmer, efter min bedste overbevisning, har efterlevet de påbud og anbefalinger, der løbende er fremkommet fra myndighederne.

Tidsbestilling

Herreklubbens medlemmer har førsteprioritet på onsdagstider, når reservationen blot foretages inden mandag aften. Det er nu blevet rutine for næsten alle og fungerer efter min mening tilfredsstillende.

En del Herreklubmedlemmer har fortalt mig,  at de i 2021 har spillet onsdagsrunder med mange forskellige medlemmer. Det glæder mig, og er et udtryk for at Herreklubben ikke er en ”lukket klub”.

Jeg har selv bestræbt mig på at møde mange medlemmer på banen. Det har altid været en fornøjelse at spille med jer – uanset handicap og om det gik godt eller skidt.

Flow på banen

Selvom der til tider har været stort pres på banen onsdag eftermiddag, mener jeg, at vi alle er kommet rundt på en anstændig tid. I starten af sæsonen var der lidt kritiske røster, men tålmodigheden sejrede.

Medlemmer

Vi kom op på 103 medlemmer i 2021. (A: 27 - B: 36 - C: 40) Det er dejligt igen at være over 100.

Der kommer hvert år nye medlemmer – men også nogle falder fra af forskellige årsager.

 

 

Venskabsmatch mod Randers

Også i år blev turneringen med herrerne fra Randers Golfklub aflyst. Vi havde gjort klar og var indstillet til venskabsmatchen, men Randers-folkene meldte fra. Måske mødes vi i 2022?

 


Venskabsmatcher mod Mollerup og Lyngbygaard

Den første match i Mollerup blev afviklet d. 10. juni. Stadig med nogle Corona-hensyn. Hver klubs spillere sad samlet til spisningen og præmieuddelingen foregik udendørs.

Sædvanligvis bragte hjemmeholdet sig foran.

  1. 11. august mødtes vi i Aadalen. Det var en dejlig dag/aften. Vore spillere dominerede i alle rækker og i den samlede stilling bragte vi os foran.

Restauratøren overgik sig selv med store saftige Herre-koteletter. Der var vist lige noget han skulle vise!

Tredje og sidste runde i Lyngbygaard spillede vi d. 9. september.

Aadalens spillere scorede godt og jeg fornemmede en samlet sejr. Men sådan skulle det ikke gå. Lyngbygaards spillere præsterede helt utrolig med et gennemsnit tæt på 34 point (incl 1 Hole in one)

Det var nok til den samlede sejr og for første gang overvintrer vandrepokalen i Lyngbygaard.

Formændene fra Mollerup, Lyngbygaard og undertegnede holder traditionelt et planlægningsmøde inden den ny sæson. Her vil jeg foreslå, at der fastholdes 30 spillere fra hver klub, men vi ønsker kun kvalifikation af 25 spillere – Formand og matchleder er selvskrevne og således har vi 3 wildcard.

Bamsematch tirsdag d. 21. september


Der var 70 spillere mødt op – lidt over halvdelen fra Herreklubben.

Vi kæmper hver år om sløjfens farve på Bamsen.
Resultatet om Bamsens farve blev udregnet efter et gennemsnit af ALLE spillere for hhv Dame-og Herreklub.

Herrernes gennemsnit  var noget højere end damernes. Herefter blev sløjfen udskiftet med en blå under den sædvanlige ceronomi, hvor vinderne benytter håneretten.

Godt at vi ikke tabte to år i træk.
Tak til Damerne for en hyggelig turnering og på gensyn næste år.

Hall og Fame lørdag d. 2. oktober

Årets vindere af Herreklubbens 18 hullers-turneringer var inviteret. Desværre var en del forhindret.

Efter ca 4 timers slagspil blev vinderen kåret.

Vi serverede en lækker sandwich i cafeen, hvor også præmieoverrækkelsen foregik.

Hall of Fame mester blev Bjarne V. Andersen med  nettoscore på 70 slag.

Månedens Golfer

Måned

Navn

April

Hans Andersen

Maj

Frank Just Hansen

Juni

Benny Wulff

Juli

Dean Alan Mikkelsen

August

Asbjørn Karlsson

September

Frank Just Hansen

Spillerne har modtaget en personlig polo venligst sponseret af  Kesselbyg A/S.

Årets golfer 2021

2 spillere har deltaget i samtlige 21 onsdagsmatcher.

6 spillere har kun misset 1 runde.

A-rk.

73-2601 Jan Frausing  377       73-3677 Jon Winther 368        73-5350 Henrik Frier Andersen 365

B-rk.

73-4384 Kim Bruun 373           73-3150 Frank Just Hansen 371             73-5401 Brian Holbøll 366

C-rk.

73-4397 Jens Olesen 364     73-4822 Henrik Holmkvist Andersen 351    73-3455 Per Nørgaard 343

Det sociale aspekt.

Herreklubbens formål er iflg. vedtægterne bl.a. at udbygge det sociale samvær i Aarhus Aadal Golf Club.

Det mener jeg, at vi til fulde stadig lever op til.

---------------------------------------

Herreklubben gik i 2021 helt over til selvregistrering og derved har vi sparet mange ”taste-arbejdstimer”. Samtidig kan Herreklubben leve op til kravene til det nye handicapsystem om straksregistrering.

Selvregistrering er blevet en succes, trods en træg og svær start for nogle.

I 2022 skal man altid tilmelde sig turneringerne i GolfBox, hvis man vil være med til at spille om præmier, og point til årets golfer.

Man kan godt deltage i matcherne, men bare ikke vinde præmier og få point.

Der har været en del spillere hver onsdag der spiller, men ikke afleverer scorekort . Der er dårlig stil.

For det første bliver deres scores ikke registreret, og for det andet bliver der ikke delt så mange præmier ud, som der kunne blive. Den eneste der synes det er godt er kassereren.

Der arbejdes også på at give medlemmerne mulighed for at betale til spisninger og turneringer via GolfBox. Helt på samme måde som kendes fra klubturneringer.

Ved flere fællesspisninger har der været mulighed for at stille regelspørgsmål. Tak til Kenneth Radoor, der har belært os – det er givtigt.

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Lyngbygaard og Mollerup.

Herreklubben fortsætter med en øvre handicapgrænse på max 42.

Opdelingen i A-, B- og C-række vil bestå – og i starten af 2022 vil den nye bestyrelsen fastsætte inddelingen i bestræbelsen på at ramme 3 lige store rækker.

Hvis nogle af Herreklubbens medlemmer har ideer til nye tiltag hører vi gerne.

Tak endnu engang til vore sponsorer.

Tak for en god sæson og på gensyn.
Tak for ordet!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.