Skip to the content

Generalforsamling

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Herreklubben

Referat af Generalforsamling 24. oktober 2018 kl. 19.00
50 fremmødte
Hans Andersen (HA) bød velkommen og gik over til 1. pkt. på dagsordenen.

Pkt. 1: Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Kjeld Lørup, som blev valgt.
Kjeld Lørup konstaterede, at Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning
HA fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt.
Beretningen kan ses på hjemmesiden.

Pkt. 3. Regnskab
Erik Cornelius (EC) fremlagde regnskab for sæsonen – udvisende et underskud på kr. 12.243,31 og en egenkapital på kr. 13.111,54.
Der er lavet en besparelse på ca. kr. 8.500,- på Turneringsudgifterne (præmier m.m.) i forhold til 2017 – men p.g.a. faldende medlemstal på 15 er indtægterne faldet med kr. 11.402,-
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4: Budget 2018
EC fremlagde budget for 2019 udvisende et overskud på kr. 1.900,-
Budgettet er udarbejdet efter en kontingentstigning kr. 100,- for alle katagorier.
Der var flere forslag fra salen, om hvordan vi kan få flere medlemmer. Bestyrelsen arbejder videre hermed.
Budgettet blev godkendt.

Pkt. 5: Indkomne forslag.
Forslag fra Jimmy Antonsen
1) Præmier
Jeg synes det er ved at være tid til fornyelse ift præmier. Jeg foreslår at
bestyrelsen køber gavekort til brdr. Schmidt Vinhandel. Så kan vinderne
samle gavekort sammen eller selv betale ekstra såfremt de i stedet for den
samme flaske rød/hvid vin der alt for længe har været præmie, ønsker en
dyrere vin eller noget andet fra udvalget.
Brdr. Schmidt er så vidt jeg ved også sponsor i klubben hvilket ville
understøtte at klubben også støttede dem.
Efter diskussion trak Jimmy forslaget tilbage.
Bestyrelsen vil dog tage præmiearrangementet op inden næste sæson.

2)
Forslag om at indføre en max spilletid på 2 timer pr 9 huller for at få det
til at glide bedre om onsdagen
Godt forslag - Praktisk ikke muligt – forslaget blev trukket.
Bestyrelsen vil dog appelere til at følge forslaget.

Pkt. 6: Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg til bestyrelsen var Hans Sørensen, Steen Ogstrup og Dean Mikkelsen
Steen var ikke villig til genvalg – pga flytning fra byen
Hans og Dean blev genvalgt for en 2-årig periode.
Per Kessel blev nyvalgt for en 2-årig periode
Som suppleanter blev Peter Paulsen genvalgt og Frank Bjørn Petersen nyvalgt. Begge for 1 år.

Pkt. 7: Valg af revisor
Asbjørn Karlsson blev genvalgt

Pkt. 8: Eventuelt
Der blev diskuteret:
Tidsbestilling samt boldrendetider i vores fortrinsret
Ændre reglerne for resultatudregningerne
Herreklubben er ”en lukket klub” – så andre har svært ved at indmelde sig i HK
De samme spiller altid med de samme
Der er ingen tilslutning til sociale arrangementer som Herretur/Festugetur

HA uddelte præmier til vinderne af Årets Golfer
Dirigenten fik tak og vin.

Referent
Mogens Søndergaard


Årsberetning 2018 for Aarhus Aadal Golf Club's Herreklub.


Allerførst vil jeg starte med at takke mine kolleger i bestyrelsen.
Det er ikke altid vi er enige, men efter drøftelser kan vi efterfølgende fremstå samlet.
Samtidig er jeg stolt af, at Herreklubben i 2018 har haft mange vellykkede arrangementer.
Vi har hjulpet hinanden. Når enkelte har været forhindret – har andre taget over.


Vejret


Det har været en anderledes oplevelse end sidste år. Jeg kan ikke huske tilbage på så lang en periode med godt vejr. Vi har vist alle nydt godt af den tørre bane – der blev ofte præsteret drives over 200 meter!
Greenkeeperne skal roses for deres kamp mod udtørring af banen. I sensommeren måtte vi dog konstatere, at kun greens kunne holdes frodige. Vejrmæssigt har det været en fantastisk sæson.


Tidsbestilling


Klubben bad i foråret Herreklubben reducere tiden for vor fortrinsret om onsdagen. Efter konstruktive drøftelser med bl.a. Dorte på centerkontoret blev der medio maj indført tidsbestilling. Herreklubbens medlemmer har førsteprioritet på onsdagstider, når reservationen blot foretages inden mandag aften. Desuden blev der lavet ekstra boldrendetider.
Det har efter min mening fungeret tilfredsstillende.


Flow på banen


Med det nye tidsbestillingskoncept gik vi væk fra anbefalingen af 3-bolde. Det har til tider betydet urimelige langsommelige runder. Der har været kritiske røster – med rette. Herreklubben har ved flere lejligheder opfordret til hurtigere spil. Jeg vil nødigt optræde som ”bussemand”, men vil altid opfordre medlemmerne til at udvise respekt og tage hensyn til andre spillere. Det betyder bl.a. at man spiller en provisorisk bold ved tvivl og at der kun ledes den maksimale tid.
For øvrigt håber jeg på, at regelændringer 2019 vil imødegå og minimere langsomt spil.


Medlemmer


Vi kom op på 87 medlemmer i 2018. (A: 38 - B: 23 - C: 26) Det er en del færre end sidste år, hvor antallet var 102 medlemmer.
Det har overrasket Herreklubbens bestyrelse, at vi ikke kan tiltrække flere. Efter vor opfattelse har Herreklubben mange og attraktive aktiviteter.


Invitationsturnering

Onsdag d. 2. maj løb årets Invitationsturneringen af stablen.
Der deltog både medlemmer og intereserede herrespillere.
Efter ca. 4 timers spil var der spisning og præmieuddeling.
Til lykke til alle vinderne og en tak til alle for en rigtig god og hyggelig dag.


Venskabsmatch mod Randers d. 6. juni


Årets traditionelle turnering med Randers blev afviklet i Aadalen med 98 deltagere - heraf 40 fra Randers.
Super flot vejr - godt humør - god middag - rigtig hyggeligt var ingredienserne samt en storsejr til Aadalen
Resultat af kampen om pokalen udregnet efter de 20 bedste scores fra hver klub, blev at Aadalen fik 675 points - Gs. 33,75 mod Randers 581 points - Gs. 29,05
Holdturneringen blev vundet af : Poul Erik Olesen, Rds. - Hans Sørensen - Peter Paulsen og Peder Hvidkjær, Aadalen med 115 points
Runner op: Peter Hjorth -Tonny Jacobsen - Jimmy Andersen, Aadalen + Pedro(formanden) med 112 points
Til lykke til alle vinderne.


Venskabsmatcher


Alt var planlagt med den 3-benede venskabsturnering mellem Århus, Mollerup og os i Aadalen.
Men Århus meldte fra pga manglende opbakning hos deres medlemmer. De har de seneste år ikke kunnet stille fuldt hold og i år nåede de under et acceptabelt antal.
Da Aadalen havde en svigtende tilmelding til 1. runde i Mollerup, valgte vi at aflyse.
Heldigvis viste Lyngbygaards herrer interesse for at indtræde isf Århus. Der blev hurtigt arrangeret et fælles møde, hvor vi aftalte konditionerne for afvikling af venskabsmatcher i 2019. Som en gestus til vor nye venskabsklub Lyngbygaard inviterede vi dem til venskabsmatch i august.
Det blev en meget vellykket og hyggelig dag, hvor banen heldigvis havde fået lidt vand, så den var blevet lidt grønnere.
Vinderne af de 3 rækker blev: A-rk. Asbjørn Karlsson, Aadalen 41 p. - B-rk. Niels-Jørgen Pihlkjær, Mollerup 36 p. - C-rk. Per Olsen, Aadalen 41 p.
I holdkonkurrencen vandt Tonny Jacobsen, Aadalen - Per Olsen, Aadalen og Jørgen Bach Holm, Mollerup med 103 p.
Runner up: Erik Cornelius, Aadalen - Karsten Kraglund, Mollerup og Mads Timmermann, Lyngbygaard med 100 p.
Nærmest flaget: Jørgen Bach Holm, Mollerup på hul 3
Stort til lykke til alle vinderne
I klubkonkurrencen (Gs. af alle deltagernes scores) - 1. Aadalen, 30,13 p. - 2. Mollerup, 28,9 p. - 3. Lyngbygaard, 27,58 p.
Vi glæder os til det nye samarbejde med Lyngbygaard næste år, hvor 1. runde starter i Lyngbygaard. Dernæst i Mollerup og med finale i Aadalen


Festugeturnering


På grund af manglende tilslutning blev turneringen aflyst og jeg tror ikke turneringen genoptages. Der er åbenbart ikke opbakning til denne type turnering.

Bamsematch d. 12. september


Årets Bamsematch med Dameklubben blev denne dag afviklet i for årstiden godt vejr - sol og en del blæst.
Damerne deltog med 27 spillere - Herrerne med 49
Resultater:
Indv. Herrer A-rk. Nr. 1 Allan Hansen 40 p. - Runner up Kim Andersen 37 p.
Indiv. Herrer B-rk. Nr. 1 Ole Klavsen 33 p. - Runner up Svend Lukassen 32 p.
Hold: Nr. 1: Birgit Jørgenssen, Claus Eriksen, Allan Hansen og Torben Roesen 111 p - Runner up: Savioli, Jens Erik Jensen, Niels Rejsenhus og Ellen Hougaard 109 p
Bold med Rundt: Nr. 1 Birgit Jørgensen, Claus Eriksen, Allan Hansen og Torben Roesen 40 p - Runner up: Jette Lauridsen, Annette Møller, Ole Svenningsen og Mogens Søndergaard 37 p.
Kampen om Bamsens farve blev vundet af Herreklubben med et gs, på 30,58 mod Damernes 28,21 - så Bamsens farve er stadig blå..
Det var en rigtig god og hyggelig turnering (som altid) og vi glæder os til at møde Damerne igen til næste år.
Tak til alle deltagerne og til lykke til vinderne

Hall og Fame lørdag d. 29. september


25 spillere, som havde vundet et af vore 18-hullers turneringer, troppede op til sæsonens sidste store dyst.
Der blev spillet slagspil for alle - og vi havde selskab af Dameklubbens vindere - ialt var vi 39 i turneringen.
Vejret var rigtig fint med fine scores - og alle var inde kl. 13.30, så vi kunne nyde Musta's gode frokost til planlagt tid kl. 14.00.
Resultater i Herreklubben:
Nr. 1: Ole Mortensen - 70 netto
Nr. 2: Søren Langgaard - 74 netto
Nr. 3: Thorkild Torp - 74 netto
Et stort til lykke til vinderne samt en tak til alle samt til Dameklubbens medlemmer for en god og hyggelig turnering.


Månedens Golfer 2018


Spillerne har modtaget en kasse med et fint sortiment af diverse øl.
April Hans Sørensen
Maj Jan Erik Petersen
Juni Bjarne Aakjær Jensen
Juli Jan Frausing
Aug. Martin Lind
Sept. Søren Langgaard


Årets golfer 2018


Sæsonen 2018 gav os mulighed for 17 onsdage til Årets Golfer. De 10 bedste scores er tællende.
A-rk: - 1.Allan Hansen - 2. Nicolai Jørgensen - 3. Søren Langgaard
B-rk. - 1. Per Møller Madsen - 2. Anders Leth Pedersen - 3. Claus Jørgensen
C-rk. - 1. Gert Nielsen - 2. Bjarne Aakjær Jensen - 3. Michael Andersen

Drømmerunde:

A-rk.: Thorkild Torp – 63 slag
B-rk.: Lasse Ring Petersen – 71 slag
C-rk.: Preben Æbelø – 70 slag


Det sociale aspekt.


Herreklubbens formål er iflg. vedtægterne bl.a. at udbygge det sociale samvær i Aarhus Aadal Golf Club.
Det mener jeg, at vi til fulde stadig lever op til.
Vejrguderne har bestemt været med os i 2018, og sæsonen igennem har der været en god og hyggelig stemning når vi efter golfrunden nyder en ”dameøl/taberøl/reguleringsøl” på terrassen eller samles til fællesspisning og præmieuddeling.


---------------------------------------
Herreklubbens bestyrelse har besluttet at forhøje kontingentet i 2019.
Mere herom i kassererens fremlæggelse af regnskab/budget.
Jeg ser frem til vore venskabsmatcher med Mollerup og de nytilkomne Lyngbygaard.
Herrerne fra Randers er positive for fortsat samarbejde.
Herreklubben fortsætter med en øvre handicapgrænse på max 42. Det har godt nok ikke medført mange nye indmeldelser i 2018, at vi flyttede grænsen fra max 36 til 42.
Opdelingen i A-, B- og C-række vil bestå – og i starten af 2019 vil bestyrelsen fastsætte inddelingen i bestræbelsen på at ramme 3 lige store rækker.
På Generalforsamlingen sidste år blev det foreslået at støtte klubbens restaurent. Herreklubben har købt gavekort for et anseeligt beløb.
Vor ”præsentations-folder” for Herreklubben har fået flere genoptryk – så den må være populær.
Hvis nogle af Herreklubbens medlemmer har ideer til nye tiltag hører vi gerne.
Tak til vore sponsorer. Speciel tak for sponsorat fra H.I.Hansen på Viborgvej, der har sponsoreret 14 x 1. præmier og specialøl til månedens golfer.


Tak for en god sæson og på gensyn.
Tak for ordet!

 

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tivivl om i kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den at mistet Out Of Bounds.