Skip to the content

Herreklubbens onsdagsturneringer

Programmet ses under "Turneringskalender 2024". Her vil det også fremgå hvor mange huller, der spilles, hvor, hvornår, fra hvilket teested, turneringsform, om der er efterfølgende fællesspisning m.v.. Når der står 9 huller, er det for-ni som er tællende.

Starttid skal bookes i Golfbox. Herreklubben har fortrinsret til bestilling af tid om onsdagen fra kl. 14.00 til kl. 16.30. Fortrinsretten gælder indtil søndag kl. 23.59. Derefter bliver der åbnet for alle klubbens medlemmer.

I forbindelse med onsdage, hvor der er præmieuddeling og fællesspisning, vil det kun være de første 9 huller der er tællende til dagens turnering, men du er naturligvis velkommen til at gå 18 huller, hvis det kan nås indenfor tidsfristen.
Der spilles stableford i de sædvanlige 3 rækker.
Scorekort skal afleveres senest kl. 20.00

Der vil igen i år blive arrangeret puttekonkurrence i forbindelse med onsdage, hvor der er præmieuddeling og fællesspisning.

Særlige scorekort hertil fås af turneringsledelsen. Du kan naturligvis kun deltage én gang pr. dag.

Turneringsproportioner for onsdagsturneringer

Der spilles i 3 handicaprækker.


ALLE spiller som regel stableford - men  den sidste onsdag i måneden spiller A-rækken nettoslagspil.

Alle grupper spiller fra samme teested af hensyn til flowet og det sociale aspekt.

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.