Skip to the content

Bestyrelsesreferater

Bestyrelsesmøde 05.07.2022.

  1. Nyt fra formanden (HA)

- Idekatalog. Omkring det udsendte idekatalog fra hovedbestyrelsen spørges ind til om vi i Herreklubben kan bidrage med nye tiltag? Vi har ingen input fra Herreklubben.

- medlemssituationen (herunder suppleant Peter Paulsen) Hans har kontaktet Peter ang. forsat medlemskab af Herreklubben. Hans følger op på dette og kommer med en tilbagemelding når dette er afklaret. Vi har pt. 4 sponsor og 107 medlemmer.

 - kontingent 1/2-pris fra 1. august. Vi forsøger igen i år med at rekruttere nye medlemmer til Herreklubben fra begynderkurser ved deltagelse ved begynderturneringer. Per har været inviteret til en runde med ”hybridklubben” men dette blev aflyst pga. regn. Per har aftalt et nyt tidspunkt med Bent fra begynderudvalget.

 - bestyrelsesreferater på www? Vi blev enige om, at fremover ligges vore referater ud på Herreklubbens hjemmeside.

  1. Økonomi (EC) Erik oplyser at vi har budgetteret med 95 medlemmer for denne sæson og vi er pt. 111 medlemmer, hvilket har bevirket at vi har fået et lille overskud på denne post.

 - status på penge. Vi har pt. En solid kassebeholdning. Der blev forslået at give et tilskud til evt. polo eller windbreaker. Vi blev efter lidt snak enige om, at der skal arbejdes videre på at finde et tilbud på en windbreaker. Per finder en pris og vender tilbage med mere info.

- status på beholdning af vin, bolde mm. Vinbeholdning pt. 21 hvidvin 11 rødvin 840 bolde.

- præmiebudget. Vi forsætter med samme præmiebudget for denne sæson således at der er 3 præmier i hver rækker uanset antal deltager.

  1. Onsdagsturneringer (KL) - opdeling A, B og C kan ændres. Der blev drøftet hvordan, vi gennem sæsonen kan forsøge at holde 3 lige store grp. og om vi skal regulere de 3 rækker efter 1 august, da der er en skæv fordeling, med en meget stor B række. Hans og Kjeld ser på hvordan og om der skal ske en ændring af Hcp. grænsen således at, vi igen har 3 lige store grp.

 - ingen fortrinsret i juli-måned

- selvregistrering fungerer fint, dog er der nogle som ikke registrerer sig, hvilket vi ikke kan gøre noget ved. Disse skal dog regulere sig selv på golfbox.

 - resultatopgørelse Kjeld forsøger at ligge resultaterne ind på Herreklubbens hjemmeside så hurtigt det tidsmæssigt kan lade sig gøre. Kjeld har sideløbende lavet en registrering af deltagere som har vundet en gældende turnering og derfor er kvalificeret til Hall of Fame.

  1. Venskabsmatcher (HA) - Vi spiller den sidste match hjemme den 17 august med 30 deltagere. Evt. flere hvis de to andre venskabsklubber ikke stiller med fuldt hold. Hans vil gøre opmærksom på tilmelding til  venskabsmatchen ved vores spisning den 3. august.

- resultatformidling. Hans vil ligge resultater fra vores venskabsmatch ind på Herreklubbens hjemmeside, således at vores medlemmer kan følge med der, hvis de ikke bliver udtaget eller er forhindret.

  1. Restauratør (HA) Der er kun kommet positive tilbagemeldinger ift. vores nye restauratør og den mad der bliver serveret. Ligeledes er samarbejdet med den nye restauratør startet rigtig godt. Kjeld har lavet et ny scorekort til vores putte-konkurrence, således at man fremover kan dokumentere hvis der laves en hole in one. Denne kan fremvises i baren, hvor vores restauratør sponsorerer en lille fadøl for dette.

 Sponsorat af HiO ved puttekonkurrencer forsætter, dog med den ændring, at det fremover kun er muligt at vinde en lille fadøl pr deltager.

  1. Evt. - www.aadalgolf.dk

- mails til medlemmer Det er et passende informationsniveau på vores hjemmeside.

- Facebook Hans vil fremover forsøge at ligge lidt op på Aadalens Facebookside.

- Vores vedtægter skal have en gennemgang og evt. redigeres, således at de er opdateret, inden den kommende generalforsamling.

- frynsegoder for bestyrelsesmedlemmer Der lægges op til at vi skal være transparente ift. bestyrelses goder. Hans informerer omkring dette til generalforsamlingen.

Referent: Frank

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.