Skip to the content

Møde 17. januar 2024

Møde vedr. opstart af sæsonen 2024.

Onsdag d. 17. januar kl. 19.30

 

Dagsorden: 

 

  1. Turneringsplan 2024

                      - Venskabsturneringer

                      - fortrinsret?

                           Turneringsplanen er næsten på plads

                           Alle datoer vedr. venskabsmatcher, Bamsematch, Hall of Fame er aftalt og ligger fast.

                           Desuden fastlagde vi Herreklubbens udflugt til 14. og 15. september. Benny er tovholder.

                           Vi beholder 23. november til Julefrokostmatch.

                           Efter klubbens strategimøde torsdag d. 18. januar diskuterede Kjeld og Hans med centerleder Jens vedr. fortrinsretten.

                           Dameklubbens formand deltog også i diskussionen.

                           Resultatet blev, at både Dame-og Herreklubben har fortrinsret til tider mellem kl. 14.00 og kl. 16.30

                           Reservationen skal foretages senest søndag kl. 23.59

2 Medlemmer

Tilmelding er åben. ALLE skal tilmelde sig igen.

Hans sender snarest invitation ud til sidste års medlemmer.

Efter behov sendes remindere ud. Den seneste sendes ultimo marts.

  1. Regnskab/økonomi

                      - overtagelse af ny kassér

                           Overtagelsen er påbegyndt.

4  Arbejdsgange

                      - kan noget gøres anderledes?

                      - kan centerkontoret hjælpe?

                           Fysiske scorekort fortsætter som sidste år. Desuden skal spillerne indberette score elektronisk.

                           Alle skal tilmelde sig turneringerne.

Løsningen med at alle er forhåndstilmeldt droppes, da der ikke eksisterer en systemløsning i GolfBox

5 Sponsorater

                      - Golfexperten

                      - Bergs vin

Malerfirma v/Jan Frausing

Martin Lind

Alle sponsorer fortsætter i 2024.

Dog udestår afklaring vedr. Golfexperten, da klubbens sponsorudvalg har kontakt for sponsorat.

 

6 Samarbejde med restauratøren.

                           Per og Hans holder et møde med restauratøren.

                           Der var enighed om at fortsætte med ”Ugens ret” til fællesspisninger og venskabsturneringer.

7  www.aadalgolf.dk

                      Hans opdaterer.

  1. Evt.

                           Medlemmer kan godt møde op til præmieuddelingerne – UDEN at skulle deltage i spisning.

                           Præmier skal afhentes i indeværende måned. Vi vil ikke opbevare langvarigt.

 

Næste møde 13. marts kl. 17.00 i klubhuset – med spisning.

 

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.