Skip to the content

Møde 16. januar 2023

Bestyrelsesmøde Herreklubben d. 16.01.2023.

 

Dagsorden:

 

 1. Tilmeldinger

Der sendes mail til medlemmer omkring indmeldelse i Herreklubben medium marts.

Ligeledes meldes der ud at sidste tilmeldingsfrist er den 27.marts for at kunne deltage i vores første match.

Samme opslag laves på FB.

 

 1. Økonomi (EC)

Erik omdelte status. Kassebeholdning er OK.

Vinkøb foretages primært af Per K.

Per K køber bolde hos Golf-experten.              

 

 1. Turneringskalender 2023 (HA)

Det bliver ved opstart af vores onsdagsmatcher en opdeling i 3 lige store grupper.

Der revurderes igen pr. 1.august om grp. er lige store ellers korrigeres disse og derefter ligger grupperne fast.

Reservationer angående vores gunstart snakker Hans med kontoret.

 • Venskabsmatcher
 • Startdato
 • Hvid/blå/rød/gul
 • Stableford eller slagspil
 • Fællesspisninger

Alle ovennævnte punkter fremgår af den endelige Turneringskalender.

 

 1. Onsdagsturneringer (KL)

Kjeld står for vores onsdags turnering. Hvem kan hjælpe? Måske både Benny og Brian.

Ved vores præmie uddeling hjælper vi hinanden.

Kjeld og Hans hjælper hinanden med registrering af point til Året Golfer.

Alt skal køre som elektronisk registrering- både score og markørpåtegning.

 1. 29. marts er der 9-hullers Gunstart med efterfølgende spisning.

Denne aften bliver medlemmerne også informeret om selvregistreringen m.m.

            

 1. Sponsorer (PK)

Golf-Experten forsætter som sponsor.

Hans opdaterer vores hjemmeside angående sponsorater således, at ønsker man, at tegne et sponsorat bliver vedkommende kontaktet af Per K.

 

 1. Restaurant (HA)

Hans og Per K   laver aftale med restauratøren omkring vores spisninger.

Det skal undersøges, hvordan kan vi som Herreklub kan støtte restauranten.

 

 1. aadalgolf.dk

Hans søger for de forskellige rettelser på vores hjemmeside.

  

 1. Brochure (HA)

Den nye opdateret brochure for Herreklubben rettes inden sæson med få ændringer.

 

Vindstopper til medlemmer (PK) - 110 stk bestilles.

Mulighed for Herreklub-udflugt undersøges af Benny.

 

Næste møde onsdag d. 15. marts kl. 18.30 hos Per K.

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.