Skip to the content

Møde 25. marts 2024

Dagsorden:

 1. Medlemmer (HA)
 • Tilmeldinger

78 tilmeldte pr. 25. marts. (85 pr 1. april)

 • Opdeling A,B og C

Vi flytter A-rækken til Hcp 17,4, hvilket giver en bedre fordeling. Opdelingen tages op igen efter behov.

 • Fortrinsret

Medlemmernes fortrinsret er kommunikeret ud – både i mail og på www.aadalgolf.dk

 1. Økonomi (TR)
 • Kommer kontingenter ind?

Kontingent betales nu ifb m indmeldelse.

TR sikrer, at pengene kommer retur til  Herreklubben konto.

 • Betaling over GolfBox til spisning.

Denne nye procedure er opstartet – og skal finjusteres.

 • Bankaftalen gebyr?

Danske Bank er gebyrgribbe! Men vi fastholder bankforbindelsen indtil videre.

 1. -           Onsdagsturneringer (KL)
 • man skal tilmelde sig turneringen hver onsdag

Da der ikke er et hjælpeværktøj i GolfBox, fortsættes son sidste år.

Deadline for tilmelding er onsdag morgen.

Dette er der orienteret om.

 • selvregistrering mv

Vi fortsætter som sidste år.

 • Årets Golfer

KL og HA opdaterer.

 1. -           Turneringskalenderen (HA)
 • Banelukninger er registreret

Golfmanageren har opdateret i GolfBox.

 • Venskabsmatchers retningslinjer.

Samme som foregående år.

 1. -           Herreturen (BW)
 • Input fra LS

Forslag om tur til Sønderjylland. BW arbejder videre med turen.

 1. -           præmier (PK) – Per er på Påskeferie!
 • Stadig 4 præmier i hver række?

Ingen ændringer i 2024, dog skal uafhentede præmier indløses inden næste uddeling.

 1. -           Aftale med restauratøren (HA)
 • Sponsorat af puttekonkurrence

PK og HA skal snarest aftale med restauratør.

Datoer for fællesspisninger er aftalt.

 1. -           aadalgolf.dk og FB   (HA)
 2. -           Evt.
 • Nu på onsdag d. 27. marts – 9-hullers GUNstart

Stort set på plads. (Der deltog 44 i turneringen og alt forløb planmæssigt.

Der blev orienteret om den kommende sæson og der var stor spørgelyst.

Meget vellykket opstart i Herreklubben)

De få der ikke fik vindstoppere sidste år, kompenseres med gavekort.

Hall of Fame-turmeringen kan evt slås sammen med regionsgolf-afslutningen.

 

 

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.