Skip to the content

Møde 15. marts 2023

Bestyrelsesmøde Herreklubben d. 15.03.2023.

 

Hele bestyrelsen incl suppleanter deltog.

Mødet blev afholdt hos Per K.

Referat skrevet af Benny og Hans

 

Dagsorden:

 

  1. Tilmeldinger

69 tilmeldte ( nu 81 pr. 22. marts)

Fordelingen mellem A, B og C virker rimelig.

ALLE har betalt kontingentet.

 

  1. Økonomi (EC)

Næsten alle betaler nu med MobilPay. Erik slipper for rykkere.

Kassebeholdning er god.

Vinkøb foretages af Per K., der har lavet aftale med Berg Vinimport i Harlev.

Vinpusheren leverer efter behov. Gode vine koster fast pris kr. 65,- og leverandøren vælger selv fordelingen mellem rød, hvid og rosé.

Erik har efterfølgende gennemgået præmie-budget og godkendt.

Berg Vinimport bliver sponsor for Månedens Golfer 3 gange.

Per K køber bolde hos Golf-experten.              

 

  1. Turneringskalender 2023 (HA)

Det bliver ved opstart af vores onsdagsmatcher en opdeling i 3 lige store grupper.

Der revurderes efter behov om grp. er lige store.

Reservationer til vore gunstarter er foretaget af kontoret.

Den endelige Turneringskalender er på hjemmesiden og på opslagstavlen i klubhuset.

 

  1. Onsdagsturneringer (KL)

Kjeld står for vores onsdagsturneringer.

Ved vores præmie uddeling hjælper vi hinanden.

Kjeld og Hans hjælper hinanden med registrering af point til Året Golfer.

Desværre kan vi ikke køre alt som elektronisk registrering- både score og markørpåtegning.

GolfBox arbejder på sagen. Forhåbentlig en løsning inden sommeren.

D.v.s. at der stadig skal udfyldes scorekort på banen. Scoren indtastes elektronisk i GolfBox, hvorefter scorekortet ligges i Herreklubbens postkasse.

Hvis der er nærmest flaget, Eagles eller HiO noteres dette på sedlen på opslagstavlen.

 

  1. 29. marts er der 9-hullers Gunstart med efterfølgende spisning.

Denne aften bliver medlemmerne også informeret om selvregistreringen m.m.

            

  1. Sponsorer (PK)

Der er lavet aftale med få sponsorer.

Per O forespørger Værkstedet i Kolt om sponsorat til Månedens Golfer.

 

  1. Restaurant (HA)

Ved fællesspisninger og venskabsmatch serveres Ugens ret til kr. 95,-.

Kaffetørstige kan købe en kop kaffe til kr. 10,- i cafeen.

Herreklubben samler tilmeldingerne og meddeler til restauratøren senest mandag kl. 18.

Til vore puttekonkurrencer sponsorerer Ved Lund en lille fadøl for HiO – max 1 pp

 

  1. aadalgolf.dk

Hans søger for de forskellige rettelser på vores hjemmeside.

  

  1. Brochure (HA)

Den  opdateret brochure for Herreklubben skal stå i klubhuset til interesserede.

 

 

Vindstopper til medlemmer er leveret og klar til udlevering fra onsdag d. 29. marts.

 

Benny forelagde oplæg til Herreklub-udflugt d. 8. og 9. september. Der spilles banerne i Give og Gyttegaard. Overnatning på Hovborg Kro.

Bindende tilmelding skal ske senest d. 26. juli.

 

Næste møde onsdag d. 26. april – efter fællesspisning og præmieuddeling.

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.